Ασφαλιστική νομοθεσία - Επίκαιρα θέματα και Αλλαγές

Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2022
Διάρκεια: 4 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης 
 

Το σεμινάριο

Η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή εκπαίδευση σε ασφαλιστικά θέματα συνδεόμενα και με την μισθοδοσία του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην ασφαλιστική νομοθεσία.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Γνώση ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας 
 • Ορθή χρήση όρων υπαγωγής στην ασφάλιση e- ΕΦΚΑ 
 • Γνώση νέου συστήματος κεφαλαιοποιητικού συστήματος για επικουρική ασφάλιση 
 • Αναγνώριση των υπαγομένων στην ασφάλιση e- ΕΦΚΑ και των αντίστοιχων κρατήσεων 
 • Ορθή ασφαλιστική αντιμετώπιση τίτλων κτήσεως
 • Γνώση δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης

Σε ποιους απευθύνεται

 • εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού 
 • ορκωτούς ελεγκτές, ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους
 • κάθε φυσικό πρόσωπο και εργαζόμενο, που επιθυμεί να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Περιεχόμενο

 1. Ασφάλιση μισθωτών - Ειδικές κατηγορίες
 2. Εισφορές ασφαλισμένων & εργοδοτών
 3. Κρατήσεις επί των εισπραττόμενων εισφορών
 4. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου
 5. Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα Προκαθορισμένων Εισφορών στην Επικουρική Ασφάλιση - Τι αλλάζει με νέο ασφαλιστικό Νόμο 4826/2021.
 6. Ασφαλιστέα πρόσωπα 
 7. Χρόνος ασφάλισης
 8. Επενδυτικά προγράμματα
 9. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
 10. Ασφαλιστικές εισφορές επί Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης)

Εισηγητές

Αλέξιος Παπασταύρου, partner δικηγορικής εταιρίας «POTAMITISVEKRIS»

Δέσποινα Χαρακοπούλου, senior associate δικηγορικής εταιρίας «POTAMITISVEKRIS»

Σεμίνα Ζαβιτσάνου, associate δικηγορικής εταιρίας «POTAMITISVEKRIS»

Κόστος

230€
 
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: