Obchodné a organizačné potreby Vašej spoločnosti môžu priniesť situácie, keď v priestoroch Vašej spoločnosti bude pracovať zamestnanec inej spoločnosti. Takýto zamestnanec môže napríklad pracovať podľa pokynov Vašej spoločnosti, zabezpečovať dodávku tovaru a služieb od Vášho obchodné partnera, alebo prísť na obchodné stretnutie.

V obdobných situáciách sa môže nachádzať aj zamestnanec Vašej spoločnosti, ktorého ste vyslali plniť pracovné úlohy do zahraničia.

Všetky tieto situácie môžu mať pre Vašu spoločnosť za následok určité daňové, odvodové a rôzne notifikačné povinnosti. Ako vám môže PwC pomôcť?

Poukážeme na potenciálne riziká spojené s mobilitou zamestnancov

Nastavíme zdanenie a ostatné administratívne povinnosti

Posúdime riziko vzniku stálej prevádzkarne

Pripravíme návrh vysielacieho listu a iných dokumentov

Spracujeme mzdové účtovníctvo a daňové priznania


Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Zuzana Maronová

Zuzana Maronová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 010 528

Ondrej Lišiak

Ondrej Lišiak

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 819 334

Michal Šúrek

Michal Šúrek

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 910 156 231

Sledujte nás