Ασφαλιστική νομοθεσία - Επίκαιρα θέματα και Αλλαγές

Ημερομηνία: 17 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 5 ώρες
Ώρες: 16:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης 
 

Το σεμινάριο

Η παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων του Ν.5078/2023 και θεμάτων της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή εκπαίδευση σε ασφαλιστικά θέματα συνδεόμενα και με την μισθοδοσία του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην ασφαλιστική νομοθεσία.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Γνώση ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας 
 • Ορθή χρήση όρων υπαγωγής στην ασφάλιση e- ΕΦΚΑ 
 • Γνώση νέου συστήματος κεφαλαιοποιητικού συστήματος για επικουρική ασφάλιση 
 • Αναγνώριση των υπαγομένων στην ασφάλιση e- ΕΦΚΑ και των αντίστοιχων κρατήσεων 
 • Ορθή ασφαλιστική αντιμετώπιση τίτλων κτήσεως
 • Γνώση δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης

Σε ποιους απευθύνεται

 • Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων μισθοδοσίας, 
 • Στελέχη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού  Ορκωτούς ελεγκτές,
 • Ελεύθερους επαγγελματίες, Δικηγόρους, 
 • Εργοδότες, Επιχειρηματίες

 

Περιεχόμενο

 • Ανάλυση των κυριότερων διατάξεων του Ν.5078/2023 
 • Νέο πλαίσιο απασχόλησης συνταξιούχων 
 • Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α. 
 • Διαδικασία λήξης της ασφάλισης μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ κ.λ.π 
 • H αναπροσαρμογή από 01/01/2024  των ασφαλιστικών κατηγοριών των ελεύθερων Επαγγελματιών- αυτοαπασχολουμένων 
 • Νέο μηνιαίο ανώτατο όριο αποδοχών από 01/01/2024 μέχρι του οποίου οφείλονται εισφορές 
 • Η αναπροσαρμογή από 01/01/2024 των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων & οι επιπτώσεις  στην ασφάλιση (ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια – πρακτικά ασκούμενοι - ασφαλιζόμενοι με τις διατάξεις που ισχύουν για συζύγους & συγγενείς α΄ ή β ΄ βαθμού- αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό μικρότερο της 1ης ειδικής ασφ. Κλάσης ή αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό μικρότερο της 1ης ασφ. Κλάσης) 
 • Ασφάλιση μελών Δ.Σ. 
 • Ασφάλιση μέλους ΔΣ που είναι και μισθωτός 
 • Ασφάλιση εταίρων και διαχειριστών Ι.Κ.Ε. 
 • Ασφαλιστικές εισφορές σε Παροχές σε Είδος

Εισηγητές

 • Παλαιολόγος Ι. Λιάζος: Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών

 

Κόστος

 • 230€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: