Spoznajte svoj inovačný potenciál, ktorý je predpokladom rastu

„Zvíťazia tie firmy, ktoré dokážu priniesť naozajstné inovácie.”

Ján Uriga je expert v oblasti strategického change manažmentu, v oblasti programov transformácie firemnej kultúry, leadership a talent developmentu,

Inovácie sú nevyhnutnosť a príležitosť zároveň

 

V priebehu iba štyroch týždňov Vám ponúkneme komplexnú správu o vašom aktuálnom potenciáli inovovať a navrhneme, ako ho využiť pre Váš budúci rast alebo ako ho zveľadiť. 

 

Ján Uriga je expert v oblasti strategického change manažmentu, v oblasti programov transformácie firemnej kultúry, leadership a talent developmentu, v oblasti zákazníckej angažovanosti a inovačného manažmentu.

V týchto oblastiach má skúsenosti s desiatkami projektov vo významných firmách. Prednášal Leadership a Change management v International Automotive MBA programe v spolupráci s Viedenskou univerzitou. Takisto vyučoval na Human Resource Academy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave.

Plán aktivít

1. Uskutočníme workshop s manažmentom Vašej spoločnosti, ktorého cieľom bude systémovo prediskutovať rolu inovácií vo vašom business pláne. Porovnáme váš aktuálny operačný model a organizačný dizajn inovácií s lídrami v inováciách a prejdeme si základné číselné ukazovatele inovácií. Pomenujeme si vaše ciele v oblasti inovácií a prekážky pri ich naplnení. Pozorne budeme mapovať váš inovačný leadership štýl.

2. Na druhý workshop pozveme Vašich najkreatívnejších zamestnancov a interaktívnou formou diagnostikujeme ich silné stránky a kompetencie. Budeme identifikovať dôvody, čo ich robí kreatívnymi vo vašej firme a čo im najviac pomáha v kreatívnom rozlete. Zároveň sa dozvieme ich vnímanie prekážok na ceste k väčšej inovatívnosti.
 

3. Počas tretieho workshopu si na vybraných úspešných a neúspešných inováciách prejdeme proces, akým sa u vás inovácie realizujú. Prevediete nás priebehom vzniku vašich inovácií. Zistíme, čo dnes procesne funguje a čo by bolo vhodné zintenzívniť a čo naopak vylepšiť.


4. Štruktúrovaným dotazníkom na vybranej vzorke zamestnancov zmeriame kultúru inovácií vo vašej firme.


5. Na vami poskytnutých dátach sa pozrieme na hodnotenia vašich klientov a zároveň zmapujeme rozsah ich očakávaní a potrieb.


6. Na záver vám sumárne odprezentujeme výsledky jednotlivých zistení, ktoré svedčia o vašom aktuálnom inovačnom potenciáli a navrhneme niekoľko opatrení ako inovácie silnejšie zasadiť do vašej DNA.
 

Sledujte nás