IFRS Akadémia

Naíšte nám
Pozrite si termíny školenia
Prihláste sa na školenie

Čo je IFRS Akadémia?

 • Študijný program v trvaní 6 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkrétne príklady a prípadové štúdie.
 • Program je vhodný ako príprava na ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).
 • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do vybraných okruhov.

Prečo študovať IFRS s Akadémiou?

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávanej kvalifikácie v IFRS už takmer 400 odborníkov.
 • Viac ako 950 študentov sa zúčastnilo našich poldňových IFRS školení na aktuálne témy.
 • Študijný program IFRS Akadémia od roku 2012 absolvovalo až 255 študentov.
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body.
 • Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.

Moduly školenia:

 • IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 38 – Nehmotný majetok
 • IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zakaznikmi 
 • IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a aktíva
 • IFRS 16 – Leasing
 • IAS 23 – Náklady na pôžičky a uvery

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

 • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
 • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
 • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.

Obsah školenia

Deň 1 - Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1      Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8      Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34     Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
 

Deň 2

IAS 16     Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38     Nehmotný majetok

IAS 40     Investičný nehnuteľný majetok

 

Deň 3

IAS 2 - Zásoby

IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv  so zákazníkmi

 

 

Deň 4

IAS12 - Dane z príjmov

IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

IAS 19 - Zamestnanecké požitky

IAS 24 - Zverejnenia  o spriaznených osobách

 

 

Deň 5

IFRS 16 Lízingy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činnosti

Deň 6

IAS 32 - Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39 - Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7 - Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9 - Finančné nástroje

Tútor programu:

Juraj Kello má praktické skúsenosti v mnohých priemyselných odvetviach: vo výrobe, energetike aj službách. Predtým pracoval ako senior manažér na oddelení auditu spoločnosti Big4 na Slovensku a v Austrálii. Juraj je certifikovaný štatutárny audítor s vlastnou praxou a má tiež dlhoročné skúsenosti s poskytovaním školení v oblasti IFRS, auditu, manažérskeho účtovníctva a finančného riadenia.

Najbližší termín školenia:

15. – 16. január 2024

 

Čo hovoria naši absolventi?

„Ďakujem za túto formu štúdia. Myslím, že na Slovensku doteraz nič také nebolo: školenie v rodnom jazyku, rozložené na dlhší časový úsek, kedy má človek možnosť a čas spracovať získané poznatky, uložiť si ich v hlave a potom začať s novými. Školenie bolo výborne zorganizované a vysoko oceňujem fakt, keď je teória vysvetlená na praktických príkladoch a s možnosťou vzájomnej diskusie účastníkov. Ďakujem a určite odporúčam aj ostatným!“

Miroslava Križáková, Vedúca odboru účtovníctva

„Semináre v rámci školenia IFRS akadémia boli výborné. Máte kvalitných lektorov, ktorí neprednášajú od slova do slova texty štandardov, ale chápu ich podstatu a túto “filozofiu” majú záujem odovzdávať ďalej. IFRS akadémiu v PwC hodnotím pozitívne aj v porovnaní skúseností s konkurenčnými ponukami IFRS školení na trhu. Som veľmi rada, že som mohla absolvovať Vašu IFRS akadémiu.“

Jana Šnircová, Financial analyst

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás