Úspešná optimalizácia backofficeu vyžaduje analýzy pridanej hodnoty

Prišiel čas pozrieť sa detailne na nepriame náklady

Vo firmách v posledných rokoch narástli nepriame náklady a vedia, že potrebujú optimalizovať nielen výrobné, ale aj backofficeové procesy, ktoré nie sú tak ľahko merateľné. Na základe našich skúseností z transformačných projektov nie je vôbec nezvyčajné, ak backoffice 40 % svojho pracovného času strávi činnosťami s nízkou pridanou hodnotou. Ako odhaliť potenciál na zvýšenie zisku vo firme takými opatreniami v backofficee, aby prinášal pridanú hodnotu?

Ivo Doležal


„V backofficee dokážeme nájsť rezervy vo výške približne 1 až 3  % EBITDA.“

Ivo Doležal, Vedúci partner poradenstva, PwC Slovensko


„Z našej skúsenosti vidíme, že firmy neriešia systematicky produktivitu backofficeových procesov.“

Jakub Vančo, manažér, PwC Slovensko

Čo sme dosiahli transformačnými projektmi backofficeu?

30 % pracovného času trávia zamestnanci činnosťami s nízkou pridanou hodnotou pre biznis v energetickej spoločnosti

Ročné úspory v backofficee 20 % vo výrobnej firme v strojárstve

Navrhli sme zoštíhlenie manažérskej štruktúry

Zvýšenie kvality backofficeových služieb odstránením duplicitných aktivít a znížením kontrolných činností vo firme v odvetví stavebníctva

Zracionalizovali sme mítingovú a reportingovú štruktúru

Ako sa pozrieť na nepriame náklady vo firme s viac ako 2500 zamestnancami a obratom viac ako 200 mil. EUR

embraco 1

32 % času stráveného na mítingoch a viac ako 1 FTE za oddelenie dedikované reportingu

obrazok embraco

Ako zefektívniť procesy starostlivosti o zákazníka v zabehnutej a rastúcej spoločnosti

embracoc

Sumárny prehľad za všetky analyzované oblasti

zse4

Nastavenie sledovania výkonnosti a štandardizácia procesov v servisnom centre

August – December 2019

Cieľom projektu bolo nastavenie fungujúceho systému na riadenie výkonnosti zamestnancov s dennými hláseniami výkonov a jasným konceptom riešenia problémov využitím metodiky Perform.

Metodika Perform je zameraná na koučovanie manažérov s cieľom zlepšovať výkonnosť tímu a posilniť prevádzkové výsledky.

PwC zaviedlo systém monitorovania výkonu, ako aj platformu na riešenie problémov a poskytlo pomoc v procese implementácie a kontroly. Vytvorili sme Power User komunitu, ktorá plní úlohu sprostredkovateľa medzi členmi tímu a vedením.

Benefity

 • Zavedenie kultúry s orientovaním na výkon na základe denných hlásení

 • Zavedenie kľúčových KPIs pre regionálne servisné centrum

 • Zavedenie KPIs orientovaných na proces alebo podporu zákazníka podľa špecifikácie tímu

 • Zavedenie denných/ mesačných/ štvrťročných meetingov na revíziu výkonu zamestnancov

 • Zavedenie problem solvingu s jasnou štruktúrou ako súčasť firemnej kultúry

 • Nastavenie eskalačnej matice

Priebeh projektu:

2. fáza - Dizajn – 2 týždne

 • na základe analýzy prebehne strategický workshop s manažmentom, ktorého cieľom je nájsť spoločne optimálne budúci stav procesov na oddelení

 • odporúčania pre implementáciu a priorizácia hlavného zamerania

 • vyčíslenie úspor a pridanej hodnoty

1. fáza - Analýza – 4 – 6 týždňov

 • porovnanie oddelení v rámci firiem a odvetvia
 • analýza modelu riadenia
 • analýza na úrovni aktivít a procesov

3. fáza - Implementácia – 4 – 8 mesiacov

 • vytvorenie implementačného plánu

 • vytvorenie spoločných pracovných skupín a cieľov

 • priebežné vyhodnocovanie implementácie

 • podpora implementácie na mieste realizácie

 • vyhodnotenie a ukončenie implementácie

Referencie
 


 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, Consulting Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Jakub Vančo

Jakub Vančo

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 776 753

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť