Μηχανογραφικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)

Έναρξη: 10 Δεκεμβρίου 2024
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων με τα Μηχανογραφικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), τα οφέλη τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 • γνωρίσουν τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συστήματα HRMS) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στους οργανισμούς 
 • αναγνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες και την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος HRMS για έναν οργανισμό 
 • εντοπίσουν ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συστημάτων HRMS και ποιοι οι κύριοι πάροχοί τους 
 • κατανοήσουν το ρόλο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος HRMS για έναν οργανισμό

Σε ποιους απευθύνεται

 • Όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Περιεχόμενο

 • Βασικές δυνατότητες και οφέλη συστημάτων HRMS
 • Τύποι συστημάτων HRMS και κύριοι πάροχοι
 • Ενδεικτικά παραδείγματα & πλοήγηση σε συστήματα HRMS
 • Βήματα διαδικασίας επιλογής ενός κατάλληλου συστήματος HRMS
 • Η επόμενη μέρα των συστημάτων HRMS

Εισηγητές

 • Μαίρη Ρούμπου, Senior Associate PwC

 

Κόστος

 • 150€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: