Ako sa vysporiadať s prácou z domu zo zahraničia?

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 po celom svete, zamestnanci často zostávajú fyzicky pracovať z krajiny svojho pôvodu/bydliska pre zamestnávateľa umiestneného v inej krajine.
 

Takéto nastavenie práce (najmä práce z domu) pretrváva aj napriek otvoreniu hraníc, obnovení možnosti cestovať medzi jednotlivými krajinami a sprístupnení/otvorení firemných priestorov pre zamestnancov. Prieskumy ukazujú, že 35% zamestnancov by mohlo pracovať z domu po ukončení mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 

V zmysle zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a odporúčaní OECD je však vo väčšine krajín potrebné zohľadniť pri zdaňovaní príjmov zamestnancov fakt, že títo zamestnanci pracujú z domu v zahraničí a teda prerozdeliť ich príjmy pre účel zdanenia medzi krajinu, kde pracujú z domu a sú daňovými rezidentami a krajinu, kde pracujú v sídle zamestnávateľa a sú považovaní za daňových nerezidentov.

Vyššie uvedené platí aj na Slovensku v prípade, že slovenské spoločnosti zamestnávajú zamestnancov, ktorí však žijú a čiastočne pracujú z domu v zahraničí. Keďže možno predpokladať, že takýto zamestnanci sú daňovými nerezidentami v SR, sú v SR zdaniteľní iba v súvislosti s príjmami vyplácanými slovenským zamestnávateľom za prácu fyzicky vykonanú v SR. To znamená, že je potrebné alokovať zamestnanecké príjmy takýchto zamestnancov medzi SR a zahraničie podľa počtu odpracovaných dní v SR oproti celkovému počtu odpracovaných dní zamestnanca kdekoľvek. Pre tento účel sme navrhli jednoduché riešenie pre mzdových špecialistov, ktoré preddavok na daň ako aj odvody vie prepočítať.
 

Ak máte zájem o bezplatné vyskúšanie alokátora preddavkov na daň a sociálnych odvodov,
prosím vyplňte emailovú adresu, na ktorú Vám bude poskytnutý prístup na 2 bezplatné kalkulácie. 

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosťami zo siete PwC pre účely poskytovania informácií o nás a nami poskytovaných službách (napr. zaslania pozvánok na naše akcie, informácií o rozvoji našich činností a služieb a pod.)
Každý email ktorý Vám pošleme, bude obsahovať link na zrušenie zasielania, prostredníctvom ktorého môžete našu databázu kedykoľvek opustiť.
Odoslaním formulára súhlasíte s elektronickou komunikáciou zasielanou spoločnosťami zo siete PwC v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás