Διαμόρφωση Αμοιβών και Παροχών - Total Rewards & Benefits

Περίοδος: 19 & 21 Νοεμβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
 

Το σεμινάριο

Εισαγωγή στη διαμόρφωση μισθολογικών κλιμακίων και πακέτων σταθερών και μεταβλητών αμοιβών και παροχών.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των μισθολογικών κλιμακίων ενός οργανισμού
 • να γνωρίζουν πώς θα διαμορφώσουν ένα δίκαιο πακέτο αμοιβών και παροχών για έναν υπάλληλο
 • να κατανοούν τις βασικές αρχές και τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μεταβλητών αποδοχών (bonus)
 • να διακρίνουν τα ειδή των παροχών (benefits) της ελληνικής αγοράς

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που ασχολούνται με τη διαμόρφωση πακέτων Αμοιβών και Παροχών ή άλλα στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τη λογική και τις βασικές αρχές διαμόρφωσής τους.

Περιεχόμενο

 • Σχεδιασμός / επικαιροποίηση μισθολογικών κλιμακίων
 • Αξιολόγηση εσωτερικής δικαιοσύνης και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας, αναφορικά με τα μισθολογικά κλιμάκια
 • Συστήματα μεταβλητών αποδοχών (bonus)
 • Διαμόρφωση πακέτου παροχών

Εισηγητές

 • Χριστίνα Ζαφείρη, Associate PwC Greece

Κόστος

 • 250€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: