Change Management

Διοίκηση Αλλαγής στην επιχείρηση

Ημερομηνίες: 28, 30 Μαΐου & 3 Ιουνίου 2024

Ώρες: 17:30 - 21:30

Διάρκεια: 12 ώρες

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Οι πρωτοβουλίες αλλαγών, οργανωτικών ή/και «πλεύσης», αποτελoύν την στρατηγική απάντηση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο VUCA περιβάλλον. Την μοναδική σταθερά στην επιδίωξή τους για προσαρμογή, επιβίωση και επιτυχή «μετάβαση» στο …υπό διαμόρφωση ακόμη αύριο. Ο τρόπος που θα διαχειριστούν την αλλαγή θα καθορίσει το εάν οι προσπάθειές τους θα επιφέρουν τις προσδοκώμενες βελτιώσεις ή θα πέσουν στο κενό.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Στόχος του Προγράμματος είναι να σας προετοιμάσει να ηγηθείτε και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την ομάδα, το τμήμα ή/και τον οργανισμό σας σε περιόδους αλλαγών. Ειδικότερα, με το πέρας του, θα είστε σε θέση να: 

 • καθορίσετε τα Βήματα, τις Φάσεις και τα Ορόσημα-κλειδιά για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής 
 • αναπτύξετε στρατηγικές και τεχνικές για την διαχείριση/διοίκηση του εαυτού σας και των άλλων σε συνθήκες αλλαγών, χτίζοντας κατανόηση, ευθυγράμμιση και δέσμευση στον κοινό σκοπό 
 • διακρίνετε «Πώς» οι «άλλοι» αντιλαμβάνονται και βιώνουν την αλλαγή έτσι ώστε να συνεργαστείτε αποτελεσματικά μαζί τους επιταχύνοντας την αλλαγή 
 • διαμορφώσετε το προσωπικό σας Πλάνο δράσης με την αξιοποίηση ενός πρακτικού «χάρτη πορείας» και των εργαλείων που θα λάβετε
 • ξεκινήσετε την καλλιέργεια μιας πιο ευέλικτης και πιο «ανοικτής» στην αλλαγή εργασιακής κουλτούρας προς όφελος της «μετάβασης», όποτε και εάν αυτή επιβληθεί από τις συνθήκες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη μεσαίου & ανώτερου επιπέδου από ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, κλάδων και μεγέθους επιχείρησης, τα οποία: 

 • είναι επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό της στρατηγικής κατεύθυνσης 
 • αναζητούν νέες ιδέες, συμμετέχουν σε συζητήσεις ή/και έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης για βιώσιμη αλλαγή στις επιχειρήσεις τους
 • ξεκινούν σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, στρατηγικές, δομές ή κουλτούρα στον οργανισμό, στο τμήμα ή στην ομάδα τους 
 • βρίσκονται εν μέσω οργανωτικών ή/και λειτουργικών αλλαγών και προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέους ρόλους και ευθύνες

Περιεχόμενο

 • Nature & Realities of Change. Διαμόρφωση Στρατηγικής σε συνθήκες VUCA 
 • Οι κύριοι Λόγοι για τους οποίους οι περισσότερες πρωτοβουλίες αλλαγής ή/και ανανέωσης (renewal) αποτυγχάνουν
 • Change Readiness Indicator. Είστε έτοιμοι να υποδεχθείτε τη αλλαγή; 
 • Ο αντίκτυπος της Αλλαγής. Σε ποιες Προκλήσεις και Ανάγκες πρέπει να απαντήσετε προκειμένου να δώσετε ώθηση στην αλλαγή 
 • “By the Book” or “On the Fly”; Ποια είναι η «Σχέση» σας με την αλλαγή; Ποια των ανθρώπων σας; 
 • Πώς θα τους παρακινήσετε σε Δράση; 
 • Πώς θα μεγιστοποιήσετε τη Συνεισφορά τους κατά την εφαρμογή των αλλαγών; 
 • Αντιμετώπιση Αντιστάσεων 
 • Πώς θα «Ξεπαγώσετε» το status-quo 
 • Πώς θα Εισάγετε νέες πρακτικές 
 • Πώς θα κάνετε τις αλλαγές να Διαρκέσουν 
 • Building a Change-receptive identity - προκλήσεις για τους Ηγέτες 
 • Ανάπτυξη Ατομικού Πλάνου Δράσης

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Κόστος

 • 350€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: