Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση και Καθοδήγηση Εργαζομένων

Περίοδος: 24 & 26 Ιανουαρίου 2023
Διάρκεια: 6 ώρες
 

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αποτελεσματικής ανατροφοδότησης για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων ενός οργανισμού ή επιχείρησης

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να ενδυναμώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες που σχετίζονται με την ανατροφοδότηση
• Να εντάξουν τη διαδικασία της ανατροφοδότησης στην καθημερινότητά τους
• Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και μεθοδολογίες αποτελεσματικής ανατροφοδότησης
• Να είναι σε θέση να διαχειριστούν δύσκολες περιπτώσεις ανατροφοδότησης 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού ή λοιπών κλάδων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα για τον προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα τον στρατηγικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος, τα τελευταία χρόνια, γίνεται απαραίτητος για ολοένα και περισσότερους οργανισμούς.

Περιεχόμενο

• Ορισμός και σημασία της ανατροφοδότησης
• Τα οφέλη για τον εργαζόμενο, τον προϊστάμενο και τον οργανισμό
• Οι σημαντικότερες προκλήσεις εφαρμογής
• Βασικά στάδια προσέγγισης και σημαντικότερες μεθοδολογίες για αποτελεσματική ανατροφοδότηση και καθοδήγηση εργαζομένων
• Πρακτική εφαρμογή της Ανατροφοδότησης & Καθοδήγησης καθημερινά στο ρόλο μας 

Εισηγητές

Ηλίας Μαργέλος, PwC Associate

Κόστος

  • 200€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: