PwC na Slovensku rozširuje svoje služby

Intelligent Processing Centre zásadne rozširuje oblasť pôsobnosti PwC na Slovensku v súlade so svetovými trendami

Bratislava, 27. 6. 2023 – Spoločnosť PwC na Slovensku expanduje - rozširuje svoje portfólio o “managed services” a súčasne otvára nové kompetenčné centrum. To bude zamerané na služby v oblasti risk manažmentu, riadenia finančných, daňových a reportingových procesov pre klientov z celého sveta. Do troch rokov v ňom PwC vytvorí desiatky nových pracovných miest.

Spoločnosť PwC so svojou centrálou v Bratislave pôsobí na slovenskom trhu už 32 rokov. Dlhodobo si udržiava pozíciu najväčšej poradenskej firmy s najširším portfóliom poradenských služieb na Slovensku. Neustále rastie a ponúka pracovné príležitosti pre ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia. V bratislavskom Twin City otvára nové kompetenčné centrum s názvom Intelligent Processing Centre, ktoré bude klientom poskytovať služby v oblasti manažmentu rizík, riadenia daňových, finančných a reportingových  operácií, ako aj podporu pri vývoji aplikačných riešení a IT infraštruktúry.

Spoločnosti často outsourcujú časť alebo celé procesy svojich back office oddelení. S rastúcou zložitosťou nadnárodnej legislatívy a regulácií stále viac prenechávajú externým poskytovateľom služieb aj zložitejšie daňové, finančné a reportingové funkcie, ktoré špecialista v danej oblasti ako PwC zabezpečí a preberie za správnosť aplikácie zodpovednosť na profesionálnej úrovni. Nové centrum už vo svojej pilotnej fáze v súčasnosti zamestnáva viac ako 50 zamestnancov a plánuje rozširovať svoje služby. Funguje na základe konceptu tzv. managed services, ktorý sa líši od štandardného modelu outsourcingu vysokou pridanou hodnotou za podpory využívania najnovších technológii.

„Intelligent Processing Centre spoločnosti PwC predstavuje náš jedinečný prístup k poskytovaniu profesionálnych služieb. Za našich klientov prevezmeme vybrané prevádzkové procesy, aby sa mohli sústrediť na svoj core business. Vďaka našej expertíze, dlhoročným skúsenostiam PwC vo finančnej, daňovej, procesnej oblasti a využitiu najnovších technológií a systémov, poskytujeme spoľahlivé služby na najvyššej úrovni,“

hovorí Karsten Hegel, CEE Export Leader a partner spoločnosti PwC na Slovensku.

„V blízkej budúcnosti budú managed services preferovaným prevádzkovým modelom pre vybrané oblasti vo firmách naprieč celým spektrom rôznych sektorov, aj preto plánujeme v nasledujúcich troch rokoch otvorenie desiatok nových pracovných pozícií,“

dodáva Christiana Serugová, partnerka spoločnosti PwC na Slovensku zodpovedná za daňové a právne služby.
Christina Serugová

„Benefitom pre klientov je možnosť investovať ušetrený čas a prostriedky do technologických inovácií a rozvoja podnikania,“

dopĺňa Karsten Hegel.

Využívanie služieb bude pre firmy znamenať nižšie prevádzkové náklady pri dodržaní vysokej kvality. Okrem zníženia nákladov a záruky kvality služieb PwC poskytne klientom prostredníctvom svojich špecialistov v jednotlivých oblastiach aj prístup k vysoko odborným znalostiam. Okrem biznis procesov bude nové centrum poskytovať podporu pri vývoji aplikačných riešení v rôznych programovacích jazykoch, ako aj podporu  IT infraštruktúry.

O spoločnosti PwC

PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na svete a aj na Slovensku podľa rebríčka TREND Top poradenské spoločnosti týždenníka TREND, podľa ekonomických údajov za roky 2012 – 2021.

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. PwC má kancelárie v 152 krajinách sveta s vyše 328 000 zamestnancami, ktorí poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2023 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás