Inovácie a manažment zmien

Chcete viesť, alebo byť vedení?

Spoznajte svoj inovačný potenciál za štyri týždne

Vytvorte profesionálne inovačné prostredie vo firme

Ako vyťažiť čo najviac z inovačného potenciálu. Z realizácie projektu, analýzy a rozvoja inovačného potenciálu získate:

loading-player

Playback of this video is not currently available

Radi Vám osobne odprezentujeme naše štúdie

Kontaktujte nas

Richard Žigmund, Mondi SCP, CFO

Ján Uriga je oporou pri vytváraní prostredia podporujúceho zapájanie našich ľudí do generovania inovatívnych nápadov. Jeho teoretické znalosti v oblasti inovácií podporené skúsenosťami s úspešnými projektami riadenia zmien inovačnej kultúry firiem sú zásadné pre rýchlu a hladkú penetráciu zmien. K zvýšeniu inovačného potenciálu v Mondi SCP významne prispelo zavedenie modelu a procesu zapojenia ľudí do kreovania nápadov, realizácia inovačných „HUBov“, podporené networkingom s inými organizáciami a inovátormi. Výsledkom celého procesu je zvýšenie zapojenia zamestnancov a ich odborný aj osobný rozvoj, čo je základom pre zvýšenie výkonnosti spoločnosti. Ján ma inšpiroval svojou zanietenosťou a iskrou.

Vladimír Matouš, CIO, Tatra banka

Súčasná pozícia IT oddelenia Tatra banky a jeho pozitívne vnímanie v rámci banky je dobrým dôkazom, že pracovať na zmene kultúry s Jánom Urigom bola dobá investícia. V minulosti IT oddelenie Tatra banky čelilo typickým problémom interného oddelenia IT ako sú nízky výkon, vysoké náklady a z toho vyplývajúci nedostatok dôvery interných zákazníkov. Do veľkej miery to bola záležitosť kultúry oddelenia. Logické rozhodnutie bolo zavolať externého odborníka na zmenu tejto kultúry a pomocou jasnej metodológie a skúsenosti nielen absolvovať zmenu aktivít, ale urobiť zmenu skutočnú a dlhotrvajúcu.

Milan Netoušek, IT Transformation Leader, Slovenská sporiteľňa

Ján Uriga, pôsobiaci v úlohe konzultanta pre projekt IT Transformácie, výrazne prispel k zmapovaniu stavu organizácie, návrhu kľúčových opatrení, komunikácii zmien na tímy. Medzi hlavný jeho prínos patri odborný pohlaď na plánované zmeny, otvorenosť v jednaní a skúsenosti z oblasti “cultural change”. Spoločnosť ERSTE Group IT SK poskytuje primárne softvérové služby pre SLSP a.s. a pre ďalšie spoločnosti. Projekt IT Transformácie, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie efektivity IT, primárne v prospech SLSP, sa okrem efektivity zameriava aj na time to market, elasticitu a spoľahlivosť.

Jan Gregor, Manager – Zlepšovatelství, Škoda Auto

S tímom Jána Urigu som mal možnosť spolupracovať na tému Analýzy Zlepšovateľstva, trendov v tejto oblasti či ďalšieho smerovania. Stretnutie, spolupráce s týmto tímom boli vždy inšpiratívne, prínosné, efektívne a absolútne profesionálne. Najvýraznejšiu pridanú hodnotu spolupráce s tímom Jána Urigu vidím v schopnosti precízne analyzovať, spracovať, vyhodnotiť dáta, prehľady o trendoch či následných diskusiách o ďalšom smerovaní tejto oblasti.

Libor Stodola, HR Manager, AXA Czech Republic and Slovakia

Ján Uriga stál pri zrode inovačnej stratégie v spoločnosti AXA a prinášal do našej spoločnosti veľmi cenné skúsenosti nielen z pohľadu „best practice“ na trhu, ale aj aktívne pomáhal s vytvorením štruktúry stratégie a jednotlivých krokov. Ján pomohol internému tímu prepojiť očakávania manažmentu v oblasti inovačnej stratégie s očakávaniami zamestnancov formou série cielených rozhovorov a prieskumu názorov, nastavením hlavných pilierov stratégie s ohľadom na výstupy analýzy a v napojení na obchodnú stratégii firmy, vrátane vytvorenia konkrétneho akčného plánu a nastavenia úloh. Ďalej potom spolupracoval s tímom v úlohe kouča pri vlastnej implementácii. Ján preukázal široký záber skúseností a znalostí nielen v oblasti inovácií, ale aj v oblasti riadenia zmeny, interakcie s predstavenstvom spoločnosti a aj s manažmentom na úrovni CEE regiónu. Predovšetkým je potrebné oceniť praktickosť a schopnosť zohľadniť reálne možnosti firmy.

Rado Švec, Head of Retail, Slovnaft, The MOL Group

Pre transformáciu stratégie a biznisu sme najali tím Jána Urigu, do ktorej bolo zapojených až 1400 ľudí. Prínos Jánovho tímu bol v tomto procese neoceniteľný a ja som v ňom našiel unikátny mix kompetencií, ktoré dokážu byť oporou v takomto veľkom obrate v biznise. Jeho prínos bol v nástrojoch, ktorými sme zmenili klesajúceho dinosaura na dvojciferne rastúci biznis za menej ako 14 mesiacov.

Kontaktujte nás

Ján Uriga
Senior Manager
Tel: +421 903 420 351
E-mail

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás