Discovery program - Lídri zajtrajška

Cieľ programu

Program umožní pochopiť a zažiť v reálnych situáciách, čo líderstvo znamená, porozumieť sebe a vlastnému štýlu líderstva, rozpoznať a akceptovať štýl iných, byť schopný naň primerane reagovať a a demonštrovať líderstvo v práci a v reálnom živote. Lektori budú tento proces facilitovať, budú účastníkov podporovať, provokovať a inak stimulovať na ich ceste učenia sa a rozvíjania osobného štýlu líderstva.

Prečo absolvovať Discovery program?

Každý z nás žije v určitom prostredí. Tento program je dizajnovaný na rozšírenie si vlastného obzoru, poskytne účastníkom možnosť spolupracovať s budúcimi lídrami z úplne iného prostredia, s iným myslením, názormi a skúsenosťami. Toto je skutočná výzva zvaná líderstvo. Štruktúra programu v 3 blokoch poskytuje jedinečnú možnosť uplatňovať získané poznatky vo vlastnom reálnom pracovnom prostredí, experimentovať a učiť sa z vlastných chýb a úspechov, a to stále s podporou svojej Discovery skupiny a lektorov.

Pre koho je program vhodný?

Discovery poskytuje jedinečnú možnosť osobného rozvoja pre ľudí z biznisu, ktorí majú zodpovednosť za jednotlivcov a tímy a zároveň sa chcú posunúť z polohy manažéra riadiaceho ľudí a projekty do polohy lídra. Ste pripravení vydať sa na cestu, ste otvorení zmenám, máte potenciál na ďalší rast a ste ochotní experimentovať? Discovery je významnou investíciou do vášho osobného rozvoja, dá Vám potrebnú podporou a istotu a bude Vás sprevádzať vo Vašej kariére na ceste k seniorným líderským pozíciám.

Štruktúra programu

  • Discovery program trvá 6 dní, každý blok 2 dni.
  • Účastníci pracujú v malých Discovery skupinách facilitovaných skúsenými lektormi, čím sa zabezpečí vysoká kvalita interaktívneho učenia.
  • Od účastníkov očakávame otvorenosť a pripravenosť zdieľať s ostatnými členmi svojej Discovery skupiny svoje doterajšie skúsenosti aj skúsenosti z aplikovania Discovery programu na svojom pracovisku.

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Martin Šalgo
Obchodný manažér Akadémie
Tel: +421 2 59350 156
E-mail

Sledujte nás