Inovácie a manažment zmien

Chcete viesť, alebo byť vedení?

Spoznajte svoj inovačný potenciál za štyri týždne

Vytvorte profesionálne inovačné prostredie vo firme

Ako vyťažiť čo najviac z inovačného potenciálu. Z realizácie projektu, analýzy a rozvoja inovačného potenciálu získate:

loading-player

Playback of this video is not currently available

Radi Vám osobne odprezentujeme naše štúdie

Kontaktujte nas

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Ján Uriga v podcaste
Na vlně podnikání

Referencie

Richard Žigmund, Mondi SCP, CFO

Ján Uriga je oporou pri vytváraní prostredia podporujúceho zapájanie našich ľudí do generovania inovatívnych nápadov. Jeho teoretické znalosti v oblasti inovácií podporené skúsenosťami s úspešnými projektami riadenia zmien inovačnej kultúry firiem sú zásadné pre rýchlu a hladkú penetráciu zmien. K zvýšeniu inovačného potenciálu v Mondi SCP významne prispelo zavedenie modelu a procesu zapojenia ľudí do kreovania nápadov, realizácia inovačných „HUBov“, podporené networkingom s inými organizáciami a inovátormi. Výsledkom celého procesu je zvýšenie zapojenia zamestnancov a ich odborný aj osobný rozvoj, čo je základom pre zvýšenie výkonnosti spoločnosti. Ján ma inšpiroval svojou zanietenosťou a iskrou.

Vladimír Matouš, CIO, Tatra banka

Súčasná pozícia IT oddelenia Tatra banky a jeho pozitívne vnímanie v rámci banky je dobrým dôkazom, že pracovať na zmene kultúry s Jánom Urigom bola dobá investícia. V minulosti IT oddelenie Tatra banky čelilo typickým problémom interného oddelenia IT ako sú nízky výkon, vysoké náklady a z toho vyplývajúci nedostatok dôvery interných zákazníkov. Do veľkej miery to bola záležitosť kultúry oddelenia. Logické rozhodnutie bolo zavolať externého odborníka na zmenu tejto kultúry a pomocou jasnej metodológie a skúsenosti nielen absolvovať zmenu aktivít, ale urobiť zmenu skutočnú a dlhotrvajúcu.

Milan Netoušek, IT Transformation Leader, Slovenská sporiteľňa

Ján Uriga, pôsobiaci v úlohe konzultanta pre projekt IT Transformácie, výrazne prispel k zmapovaniu stavu organizácie, návrhu kľúčových opatrení, komunikácii zmien na tímy. Medzi hlavný jeho prínos patri odborný pohlaď na plánované zmeny, otvorenosť v jednaní a skúsenosti z oblasti “cultural change”. Spoločnosť ERSTE Group IT SK poskytuje primárne softvérové služby pre SLSP a.s. a pre ďalšie spoločnosti. Projekt IT Transformácie, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie efektivity IT, primárne v prospech SLSP, sa okrem efektivity zameriava aj na time to market, elasticitu a spoľahlivosť.

Jan Gregor, Manager – Zlepšovatelství, Škoda Auto

S tímom Jána Urigu som mal možnosť spolupracovať na tému Analýzy Zlepšovateľstva, trendov v tejto oblasti či ďalšieho smerovania. Stretnutie, spolupráce s týmto tímom boli vždy inšpiratívne, prínosné, efektívne a absolútne profesionálne. Najvýraznejšiu pridanú hodnotu spolupráce s tímom Jána Urigu vidím v schopnosti precízne analyzovať, spracovať, vyhodnotiť dáta, prehľady o trendoch či následných diskusiách o ďalšom smerovaní tejto oblasti.

Libor Stodola, HR Manager, AXA Czech Republic and Slovakia

Ján Uriga stál pri zrode inovačnej stratégie v spoločnosti AXA a prinášal do našej spoločnosti veľmi cenné skúsenosti nielen z pohľadu „best practice“ na trhu, ale aj aktívne pomáhal s vytvorením štruktúry stratégie a jednotlivých krokov. Ján pomohol internému tímu prepojiť očakávania manažmentu v oblasti inovačnej stratégie s očakávaniami zamestnancov formou série cielených rozhovorov a prieskumu názorov, nastavením hlavných pilierov stratégie s ohľadom na výstupy analýzy a v napojení na obchodnú stratégii firmy, vrátane vytvorenia konkrétneho akčného plánu a nastavenia úloh. Ďalej potom spolupracoval s tímom v úlohe kouča pri vlastnej implementácii. Ján preukázal široký záber skúseností a znalostí nielen v oblasti inovácií, ale aj v oblasti riadenia zmeny, interakcie s predstavenstvom spoločnosti a aj s manažmentom na úrovni CEE regiónu. Predovšetkým je potrebné oceniť praktickosť a schopnosť zohľadniť reálne možnosti firmy.

Rado Švec, Head of Retail, Slovnaft, The MOL Group

Pre transformáciu stratégie a biznisu sme najali tím Jána Urigu, do ktorej bolo zapojených až 1400 ľudí. Prínos Jánovho tímu bol v tomto procese neoceniteľný a ja som v ňom našiel unikátny mix kompetencií, ktoré dokážu byť oporou v takomto veľkom obrate v biznise. Jeho prínos bol v nástrojoch, ktorými sme zmenili klesajúceho dinosaura na dvojciferne rastúci biznis za menej ako 14 mesiacov.

Kontaktujte nás

Ján Uriga

Ján Uriga

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 903 420 351

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás