Inovácie - chcete viesť, alebo byť vedení?

Inovácie sú nevyhnutnosť a príležitosť zároveň. Pomôžeme vám odhaliť váš inovačný potenciál a spraviť tak prvý krok ku kultúre, ktorá podporuje inovácie.
man
Opisuje niektorý z nasledujúcich bodov vašu spoločnosť?
 • Náklady rastú rýchlejšie než zisky
 • V porovnaní s konkurenciou je firma menej výkonná
 • Inovačná stratégia nekorešponduje s cieľmi rastu
 • Posledné produkty nepriniesli očakávaný nárast tržieb
 • Firma nedrží krok s meniacim sa dopytom
 • Nevyužívate vplyv sociálnych médií a mobilných zariadení
 • Skostnatená organizačná štruktúra brzdí inovácie
Najdôležitejšie otázky, ktoré treba zodpovedať:
 • Čo je agendou vášho vedenia firmy?
 • Sledujete inovačné možnosti a máte o nich prehľad? Inovuje vaša konkurencia?
 • Ak áno, aký to má dopad na vašu firmu? Ak nie, je to pre vás príležitosť?
 • Čo sa deje vo vašej firme, čo by ste mohli označiť ako inovovanie?
 • Ako v súčasnosti objavujete, selektujete a rozvíjate vaše dobré nápady? Ako tento proces vyzerá?
 • Ako ste spokojní s vašimi nástrojmi merania na vyhodnotenie inovačného portfólia vašej firmy?
woman

Ako klienti profitujú z našej práce:

Inovácie vo firme

Rámec pre riadenie inovačného cyklu z dielne PwC umožňuje lídrom transformovať kultúru organizácie tak, aby bola potreba inovácií zabudovaná do DNA zamestnancov. Pomáhame identifikovať odchýlky medzi súčasnými štruktúrami a poprednými inovačnými postupmi s cieľom vytvoriť také procesy a takú kultúru, ktorá by umožňovala spontánny vznik inovácií.

Čítať viac...

Nárast inovácií

Úspešné stratégie rastu sú založené na uvedení takých nutných, významných a radikálnych inovácií na trh, ktoré sú novými zdrojmi hodnôt. Pomáhame lídrom identifikovať  zlyhanie na trhu a citlivé miesta, ktoré je nutné vystaviť inovovaniu. Následne pomáhame navrhnúť a rozvíjať inovácie s významnou pridanou hodnotou a kvantifikovať ich krátkodobý a dlhodobý prínos pre organizáciu.

Čítať viac...

Nižšie náklady

Pomáhame klientom skrátiť dĺžku cyklu učenia sa a zvýšiť frekvenciu úspechov s nižšími nákladmi na inováciu. Robíme to tak, že pomáhame lídrom aplikovať inovačnú disciplínu vo svojich stratégiách, aby znížili náklady, zlepšili operačné procesy a dosahovali rastové ciele úsporne a daňovo efektívne.

Čítať viac...

Lepšie udržanie si talentovaných pracovníkov

Vďaka zameraniu sa na inovácie sa prehĺbia odborné skúsenosti zamestnancov firmy, čím sa zvyšuje schopnosť udržať si tých najtalentovanejších z nich. Keďže ťažisko nášho záujmu sa sústreďuje na posilnenie pracovnej sily ako hnacieho motora inovácií, nejde tu o štrukturálnu zmenu, ale skôr o uznanie a odmeňovanie talentovaných ľudí v kultúre vyznačujúcej sa podporou inovácií.

Čítať viac...

Zníženie rizika

Náš prístup uľahčuje učenie sa na vlastných chybách a urýchľuje komerčné využitie inovácií, čím znižuje riziko zbytočného investovania zdrojov do stratégií, ktoré sú skôr novátorské ako naozaj inovatívne.

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Ján Uriga

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 420 351

Sledujte nás