Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Efektivita finančných funkcií na Slovensku

 

Prieskum PwC v spolupráci so CFO Clubom medzi finančnými riaditeľmi

Cieľom prieskumu „Efektivita finančných funkcií na Slovensku“, ktorý medzi finančnými riaditeľmi zorganizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so CFO Clubom, bolo ponúknuť základné porovnanie finančných funkcií v rámci spoločností pôsobiacich na Slovensku a priniesť tak možnosť identifikácie oblastí zlepšenia ich efektivity a produktivity. Jedným z posolstiev, ktoré vzišli z nášho CFO prieskumu, je prechod od tradičnej roviny finančných úsekov k činnostiam zvyšujúcim hodnotu podnikania. Finančné úseky dnes často participujú na realizáciách strategických rozhodnutí, definujú parametre výkonnosti a následne sú zodpovedné za ich monitoring a interpretáciu, končiac zodpovednosťou v súvislosti s rozpočtovaním a plánovaním.

Hlavné zistenia:
 • Najúspešnejšie spoločnosti strávia zberom dát menej ako 5 % času v porovnaní s typickým časom zberu dát, ktorý variuje v rozmedzí 20-50 %.
 • 40 % spoločností prevádzkuje finančný úsek s nákladmi nižšími ako 1 % z celkových príjmov. Naopak až 1/5 firiem má náklady na prevádzku vyššie ako 4 % z celkových príjmov.
 • So zmenšujúcou sa veľkosťou finančného úseku je zapojenie zamestnancov v roli biznis partnerov väčšie.
 • Takmer 50 % spoločností nemá formalizované programy na zvyšovanie produktivity.
 • 75 % respondentov potrebuje menej ako 6 dní na mesačnú uzávierku. Najefektívnejších 18 % firiem zvláda mesačnú uzávierku do 3 pracovných dní, čím uvoľňujú priestor pre aktivity s vyššou pridanou hodnotou.
 • Riaditelia finančných úsekov veria, že najúčinnejšími nástrojmi na zvýšenie produktivity je procesná štandardizácia, širšie využitie nových technológií a zamestnanecké tréningy.
 • Finančné úseky by sa mali viac zameriavať na mechanizmy automatizácie kontrol tak, aby prirodzene prevažovala prevencia.
 • Takmer 50 % spoločností venuje procesu rozpočtovania viac ako 2 mesiace.
 • Slovensko zaostáva za globálnymi trendmi vo využívaní centier zdieľaných služieb, keď iba 22 % respondentov využíva tieto funkcie.
 • Až 63 % firiem používa štandardné finančné systémy, ktorých nevýhoda vyplýva z ich nižšej flexibility a dlhších reakčných časov.
 • Identifikovaný priestor pre výrazné zvyšovanie úrovne automatizácie (stále dominuje spracovávanie dát v MS Excel).

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner

Tel: +421 903 435 979

Martin Kubiš

Martin Kubiš

Manažér

Tel: +421 2 59350 424

Sledujte nás