Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (ΔΠΧΑ 15)

Έναρξη: 01 Δεκεμβρίου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια: 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Στο σεμινάριο καλύπτεται το πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»v

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Παρουσιάζουμε την λογιστική του εσόδου τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσο και την πώληση αγαθών, επιστροφές εμπορευμάτων, εκπτώσεις, κίνητρα σε πελάτες, απαιτήσεις υπό αίρεση, πωλήσεις επί πιστώσει, λογιστικός χειρισμός εξόδων σύναψης συμφωνιών πώλησης και εξόδων διεκπεραίωσης συμφωνιών πώλησης, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία (contract assets), συμβατικές υποχρεώσεις (contract liabilities), κλπ.

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC 

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 50€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: