Ελληνική Φορολογία 2021 - 2022

Εξ' αποστάσεως παρακολούθηση. Το πρόγραμμα διοργανώνεται για εικοστή τρίτη τέταρτη (24η) συνεχή χρονιά. Μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 850 στελέχη.

Έναρξη: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Διάρκεια: 400 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06)

Το σεμινάριο

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2021).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές)
 • Thin capitalization Rules (Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης)
 • Ενδοομιλικά Μερίσματα 
 • Deffered Taxation  (Αναβαλλόμενη Φορολογία)
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Είσπραξη, Ανακοπή, Ρυθμίσεις, Κατασχέσεις κλπ)
 • International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών, και 
 • Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός): Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο φορολογικό σχεδιασμό μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων.
 • Η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (my Data)

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων. 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 
 • Κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία  και να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα

Σε ποιους απευθύνεται

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους.

Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων. 

Περιεχόμενο

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κλπ
 • Δηλώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε. 
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)
  - Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία
  - Θέματα Φορολογικών Στοιχείων
  - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
  - Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • International Taxation
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών Παροχών
 • Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deferred Taxation)
 • Διοικητική Δικονομία
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Φορολογία Πλοίων
 • Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές
 • Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Ο Αναπτυξιακός Νόμος


Ειδικά για τη συμμετοχή Δικηγόρων: Προβλέπονται πρόσθετες εισηγήσεις για βασικές γνώσεις Λογιστικής, προετοιμασίας, σύνταξης και ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων.

Εισηγητές

 • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος
 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 4.500€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€ 
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 3.500€

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: