Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Analýza základnej príčiny

Analýza základnej príčiny (Root cause analysis) je technika pre identifikáciu základných príčin problémov alebo chýb. 

Audítor môže využiť rôzne nástroje a techniky, aby správne a efektívne pomenoval základné príčiny chýb a tým pomohol organizácií účinne a efektívne predchádzať ich opakovaniu.
 

 • Kurz prináša oboznámenia sa s vhodnými technikami testovania a analýzy a nástrojmi pre analýzu základných príčin a nácvik ich využitia v procese auditu. 

 • Pomôcka ako pracovať na kvalite výstupu štandardného, či mimoriadneho auditu.

   

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.  

Metodická časť

Deň 1

14. Október 2022

 (9:00 – 12:30)

 • Typy príčin

 • Techniky testovania

 • Koncepty procesnej analýzy

 • Identifikácia a meranie základnej príčiny 

 • Nástroje analýzy základnej príčiny
   

Praktická časť

14. Október 2022

 (13:30 – 16:00)

 • Príklady analýzy a adresovania príčin

 • Príkladové štúdie

   

Následná individuálna odborná konzultácia 

Podľa dohody

 

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 260 EUR + DPH

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás