Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Έναρξη 28/5/2020
Ημερομηνίες 28/5, 1/6, 3/6 & 4/6 
Διάρκεια 15 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών
 

 

Το σεμινάριο 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νόμος 4601/2019 με τον οποίο ρυθμίζονται ζητήματα εταιρικού δικαίου των μετασχηματισμών και αναμορφώθηκε το σχετικό δίκαιο συστηματοποιώντας τις εταιρικές ρυθμίσεις του συνόλου αυτών σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο.
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 με παράλληλη εξέταση των ήδη νόμων που ισχύουν Ν. 2166/1993, Ν.Δ. 1297/72, Άρθρο 54 Ν. 4172/2013 κ.λ.π.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο των νέων διατάξεων του Ν. 4601/2019 και για την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (π.χ. εύρεση σχέση ανταλλαγής κ.λ.π.)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οικονομικούς διευθυντές
 • Προϊστάμενους λογιστηρίων 
 • Δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με θέματα εταιρικών μετασχηματισμών
 • Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

 • Νόμος 4601/2019 (Ανάλυση διατάξεων)
  - Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών
  - Φορολογικές Διατάξεις
  - Συγχώνευση
  - Διάσπαση με απορρόφηση
  - Λοιπές περιπτώσεις 
 • Νόμος 2166/93
 • ΝΔ 1297 / 1972
 • Άρθρο 54 Ν. 4172/2013
 • Σχέση ανταλλαγής

Εισηγητές

 • Ευθύμιος Αναγνώστου, Ορκωτός ελεγκτής, Ειδικός επί θεμάτων Νομικών Οντοτήτων και Μετασχηματισμών
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC,

Κόστος

 • 350€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: