Poradenstvo pre ľudské zdroje

Zobraziť túto stránku v: English

PayWell 

Štúdia odmeňovania s najväčšou sektorovou databázou

Ponúka vám aktuálny prehľad o situácii v oblasti platov a zamestnaneckých výhod na slovenskom trhu. Zistite viac

HR Controlling

Strategický nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu

Umožňuje sledovať previazanosť medzi systémom riadenia ľudských zdrojov, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou. Zistite viac

Leading HR Organisation

Ocenenie pre spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu. Víťazi budú známi už čoskoro.

Zistite viac

HR Pulse

V sérií prieskumov PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit zisťujeme, ako vnímajú riaditelia HR oddelení na Slovensku súčasné trendy v riadení HR.

Zistite viac