Rola HR pri riadení zmien

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit zrealizovali v decembri 2014 v poradí už šiesty zo série prieskumov názorov HR riaditeľov 'HR Pulse'.

V tomto prieskume sme sa zamerali na change manažment a zisťovali sme, aká je rola HR oddelení pri riadení zmien a do akej miery je na Slovensku HR oddelenie integrovanou súčasťou a ambasádorom change manažmentu.

Vaše výzvy pri riadení zmien

V súčasnom prostredí podnikateľskej neistoty je pre prežitie každej organizácie rozhodujúca schopnosť odpovedať na zmeny, ako aj schopnosť rýchleho a koherentného riadenia ľudí.

Organizačné zmeny sú v súčasnom stále sa meniacom podnikateľskom prostredí nevyhnutné, no zároveň čoraz zložitejšie v dôsledku vzájomnej závislosti medzi zúčastnenými stranami, organizáciou a využívanej technológie. Pre dosiahnutie želaného obchodného výsledku sú rozhodujúce detailnejšie aspekty podnikateľských zmien, akými sú zmena správania, zainteresovanosť zamestnancov, rozvoj schopností zamestnancov, riadenie ľudských rizík a organizačná reštrukturalizácia.

Zmenám sa neprispôsobujú samotné organizácie, ale ľudia v nich. Napriek tomu existuje riziko prehliadania ľudského elementu pri akejkoľvek iniciatíve na zmenu. Približne 75 % všetkých programov zameraných na organizačné zmeny zlyhá a často je to z dôvodu, že zamestnanci sa cítia byť vynechaní z tohto procesu a nezískajú potrebnú motiváciu, schopnosti a vedomosti, aby sa prispôsobili novým systémom a postupom.

Recept na úspešné riadenie zmeny je známy a zdanlivo jednoduchý – dosiahnuť súčinnosť ľudí, procesov a technológie prostredníctvom kvalitného vedenia a efektívnej podnikateľskej stratégie.

Vychádzame v ústrety vašim potrebám

Program People and Change (P&C) siete PwC ponúka klientom široké spektrum profesionálnych služieb pre bezproblémové uskutočnenie uceleného radu viacúčelových služieb a riešení. Poskytujeme pragmatické služby šité na mieru zákazníkovi, od vyhodnotenia pripravenosti na zmenu po plán implementácie, strategickú reštrukturalizáciu pracovnej sily, usporiadanie organizácie, komunikáciu, manažment zúčastnených strán a reštrukturalizáciu manažmentu.

Naše služby sa odvíjajú od strategických podnikateľských a personálnych potrieb klienta, ktorý má záujem zosúladiť postoj ľudí k stratégii, aby zvýšil ich dôveru v smerovanie a výsledok zmien, urýchlil dosiahnutie výsledkov a zároveň zachoval všetky výhody, ktoré zmena prinesie.

Rozsah našej odbornosti a úzka spolupráca s našimi odvetvovými odborníkmi, ktorá nám umožňuje vytvárať riešenia podľa potrieb hospodárskeho cyklu, z nás robí kľúčový prvok úspechu našich klientov.

Pomáhame organizáciám dosahovať obchodné výhody z uskutočnených zmien využívaním celostného prístupu, ktorý predchádza problémom a vyžaduje autentickú účasť všetkých zainteresovaných strán.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás