Ελληνική Φορολογία 2022 - 2023

Το πρόγραμμα διοργανώνεται για εικοστή πέμπτη (25η) συνεχή χρονιά. Μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 900 στελέχη.

Έναρξη: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Διάρκεια: 400 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών

Το σεμινάριο

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2023).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Κανόνες Ενδοομιλικών συναλλαγών)
 • Κανόνες περιορισμού έκπτωσης τόκων
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα 
 • Deffered Taxation  (Αναβαλλόμενη Φορολογία)
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Είσπραξη, Ανακοπή, Ρυθμίσεις, Κατασχέσεις κλπ)
 • International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών, και 
 • Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός): Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο φορολογικό σχεδιασμό μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων.
 • Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (my Data)

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων. 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 
 • Κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία  και να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται προς:

 • Φοροτεχνικούς,
 • Στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων,
 • Υπεύθυνους λογιστηρίων και Λογιστές,
 • Οικονομολόγους,
 • Δικηγόρους (με φορολογική κατεύθυνση)

Περιεχόμενο

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κλπ
 • Δηλώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε. 
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)
  - Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία
  - Θέματα Φορολογικών Στοιχείων
  - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
  - Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • International Taxation
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών Παροχών
 • Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deferred Taxation)
 • Διοικητική Δικονομία
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Φορολογία Πλοίων
 • Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές
 • Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Ο Αναπτυξιακός Νόμος


Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων.

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 4.500€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€ 
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€

Δηλώσεις συμμετεχόντων προηγούμενης διοργάνωσης: 

“Το φορολογικό σεμινάριο της PwC είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της, ομολογουμένως, σύνθετης ελληνικής φορολογίας και διδάσκεται από απόλυτα καταρτισμένους επαγγελματίες που γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους. Το δε υποστηρικτικό υλικό είναι φιλικό για τον διδασκόμενο και ανανεωμένο με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές της φορολογίας.”

Γιάννης Δημακάκος, Chief Accountant at Aegean Shipping Management S.A.

“Θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση μου από την συμμετοχή μου στο σεμινάριο της ελληνικής φορολογίας. Θεωρώ ότι μέσα από τις εισηγήσεις και την ύλη για κάθε ενότητα καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την θεματολογία. Είναι ένα σεμινάριο που με έχει βοηθήσει πολύ στην επαγγελματική μου κατάρτιση.”

Κωνσταντίνος Δριβήλας, Accounting Dpt at Polyeco

“Ένα πρακτικό σεμινάριο από καταξιωμένους εισηγητές, που με βοήθησε να κατανοήσω έννοιες και δύσκολα θέματα φορολογικού περιεχομένου που σίγουρα θα μου φανούν χρήσιμες στη δουλειά μου.”

Αλέξανδρος Σπηλιωτάκης, Accountant at CR Bard

“Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος. Το υποστηρικτικό υλικό ήταν περιεκτικό και επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία. Το γεγονός ότι για τις περισσότερες θεματικές ενότητες υπήρχε πληθώρα πρακτικών ασκήσεων, βοήθησε αρκετά στη καλύτερη κατανόηση των εν λόγω θεμάτων. Τέλος, πολύ σημαντικό επίσης ότι οι παρουσιάσεις βιντεοσκοπούνται και επομένως έχεις τη δυνατότητα να επανέλθεις όποτε χρειαστεί.”

Σπύρος Τσιριμιάγκος, Accounting Manager at Pepsico

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: