Fit for 55

Fit for 55 je legislatívny balík Európskej komisie, ktorý má umožniť zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. Tento legislatívny balík zahŕňa viaceré iniciatívy vrátane reformy európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, zvýšenie podielu obnoviteľnej energie, zvyšovanie energetickej účinnosti, zriadenie sociálneho klimatického fondu a ďalšie. Jeho schválenie je očakávané v druhej polovici roka 2022.

Služby PwC v oblasti výpočtu uhlíkovej stopy >

Sledujte nás