Προσέλκυση, Επιλογή Προσωπικού & Employer Branding / Employee Attraction & Selection

Περίοδος: 18 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σωστής δόμησης και προετοιμασίας για την αποτελεσματική διεξαγωγή συνεντεύξεων, καθώς και η εκμάθηση αντίστοιχων πρακτικών και τάσεων της αγοράς, προκειμένου να επιλεχθούν κατάλληλα στελέχη που να καλύπτουν στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις και τις ανάγκες οποιασδήποτε θέσης στον οργανισμό.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα:

 • Έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν μία αποτελεσματική διαδικασία διεξαγωγής συνέντευξης βάσει δεξιοτήτων
 • Είναι σε θέση να προετοιμάσουν αποτελεσματικές ερωτήσεις βάσει δεξιοτήτων των υποψηφίων
 • Διεξάγουν περιεκτικές και δομημένες συνεντεύξεις βάσει επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Έχουν εξασκηθεί στις βέλτιστες τάσεις και πρακτικές της αγοράς ως προς την αξιολόγηση των υποψηφίων
 • Μπορούν να εφαρμόσουν εργαλεία και τεχνικές για την προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων
 • Καταλήγουν σε εμπεριστατωμένες και επιτυχείς αποφάσεις για τον οργανισμό
 • Εφαρμόζουν πρακτικές για την ενίσχυση του employer branding 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και προσωπικό τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και να βελτιώσουν την τεχνική τους στη διαδικασία εύρεσης και επιλογής στελεχών.

Περιεχόμενο

 • Προετοιμασία συνέντευξης
 • Διαμόρφωση κατάλληλων ερωτήσεων αναφορικά με συμπεριφορικές δεξιότητες, τεχνικές ικανότητες και στοιχεία προσωπικότητας
 • Διαθέσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση υποψηφίων
 • Χρήση και πρακτική εφαρμογή εργαλείων
 • Μέθοδοι/ Τύποι Συνεντεύξεων
 • Στάδια συνέντευξης
 • Εφαρμογή τεχνικής STAR

 

Εισηγητές

 • Ανώτερα Στελέχη της PwC

 

Κόστος

 • 200€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: