Prieskum medzi finančnými riaditeľmi 2022

Dnešný turbulentný svet prináša veľa výziev pre manažment firiem. Dynamické zmeny v ekonomickom prostredí spolu s vysokým rastom cien energií, infláciou a medzinárodnými konfliktmi zvyšujú tlak na efektivitu riadenia a automatizáciu procesov v spoločnostiach.

Tieto a mnohé ďalšie témy rezonovali v našom 2. vydaní CEE CFO Insights Survey. Opýtali sme sa finančných riaditeľov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska, Rumunska, Estónska, Litvy a Kazachstanu na ich hlavné výzvy, očakávania a ich pohľad na to, aká je úloha finančného riaditeľa v súčasných turbulentných časoch.
 

„Prieskum potvrdil tri kľúčové trendy v procese transformácie finančných oddelení, ktorými sú digitalizácia a automatizácia transakčných procesov pre ušetrenie nákladov a uvoľnenie času pre aktivity s vyššou pridanou hodnotou; vzdelávanie zamestnancov pre spôsobilosti potrebné do budúcnosti a potrebu pokračovať v transformačnom úsilí napriek trhovým turbulenciám.”

Lukáš Ciran Direktor, PwC Slovensko

Účastníci prieskumu na Slovensku

 • 43 odpovedí od CFO
 • Realizácia prieskumu máj – august 2022
   

Najväčšie výzvy pre CFO (Slovensko)

3 najväčšie výzvy

Minulý rok:

 • Dynamické zmeny v podnikateľskom prostredí
 • Plánovanie/príprava rozpočtu v rýchlo sa meniacom prostredí
 • Tvorba pridanej hodnoty pre manažment podniku
   

3 najväčšie výzvy

Budúcnosť:

 • Dynamické zmeny v podnikateľskom prostredí
 • Nedostatok kvalifikovaných odborníkov
 • Automatizácia, zvyšovanie efektivity

Čas strávený na úlohách

Ťažisko sa presúva zo zberu údajov na ich analýzu

Automatizácia úloh a digitalizácia sú témou č. 1 pre zabezpečenie lepšieho fungovania finančného oddelenia

95 % CFO považuje automatizáciu a digitalizáciu za dôležitú tému.

Najväčší potenciál pre automatizáciu vidia CFO na Slovensku najmä v daňovej agende, finančnom výkazníctve – danom zákonom a obstarávaní

Prieskum potvrdil 3 trendy v procese transformácie fungovania finančných oddelení

Sledujte nás