Využite príležitosti „nového normálu“

Analógové procesy sa presúvajú do virtuálneho sveta, kde nikdy predtým neboli. To, čo bolo počas krízových dní nové a neprirodzené, sa však stane normou. Zákazníci očakávajú digitálne riešenia a pripravené spoločnosti budú vo veľkej výhode. Zmenu, rýchlosť a efektivitu máme v koži. Implementácie nových procesov a informačná bezpečnosť – to je kombinácia skúseností, ktorú ponúkame.

Posúdime primeranosť existujúcich procesov a zistíme:

  • ktoré procesy a miesta vás brzdia a bránia napr. vyššiemu obratu („bottlenecks“) v čase, keď sa väčšina ľudí pohybuje online

  • ktoré procesy sú efektívnejšie online a ktoré pozície je výhodnejšie vykonávať na diaľku.

Odporučíme, ako najvýhodnejšie digitalizovať váš svet: napríklad s pomocou RPA (Robotic process automation).

Prechod zamestnancov a oddelení na virtuálnu prácu bol veľmi rýchly.

  • Vykonáme posúdenie kybernetických rizík a potrebných opatrení na bezpečnú a spoľahlivú prácu v online priestore
  • Posúdime, či vaša bezpečnosť nie je poddimenzovaná, ale aj predimenzovaná
  • Účinným spôsobom a hrou naučíme vašich zamestnancov, ako si osvojiť nové bezpečnostné požiadavky a technológie.

  • Aký dosah na osobné údaje má fakt, že sme sa presunuli do kyberpriestoru?

  • Ponúkame automatické nástroje na riešenie povinností pri ochrane osobných údajov, ktoré sa osvedčili pri množstve veľkých spoločností.

Preveríme, či vaši dodávatelia naďalej dodržiavajú:

  • stanovené ceny, zľavy a iné podmienky dlhodobých zmlúv

  • kvalitu služieb alebo výroby

  • zabezpečujú všetky deklarované riziká.

Ochrana osobných údajov a inšpekcie dodávateľov
Marek Frecer
Senior manažér
Tel: +421 915 998 429

Digitalizácia, automatizácia a RPA
Martin Srnka
Senior manažér
Tel: +421 902 953 854

Kybernetická bezpečnosť
Michal Maco
Senior manažér
Tel: +421 918 764 019

 

Sledujte nás