Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών

Έναρξη: 21/01/2020
Περίοδος: 21, 23 & 28 Ιανουαρίου 2020
Διάρκεια: 12 ώρες
Ώρες: 17:30 - 21:15

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και συζήτηση γύρω από βασικά εργαλεία και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για την εκπαίδευση & ανάπτυξη εργαζομένων.

 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν την σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των εργαζομένων 
  • Να εφαρμόσουν εργαλεία και πρακτικές διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 
  • Να υλοποιήσουν πλάνα εκπαίδευσης εργαζομένων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης των στελεχών τους μέσω της εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο

• Συγκέντρωση & ομαδοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών
• Επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού είδους
• Νέες τάσεις στην εκπαίδευση & ανάπτυξη
• Κατάρτιση ετήσιου εκπαιδευτικού προϋπολογισμού και πλάνου εκπαίδευσης
• Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Αξιολόγηση προγραμμάτων, KPIs & ετήσιος απολογισμός εκπαίδευσης
• Η αρωγή του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ

Εισηγητές

Κατερίνα Κουγιαννού, Manager PwC

Κόστος

  • 350€
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: