Σχεδιασμός Πολιτικών & Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού - Policies & Processes Design in HR

Ημερομηνίες: 12 & 14 Νοεμβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το σύνολο των διαδικασιών που σχεδιάζει και υλοποιεί μια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται αποτελεσματικές διαδικασίες και πολιτικές σε έναν οργανισμό και να γνωρίσουν τα στάδια και τις προκλήσεις της εφαρμογής τους.

 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες που αφορούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία δομής και σύνταξης των πολιτικών και διαδικασιών και το ρόλο τους στον οργανισμό
 • Να αναγνωρίσουν τα στάδια και τις προκλήσεις υλοποίησης και εφαρμογής τους
 • Nα κατανοήσουν τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HRMS)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, που επιθυμούν να αποκτήσουν την πλέον σύγχρονη γνώση σχετικά με τις διαδικασίες και πολιτικές της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε όσους έχουν αναλάβει πρόσφατα σχετικά καθήκοντα.

Περιεχόμενο

 • Ορισμός διαδικασίας και πολιτικής
 • Βασικές διαδικασίες και πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού
 • Μεθοδολογία αποτύπωσης διαδικασιών (επίπεδα, ρόλοι, βήματα)
 • Βασική δομή μίας αποτελεσματικής πολιτικής
 • Σύνδεση των διαδικασιών με τα πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινου δυναμικού (HRMS)

Εισηγητές

 • Μαίρη Ρούμπου, Senior Associate PwC

Κόστος

 • 200€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: