Δέσμευση και Ικανοποίηση Εργαζομένων - Employee Engagement & Satisfaction

Περίοδος: 23 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες

Το σεμινάριο 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των εννοιών της Εργασιακής Δέσμευσης και Ικανοποίησης, η παρουσίαση των οφελών τους για τον Οργανισμό και τον εργαζόμενο, καθώς και η εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης της Εργασιακής Δέσμευσης.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αντιληφθούν την έννοια της Εργασιακής Ικανοποίησης και πως αυτή σχετίζεται με την Εργασιακή Δέσμευση
 • Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ενός εργαζόμενου με υψηλό δείκτη Εργασιακής Δέσμευσης καθώς και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν
 • Να κατανοήσουν γιατί είναι σημαντική η Εργασιακή Δέσμευση
 • Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία μέτρησης της Εργασιακής Δέσμευσης

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων που επιθυμούν να αποκτήσουν μία πλήρη εικόνα των εννοιών της Δέσμευσης και της Ικανοποίησης των εργαζομένων, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την μέτρησή τους.

Περιεχόμενο

 • Ορισμός και Βασικές Αρχές Δέσμευσης και Ικανοποίησης Εργαζομένων
 • Βασικά χαρακτηριστικά Εργασιακής Δέσμευσης
 • Οφέλη της Εργασιακής Δέσμευσης
 • Πρακτικές και εργαλεία μέτρησης της Εργασιακής Δέσμευσης
 • Παράγοντες επιρροής της Εργασιακής Δέσμευσης

Εισηγητές

 • Άννα Κρικέλη, Manager PwC

 

Κόστος

 • 150€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: