ESRS

Európske štandardy pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (European Sustainability Reporting Standards) sú pripravované štandardy pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti podľa CSRD. Podobne ako pri finančnom výkazníctve predstavujú súhrn indikátorov a pevné pravidlá na ich výpočet a zverejnenie. Po účinnosti CSRD bude musieť byť povinné nefinančné reportovanie v súlade s týmito štandardmi a bude podliehať povinnému externému uisteniu.

Služby PwC v oblasti ESG reportingu >

Sledujte nás