Ελληνική Φορολογία 2024 - 2025

Το πρόγραμμα διοργανώνεται για εικοστή έκτη (27η) συνεχή χρονιά. Μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1000 στελέχη.

Έναρξη: 25 Σεπτεμβρίου 2024
Διάρκεια: 400 εκπαιδευτικές ώρες
 • Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class και με βιντεοσκόπηση των μαθημάτων
 • Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης
 • H PwC Academy, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), με διακριτικό τίτλο PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κ.Δ.Β.Μ», από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ6) του Υπ. Παιδείας

Το σεμινάριο

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2025).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους .

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων. 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 
 • Κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία  και να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται προς:

 • Φοροτεχνικούς,
 • Στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων,
 • Υπεύθυνους λογιστηρίων και Λογιστές,
 • Οικονομολόγους,
 • Δικηγόρους (με φορολογική κατεύθυνση)
 • Ορκωτούς ελεγκτές - Λογιστές

 

Περιεχόμενο

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013
  -Φυσικών Προσώπων
  -Νομικών Προσώπων
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κλπ
 • Δηλώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε. 
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)
  - Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία
  - Θέματα Φορολογικών Στοιχείων
  - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
  - Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Κανόνες ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • International Taxation
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών Παροχών
 • Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deferred Taxation)
 • Διοικητική Δικονομία
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Φορολογία Πλοίων
 • Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές
 • Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (My Data)
 • Ειδικά θέματα ΕΦΚΑ (Ασφαλιστική Νομοθεσία)

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων.

 

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 4.500€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€ 
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€

Δηλώσεις συμμετεχόντων προηγούμενης διοργάνωσης: 

“Το φορολογικό σεμινάριο της PwC είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της, ομολογουμένως, σύνθετης ελληνικής φορολογίας και διδάσκεται από απόλυτα καταρτισμένους επαγγελματίες που γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους. Το δε υποστηρικτικό υλικό είναι φιλικό για τον διδασκόμενο και ανανεωμένο με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές της φορολογίας.”

Γιάννης Δημακάκος, Chief Accountant at Aegean Shipping Management S.A.

“Θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση μου από την συμμετοχή μου στο σεμινάριο της ελληνικής φορολογίας. Θεωρώ ότι μέσα από τις εισηγήσεις και την ύλη για κάθε ενότητα καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την θεματολογία. Είναι ένα σεμινάριο που με έχει βοηθήσει πολύ στην επαγγελματική μου κατάρτιση.”

Κωνσταντίνος Δριβήλας, Accounting Dpt at Polyeco

“Ένα πρακτικό σεμινάριο από καταξιωμένους εισηγητές, που με βοήθησε να κατανοήσω έννοιες και δύσκολα θέματα φορολογικού περιεχομένου που σίγουρα θα μου φανούν χρήσιμες στη δουλειά μου.”

Αλέξανδρος Σπηλιωτάκης, Accountant at CR Bard

“Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος. Το υποστηρικτικό υλικό ήταν περιεκτικό και επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία. Το γεγονός ότι για τις περισσότερες θεματικές ενότητες υπήρχε πληθώρα πρακτικών ασκήσεων, βοήθησε αρκετά στη καλύτερη κατανόηση των εν λόγω θεμάτων. Τέλος, πολύ σημαντικό επίσης ότι οι παρουσιάσεις βιντεοσκοπούνται και επομένως έχεις τη δυνατότητα να επανέλθεις όποτε χρειαστεί.”

Σπύρος Τσιριμιάγκος, Accounting Manager at Pepsico

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: