Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών

Περίοδος: 03 & 05 Δεκεμβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και συζήτηση γύρω από βασικά εργαλεία και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για την εκπαίδευση & ανάπτυξη εργαζομένων.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν την σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των εργαζομένων 
  • Να εφαρμόσουν εργαλεία και πρακτικές διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 
  • Να υλοποιήσουν πλάνα εκπαίδευσης εργαζομένων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης των στελεχών τους μέσω της εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο

• Συγκέντρωση & ομαδοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών
• Επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού είδους
• Νέες τάσεις στην εκπαίδευση & ανάπτυξη
• Κατάρτιση ετήσιου εκπαιδευτικού προϋπολογισμού και πλάνου εκπαίδευσης
• Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Αξιολόγηση προγραμμάτων, KPIs & ετήσιος απολογισμός εκπαίδευσης
• Η αρωγή του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ

Εισηγητές

Μαρίνα Κουλουράκη, Senior Associate PwC

Κόστος

  • 200€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: