Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Využite príležitosti „nového normálu“

Analógové procesy sa presúvajú do virtuálneho sveta, kde nikdy predtým neboli. To, čo bolo počas krízových dní nové a neprirodzené, sa však stane normou. Zákazníci očakávajú digitálne riešenia a pripravené spoločnosti budú vo veľkej výhode. Zmenu, rýchlosť a efektivitu máme v koži. Implementácie nových procesov a informačná bezpečnosť – to je kombinácia skúseností, ktorú ponúkame.

Posúdime primeranosť existujúcich procesov a zistíme:

  • ktoré procesy a miesta vás brzdia a bránia napr. vyššiemu obratu („bottlenecks“) v čase, keď sa väčšina ľudí pohybuje online

  • ktoré procesy sú efektívnejšie online a ktoré pozície je výhodnejšie vykonávať na diaľku.

Odporučíme, ako najvýhodnejšie digitalizovať váš svet: napríklad s pomocou RPA (Robotic process automation).

Prechod zamestnancov a oddelení na virtuálnu prácu bol veľmi rýchly.

  • Vykonáme posúdenie kybernetických rizík a potrebných opatrení na bezpečnú a spoľahlivú prácu v online priestore
  • Posúdime, či vaša bezpečnosť nie je poddimenzovaná, ale aj predimenzovaná
  • Účinným spôsobom a hrou naučíme vašich zamestnancov, ako si osvojiť nové bezpečnostné požiadavky a technológie.

  • Aký dosah na osobné údaje má fakt, že sme sa presunuli do kyberpriestoru?

  • Ponúkame automatické nástroje na riešenie povinností pri ochrane osobných údajov, ktoré sa osvedčili pri množstve veľkých spoločností.

Preveríme, či vaši dodávatelia naďalej dodržiavajú:

  • stanovené ceny, zľavy a iné podmienky dlhodobých zmlúv

  • kvalitu služieb alebo výroby

  • zabezpečujú všetky deklarované riziká.

Ochrana osobných údajov a inšpekcie dodávateľov
Marek Frecer
Senior manažér
Tel: +421 915 998 429

Digitalizácia, automatizácia a RPA
Martin Srnka
Senior manažér
Tel: +421 902 953 854

Sledujte nás