Poradenstvo pre ľudské zdroje

 

Poslaním oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje je zvyšovať úroveň riadenia ľudského kapitálu v spoločnostiach. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu aj globálnej praxe umožňujú všetkým našim odborníkom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a návratnosť investícií do ľudského kapitálu.

Články

Sledujte nás