Mýty o inováciách

Inovujte bez mýtov

Inovácie sú dôležité prakticky vo všetkých odvetviach. Zrýchľujúce sa tempo, ktorým sa mení trhové prostredie, je hlavným dôvodom, prečo generálni riaditelia veria, že inovácie sú momentálne pre ich podnikanie rovnako dôležité ako expanzia na súčasných trhoch.

Ako teda úspešní inovátori vytvárajú procesy, štruktúry a postupy, aby dotiahli množstvo nádejných nápadov až k vlastnej implementácii? Začneme vysvetlením niektorých mýtov okolo inovácií.

Sedem mylných predstáv o inovačnom procese

1. Inovovanie je možné delegovať

Úsilie o inovácie musí vychádzať zo strany najvyššieho vedenia. Inovačný proces zlyhá, pokiaľ ho nemá pod záštitou generálny riaditeľ.

2. Stredný manažment je spojencom inovácií

Manažéri nemusia byť nutne majstrami inovácií. Majú tendenciu zamieňať inováciu v prospech efektivity.

3. Inovatívni ľudia pracujú kvôli peniazom

Vybudovať vo firme kultúru, ktorá má v sebe zakorenenú inovatívnosť, pritiahne a udrží kreatívnych odborníkov.

4. Inovácia je šťastná náhoda

Úspešná inovácia je omnoho častejšie výsledkom štruktúrovaného procesu triedenia mnohých návrhov a myšlienok.

5. Čím otvorenejší inovačný proces, tým menej disciplíny

Pokroky v nástrojoch spolupráce, ako sú sociálne siete, urýchľujú otvorenú inováciu.

6. Podniky vedia, koľko inovácie potrebujú

Lídri musia odhadnúť svoj potenciál pre neorganický rast (fúzie a akvizície), aby dokázali určiť svoju inovačnú potrebu.

7. Inovácie nemožno merať

Vedenie musí byť schopné určiť návratnosť investícií do inovácií (ROII, Return on Innovation Investment).

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás