Μηχανογραφικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)

Έναρξη: 08 Δεκεμβρίου 2022
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15 

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων με τα Μηχανογραφικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), τα οφέλη τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

  • γνωρίσουν τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συστήματα HRMS) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στους οργανισμούς 
  • αναγνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες και την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος HRMS για έναν οργανισμό 
  • εντοπίσουν ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συστημάτων HRMS και ποιοι οι κύριοι πάροχοί τους 
  • κατανοήσουν το ρόλο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος HRMS για έναν οργανισμό

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Περιεχόμενο

• Βασικές δυνατότητες και οφέλη συστημάτων HRMS
• Τύποι συστημάτων HRMS και κύριοι πάροχοι
• Ενδεικτικά παραδείγματα & πλοήγηση σε συστήματα HRMS
• Βήματα διαδικασίας επιλογής ενός κατάλληλου συστήματος HRMS
• Η επόμενη μέρα των συστημάτων HRMS

Εισηγητές

Μαίρη Ρούμπου, Senior Associate PwC

Κόστος

  • 150€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: