NFRD

NFRD

Smernica o zverejňovaní nefinančných informácií (Non-financial reporting directive) je aktuálne platná právna úprava nefinančného reportingu v EÚ, ktorá bude čoskoro aktualizovaná CSRD. Podľa NFRD túto povinnosť majú veľké subjekty verejného záujmu nad 500 zamestnancov. 

Služby PwC v ESG reportingu

 

Sledujte nás