Vydali sme Správu o transparentnosti za rok 2020

30/04/21

30. apríl 2021 - Cieľom tejto správy o transparentnosti je predstaviť kroky, ktoré prijímame na zvýšenie kvality našich audítorských služieb prostredníctvom investícií do zamestnancov, technológií a procesov.Túto správu vydávame na základe ustanovení Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. 

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás