Spoznajte svoj inovačný potenciál

Vytvorte profesionálne inovačné prostredie vo firme

Ako vyťažiť čo najviac z inovačného potenciálu. Z realizácie projektu, analýzy a rozvoja inovačného potenciálu získate:

V priebehu iba štyroch týždňov Vám ponúkneme komplexnú správu o Vašom aktuálnom potenciáli inovovať a navrhneme, ako ho využiť pre Váš budúci rast alebo ako ho zveľadiť.

Odkiaľ prichádzajú inovácie dnes?

Top firmy sa významne spoliehajú na vlastných zamestnancov a dôverujú im. Tí skutočne výnimočne kreatívni, sa ale stále viac pozerajú za múry vlastnej firmy, a tam hľadajú inšpiráciu.

 

 

Fázy projektu

 

 

hnede gulicky
farebne gulicky
oranzova bodka
 
Dôležitosť inovácií potvrdzujú lídri firiem vo svete a na Slovensku

 

o    CEOs globálnych firiem považujú unisono inovácie voľbu #1 na zabezpečenie rastu. Zvyšujúci sa konkurenčný tlak a potreba doručiť rast znamená pre CEO efektívne vytvorenie a zavedenie nových produktov a služieb.  

 

o    74 % slovenských CEO očakáva, že ich tržby budú tento rok rásť vďaka inováciám v produktoch a službách. Uvedomujú si zároveň, že nastúp nových technológii je najdôležitejší globálny trend v businesse

 

o    Úspech ich inovácií bude závisí na prvom mieste od dostatku kvalifikovanej a angažovanej pracovnej sily a ich adaptability. Kritickým je fakt, že takmer polovica slovenských CEOs tvrdí, že na globálny úspech slovenských firiem chýbajú lídri s odvážnymi víziami.

Prameň: Globálny a slovenský CEO prieskum 2016

farebne gulicky

 

Vybrané referencie:

Richard Žigmund, CFO, Mondi SCP

Ján Uriga je oporou pri vytváraní prostredia podporujúceho zapájanie našich ľudí do generovania inovatívnych nápadov. Jeho teoretické znalosti v oblasti inovácií podporené skúsenosťami s úspešnými projektami riadenia zmien inovačnej kultúry firiem sú zásadné pre rýchlu a hladkú penetráciu zmien. K zvýšeniu inovačného potenciálu v Mondi SCP významne prispelo zavedenie modelu a procesu zapojenia ľudí do kreovania nápadov, realizácia inovačných „HUBov“, podporené networkingom s inými organizáciami a inovátormi. Výsledkom celého procesu je zvýšenie zapojenia zamestnancov a ich odborný aj osobný rozvoj, čo je základom pre zvýšenie výkonnosti spoločnosti. Ján ma inšpiroval svojou zanietenosťou a iskrou.

 

Milan Netoušek, IT Transformation Leader, Slovenská sporiteľňa

Ján Uriga, pôsobiaci v úlohe konzultanta pre projekt IT Transformácie, výrazne prispel k zmapovaniu stavu organizácie, návrhu kľúčových opatrení, komunikácii zmien na tímy. Medzi hlavný jeho prínos patri odborný pohlaď na plánované zmeny, otvorenosť v jednaní a skúsenosti z oblasti “cultural change”.

Spoločnosť ERSTE Group IT SK poskytuje primárne softvérové služby pre SLSP a.s. a pre ďalšie spoločnosti. Projekt IT Transformácie, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie efektivity IT, primárne v prospech SLSP, sa okrem efektivity zameriava aj na time to market, elasticitu a spoľahlivosť. 

 

Rado Švec, Head of Retail, Slovnaft, The MOL Group 

Pre transformáciu stratégie a biznisu sme najali tím Jána Urigu, do ktorej bolo zapojených až 1400 ľudí. Prínos Jánovho tímu bol v tomto procese neoceniteľný a ja som v ňom našiel unikátny mix kompetencií, ktoré dokážu byť oporou v takomto veľkom obrate v biznise. Jeho prínos bol v nástrojoch, ktorými sme zmenili klesajúceho dinosaura na dvojciferne rastúci biznis za menej ako 14 mesiacov. 

Miloš Matula, COO, Raiffeisenbank a.s., Česká republika

Ján Uriga zohral kľúčovú úlohu vo vytvorení stratégie vízie a misie. Priniesol jasnú metodológiu na základe prieskumu zákazníkov. Má výborné komunikačné schopnosti, všetky potrebné informácie zasadí do jasnej perspektívy a dokáže motivovať ľudí okolo seba. Pomohol mi lepšie porozumieť môjmu tímu a zlepšiť tímovú komunikáciu a spoluprácu. 

 

Jan Gregor, Manager, Zlepšovatelství Škoda Auto

S tímom Jána Urigu som mal možnosť spolupracovať na tému Analýzy Zlepšovateľstva, trendov v tejto oblasti či ďalšieho smerovania. Stretnutie, spolupráce s týmto tímom boli vždy inšpiratívne, prínosné, efektívne a absolútne profesionálne. Najvýraznejšiu pridanú hodnotu spolupráce s tímom Jána Urigu vidím v schopnosti precízne analyzovať, spracovať, vyhodnotiť dáta, prehľady o trendoch či následných diskusiách o ďalšom smerovaní tejto oblasti.

 

Eva Kucháriková, HR&C Manager, Johns Manville Slovakia

Spolupracujeme s tímom PwC Jána Urigu od roku 2013 na zlepšovaní interných procesov, change managemente, zmene kultúry a zmene myslenia našich ľudí. Osobitne významný a úspešný bol spoločný projekt Management of Ideas, ktorého implementácia k 68 prijatým  nápadom s očakávaným prínosom 668-tis. €. Všetky nové myšlienky priniesli ľudia z výroby, to hovorí nielen o finančnom potenciáli ukrytom v našich ľuďoch, ale najmä o vzájomnom vzťahu a dôvere, ktorý aj touto cestou budujeme medzi ľuďmi a vedením. Ján Uriga nám pomohol nielen objaviť tieto úžasné  zdroje v nás všetkých, ale viedol nás cez obdobie nedôvery, neistoty  a hľadania. Mal odvahu s nami meniť veci, meniť nastavenia typu „nedá sa“ a „to už tu bolo“ na „aha, už to mám“. Pracovať s Jánom Urigom znamená pracovať  s tvorivou bytosťou, ktorá sa nebojí kombinovať poznanie toho dobrého starého s víziou nepoznanej budúcnosti a nezabúda pritom na to podstatné – na ľudí, pre ktorých to všetko robí a na hodnoty, ktoré si ctí.

Vladimír Matouš, CIO, Tatra banka

Súčasná pozícia IT oddelenia Tatra banky a jeho pozitívne vnímanie v rámci banky je dobrým dôkazom, že pracovať na zmene kultúry s Jánom Urigom bola dobá investícia. V minulosti IT oddelenie Tatra banky čelilo typickým problémom interného oddelenia IT ako sú nízky výkon, vysoké náklady a z toho vyplývajúci nedostatok dôvery interných zákazníkov. Do veľkej miery to bola záležitosť kultúry oddelenia. Logické rozhodnutie bolo zavolať externého odborníka na zmenu tejto kultúry a pomocou jasnej metodológie a skúsenosti nielen absolvovať zmenu aktivít, ale urobiť zmenu skutočnú a dlhotrvajúcu. 

 

Libor Stodola, HR Manager AXA, Česká republika a Slovensko

Ján Uriga stál pri zrode inovačnej stratégie v spoločnosti AXA a prinášal do našej spoločnosti veľmi cenné skúsenosti nielen z pohľadu „best practice“ na trhu, ale aj aktívne pomáhal s vytvorením štruktúry stratégie a jednotlivých krokov. Ján pomohol internému tímu prepojiť očakávania manažmentu v oblasti inovačnej stratégie s očakávaniami zamestnancov formou série cielených rozhovorov a prieskumu názorov, nastavením hlavných pilierov stratégie s ohľadom na výstupy analýzy a v napojení na obchodnú stratégii firmy, vrátane vytvorenia konkrétneho akčného plánu a nastavenia úloh. Ďalej potom spolupracoval s tímom v úlohe kouča pri vlastnej implementácii. Ján preukázal široký záber skúseností a znalostí nielen v oblasti inovácií, ale aj v oblasti riadenia zmeny, interakcie s predstavenstvom spoločnosti a aj s manažmentom na úrovni CEE regiónu. Predovšetkým je potrebné oceniť praktickosť a schopnosť zohľadniť reálne možnosti firmy.  

Jan Uriga

 

Strategy & Innovation, Senior Manager

+421 903 420 351

jan.uriga@sk.pwc.com

 

Ján Uriga je expert v oblasti strategického change manažmentu, v oblasti programov transformácie firemnej kultúry, leadership a talent developmentu, v oblasti zákazníckej angažovanosti a inovačného manažmentu.

V týchto oblastiach má skúsenosti s desiatkami projektov vo významných firmách. Prednášal Leadership a Change management v International Automotive MBA programe v spolupráci s Viedenskou univerzitou. Takisto vyučoval na Human Resource Academy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave. 

Sledujte nás