Zdaňovanie fyzických osôb a medzinárodná mobilita zamestnancov

  • Určenie daňovej rezidencie, rozsahu zdanenia a súvisiacich implikácií.
  • Zmena vlastníctva k aktívam a súvisiace daňové implikácie.
  • Individuálne daňové konzultácie v súvislosti s rôznymi typmi príjmov zo Slovenska aj zo zahraničia.
  • Komplexné poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov z a na Slovensko s ohľadom na daň z príjmu fyzickej aj právnickej osoby, sociálneho zabezpečenia ako aj pracovno-právnych podmienok vysielaných zamestnancov. 
  • Posúdenie zdaniteľnosti akciových plánov a poradenstvo v súvislosti s medzinárodnými daňovými aspektmi.
  • Asistencia pri implementácii akciových plánov a ich premietnutia do mzdového účtovníctva spoločnosti.
  • Spracovanie materiálov na oboznámenie sa zamestnancov s akciovými plánmi.

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Marianna Kiacova

Marianna Kiacova

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 412 928

Sledujte nás