CEOs veria, že zvládnu nové výzvy, ale pochybujú o nových príležitostiach na získanie tržieb

Slovenský CEO prieskum 2020

Závery vyplývajúce z prieskumu

CEOs na Slovensku sú optimistickejší teraz v septembri, ako boli pred pandémiou

Tretina CEOs očakávala krízu, ale nie takú ako v roku 2009. Ich očakávania týkajúce sa vývoja ekonomiky vo svete dosiahli rekordný pesimizmus na jeseň 2019 a v januári 2020 za posledných osem rokov. V januári ešte pred pandémiou sa 10-krát viac CEOs než pred dvomi rokmi vyjadrilo, že sa svetová ekonomika spomalí. Recesia visela vo vzduchu, ale nebolo jasné, aká bude a čo ju spustí.

CEOs dôverujú svojim firmám a silno veria, že zvládnu výzvy v najbližšom období, ale pochybujú o nových príležitostiach na získanie tržieb

CEOs sú teraz v septembri optimistickejší, aj čo sa týka rastu tržieb svojich spoločností, v septembri 84 % veľmi verilo a trochu verilo, že ich firma porastie. Začiatkom tohto roku to bolo 71 %. CEOs na Slovensku veria, že ich spoločnosti zvládnu zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, udržať talenty, riadiť pohodu a morálku zamestnancov, zladiť potreby všetkých zainteresovaných strán. Ale už menej z nich, 37 % je presvedčených, že nájdu nové príležitosti na získanie tržieb.

Až 62 % CEOs nezvažuje odloženie alebo zrušenie plánovaných investícií v dôsledku COVID-19, a plánujú realizovať investície do IT, prevádzky a digitálnej transformácie

Dobrá správa je, že takmer dve tretiny CEOs nerozmýšľajú nad zrušením plánovaných investícií. CEOs na Slovensku plánujú najviac urýchlenie automatizácie a zavedenie nových spôsobov práce, zmenu bezpečnostných opatrení a požiadaviek na pracovisku a zlepšenie práce na diaľku. Spomedzi 38 % CEOs na Slovensku, ktorí zvažujú odložiť alebo zrušiť investície, najviac z nich zvažuje zrušenie kapitálových výdavkov (CAPEX), neinvestovať do zvyšovania počtu zamestnancov a nezvyšovať prevádzkové náklady.

CEOs vo svete sa v januári 2020 vyjadrili, že zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov má veľmi pozitívny vplyv na výsledky firiem a optimizmus

Menej ako jeden z piatich lídrov firiem vo svete (18 %) verilo, že jeho firma urobila „významný pokrok“ pri zavádzaní programov zvyšovania kvalifikácie. Na Slovensku to tvrdilo 21 % lídrov. Firmy, ktoré vytvorili najväčší pokrok v oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, dosahujú lepšie obchodné výsledky vrátane lepšej podnikovej kultúry, vyššej produktivity práce, vyššieho rastu tržieb, ľahšie získavajú a udržia si talenty, dosahujú väčšie inovácie a menšie rozdiely v želaných a dosiahnutých zručnostiach zamestnancov.

Klimatické zmeny ako príležitosti vidia skôr CEOs vo svete než na Slovensku

CEOs vo svete dvakrát častejšie než pred 10 rokmi počítajú s tým, že aktivity firiem na zvrátenie klimatických zmien zlepšia povesť firmy a prinesú firme významné príležitosti v oblasti nových produktov a služieb. V najväčších ekonomikách sveta, kde je potreba zníženia emisií uhlíka najväčšia, CEOs si všeobecne uvedomujú príležitosti, ktoré tieto zmeny prinášajú. CEOs na Slovensku v klimatických zmenách vidia viac rizík ako príležitosti než CEOs vo svete, viac z nich posúdilo potenciálne materiálne riziká v dôsledku budúcich klimatických udalostí a takisto viac ich riešilo potenciálne riziká spojené s prechodom na „zelenšiu“ ekonomiku (napr. regulácia emisií CO2 či technologické zmeny). Znepokojujúce je, že pokrok smerom k „zelenšej“ ekonomike je najpomalší na Blízkom východe napriek tomu, že závislosť ich ekonomík od príjmov z ropy je príliš vysoká.

Kontaktujte nás

Věra  Výtvarová

Věra Výtvarová

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás