Ένταξη και Αποχώρηση Προσωπικού - Onboarding & Offboarding Process

Έναρξη: 25 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σωστής δόμησης και προετοιμασίας για την αποτελεσματική ένταξη νεοεισερχομένων και αποχώρηση προσωπικού, καθώς και η εκμάθηση αντίστοιχων πρακτικών και τάσεων της αγοράς, προκειμένου να υλοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο η εν λόγω διαδικασία με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού. 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα:

  • Έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν μία αποτελεσματική διαδικασία ένταξης και αποχώρησης προσωπικού • Είναι σε θέση να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τα βήματα μίας διαδικασίας ένταξης και αποχώρησης προσωπικού
  • Προσαρμόζουν τη διαδικασία ένταξης και αποχώρησης προσωπικού με βάση την πολιτική του οργανισμού τους
  • Έχουν ενημερωθεί για τις βέλτιστες πρακτικές και τάσεις της αγοράς ως προς την αξιολόγηση των υποψηφίων

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Απευθύνεται σε προσωπικό τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και να βελτιώσουν την τεχνική τους στη διαδικασία ένταξης και αποχώρησης προσωπικού.

Περιεχόμενο

  • Στάδια διαδικασίας ένταξης και αποχώρησης προσωπικού
  • Αντιπαραβολή με βέλτιστες πρακτικές
  • Ανάπτυξη υλικού ανά στάδιο της διαδικασίας 

Εισηγητές

  • Άννα Κρικέλη, Manager PwC 

 

Κόστος

  • 100€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: