Kríza COVID-19 urýchlila digitálnu transformáciu vo všetkých odvetviach a môže viesť k vlne konsolidácie v sektore technológií, médií a telekomunikácií

23/06/20

Bratislava 23. júna 2020 – Hoci kríza COVID-19 vážne postihla mnohé odvetvia, v sektore technológií, médií a telekomunikácií (TMT) je ekonomický dosah krízy do veľkej miery neutrálny alebo dokonca pre niektoré segmenty odvetvia pozitívny, ako dokazuje nedávna analýza, ktorú vypracovala spoločnosť PwC CEE.

„Pandémia má tragické následky pre milióny ľudí na celom svete, ktorí boli priamo postihnutí vírusom, stratili svojich najbližších alebo utrpeli v dôsledku opatrení nevyhnutných na zabránenie šírenia vírusu, ktoré následne viedli k stratám zamestnania. Kríza však súčasne spustila aj výrazné zrýchlenie digitálnej transformácie globálnej ekonomiky,“

Dejan Ljustina, CEE TMT Industry Leader.

Analýza bola podrobne prezentovaná na nedávnom online podujatí PwC CEE TMT, na ktorom ako hosť vystúpil pán Daniel Dines, CEO spoločnosti RPA giant UiPath, a úspešný technologický startup, ktorý má svoj pôvod v strednej a východnej Európe. 

Najvážnejšie ovplyvneným trhovým segmentom sektora TMT je tradičný sektor médií a zábavy, keďže kiná, divadlá a koncertné miestnosti boli v dôsledku pandémie zavreté. Rovnako aj tradičná reklama zaznamenala rýchly pokles, pričom súčasne došlo k prechodu na digitálnu reklamu, kde  najväčšími víťazmi boli hráči ako Google a Facebook.

Na druhej strane, v trhovom segmente médií a zábavy došlo za posledné tri mesiace k výraznému nárastu, pretože mnohí spotrebitelia prešli na video na dopytových platformách. Podobne  aj hrací sektor zaznamenal veľký nárast v počte stiahnutých hier.

Rovnako aj objem činností telekomunikačných operátorov sa zväčšil ako dôsledok nárastu prenosu dát. Technologické spoločnosti zase čelili zmiešanému dopadu, pretože spoločnosti s technologickými produktmi B2B boli krízou negatívne ovplyvnené viac ako spoločnosti B2C. Vo všeobecnosti došlo za posledné tri mesiace k prudkému nárastu používania platforiem e-obchodu a aplikácií telekonferencií a telemedicíny.

„Tieto zmeny v spotrebiteľskom správaní sa prejavili aj na akciových trhoch, kde veľké technologické spoločnosti zaznamenali výrazný nárast trhovej kapitalizácie a zotavili sa po počiatočných stratách zaregistrovaných v marci omnoho rýchlejšie a dokonca prekonali všeobecné trhové indexy. Situácia je však komplikovanejšia pre technologické startupy, z ktorých mnohé čelia problémom s likviditou. V blízkej budúcnosti možno dôjde k vlne konsolidácie na trhu a veľkí hráči vrátane telekomunikačných operátorov, ktorí majú dostatok hotovosti, sa budú snažiť využiť príležitosť a posilniť svoju trhovú prítomnosť v rýchlo rastúcich technologických segmentoch,“

Dejan Ljustina, CEE TMT Industry Leader.

Táto vlna fúzií a akvizícií už bola v posledných troch mesiacoch zreteľná, keď spoločnosti, ako napríklad  Facebook, Microsoft, Uber, DocuSign, Intel a Zoom, oznámili akvizície. 

Daniel Dines, CEO spoločnosti UiPath, uviedol počas podujatia organizovaného spoločnosťou PwC, že súčasná kríza urýchli zmenu v oblastiach, v ktorých spoločnosti pôsobia, a aj zmenu spôsobu ich podnikania.

„Minimálne sa presúvame do zmiešaného prostredia práce. Typický pracovný čas od deviatej do piatej od pondelka do piatka s obdobím povinnej prítomnosti v práci sa stáva minulosťou,“ poznamenal

Daniel Dines, CEO UiPath.

Tiež zdôraznil, že kríza COVID-19 môže priniesť viac príležitostí pre strednú a východnú Európu než pre západnú Európu. 

„Dostali sme príležitosť preskočiť jednu generáciu pri vývoji smerom k digitálnej technológii a práci na diaľku, pokiaľ budeme reagovať rýchlo a nepremrháme príležitosť, ktorú nám táto vlna digitálnej transformácie ponúka,“

doplnil Daniel Dines.
Spolu s rastúcim dopadom pandémie na podnikanie sa spoločnosti v sektore telekomunikácií musia prispôsobiť novým podmienkam, ak chcú krízu úspešne prekonať a byť pripravené na novú realitu. To znamená, že sa musia zamerať na päť oblastí, ktoré budú pre budúcnosť rozhodujúce:
  1. Prehodnotenie všeobecného prístupu k jednotlivým kanálom a digitálnej skúsenosti zákazníka;

  2. Príprava na možné vládne zásahy do hospodárstva, ako napríklad asymetrické daňové zameranie na sektory s rýchlym rastom alebo obmedzenie opatrení týkajúcich sa upomienok s cieľom chrániť zraniteľných spotrebiteľov;

  3. Starostlivé riadenie likvidity a príprava na potenciálny nárast nedobytných pohľadávok;

  4. Posudzovanie akvizičných príležitostí;

  5. Zváženie vstupu do trhových segmentov s vysokým potenciálom, ako je napríklad vzdelávanie alebo telemedicína.

Pre technologické spoločnosti existujú štyri strategické možnosti v závislosti od ich finančnej sily a rastového potenciálu:
  1. Spoločnosti so silným rastovým potenciálom, ale slabou finančnou situáciou by sa mali zamerať na upevnenie základov – riadenie hotovosti, zabezpečenie externého financovania a úspory nákladov.

  2. Spoločnosti so slabou finančnou situáciou a pôsobiace v trhovom segmente s nízkym rastom budú musieť nájsť spôsoby, ako prežiť – nájsť stratégie obratu, rýchle zníženie nákladov, zabezpečenie podpory strategického partnera alebo potenciálny odpredaj.

  3. Spoločnosti nachádzajúce sa vo výhodnej situácii, keď majú silné financie a silný rastový potenciál, môžu hrať útočnú hru – hľadať príležitosti rozširovania vrátane zlúčení a akvizícií  a zabezpečiť si chýbajúce schopnosti a získať tie najlepšie talenty. V prípade opatrnejšieho prístupu sa môžu takéto spoločnosti zaoberať vytváraním finančne dobre zaistených hotovostných fondov a zabezpečiť sa proti pesimistickým scenárom.

  4. Finančne silné spoločnosti, ktoré však majú slabý rastový potenciál, môžu súčasnú krízu využiť ako príležitosť na svoju transformáciu a skúmať spôsoby, ako zmeniť fixné náklady na variabilné, zaviesť pohotovostné plánovanie, hľadať neorganické rastové príležitosti so zľavou.

V mediálnom a zábavnom priemysle by sa malo uprednostniť zavedenie opatrení na rýchle zníženie nákladov, a tak si udržať ziskovosť v kontexte zmenšujúcich sa výnosov. Takéto opatrenia sa dnes väčšinou prijímajú na riadenie zvyšovania nákladov na obsah v dôsledku súčasnej obmedzenej globálnej kapacity obsahovej produkcie.

Hráči v sektore médií a zábavy môžu tiež skúmať možnosti obsahovej tvorby, aby posilnili ponuku a znížili náklady na vytváranie obsahu pri súčasnej snahe získať nových zákazníkov prostredníctvom znižovania prekážok. Rovnako môžu aj vyhľadávať účasť na fúziách, a tak získať výhody z objemu a vytvárania synergií.
 

„Aby som to zhrnul, táto vlna digitálneho zrýchlenia môže priniesť množstvo príležitostí spoločnostiam v sektore technológií, médií a telekomunikácií, ale spoločnosti musia dbať na opatrnú navigáciu v nepreskúmaných vodách tejto ešte stále trvajúcej krízy,“ uzavrel

Dejan Ljustina.

O PwC

V PwC je naším zámerom budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše 276 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Priestor, kde nám môžete povedať, čo je pre vás dôležité, ako i ďalšie informácie o PwC nájdete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke  www.pwc.com/structure.

© 2020 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Mihnea Anastasiu

Media Relations, Romania

Tel: 40 21 225 3546

Jeffery McMillan

CEE Director of Brand and Communications, PwC Central and Eastern Europe

Tel: +48 519 506 633

Sledujte nás