Analýza základnej príčiny

Pozrite si termíny školenia

Analýza základnej príčiny (Root cause analysis) je technika pre identifikáciu základných príčin problémov alebo chýb. 

Audítor môže využiť rôzne nástroje a techniky, aby správne a efektívne pomenoval základné príčiny chýb a tým pomohol organizácií účinne a efektívne predchádzať ich opakovaniu.
 

 • Kurz prináša oboznámenia sa s vhodnými technikami testovania a analýzy a nástrojmi pre analýzu základných príčin a nácvik ich využitia v procese auditu. 

 • Pomôcka ako pracovať na kvalite výstupu štandardného, či mimoriadneho auditu.

   

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.  

Metodická časť

Deň 1

14. Október 2022

 (9:00 – 12:30)

 • Typy príčin

 • Techniky testovania

 • Koncepty procesnej analýzy

 • Identifikácia a meranie základnej príčiny 

 • Nástroje analýzy základnej príčiny
   

Praktická časť

14. Október 2022

 (13:30 – 16:00)

 • Príklady analýzy a adresovania príčin

 • Príkladové štúdie

   

Následná individuálna odborná konzultácia 

Podľa dohody

 

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 260 EUR + DPH

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás