Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

názov kurzu kód kurzu počet dní dátumy kurzov jeseň 2019  skúšky
december
2019
registrujte sa informujte sa
ACCA -Accountant in Business AB 4 23. - 26. september CBE
ACCA -Management Accounting MA 5

21. - 25. október

CBE
ACCA -Financial Accounting FA 5

14. - 18. október

18. - 22. november

CBE
ACCA - Corporate and Business Law LW 5 - CBE
ACCA - Performance Management PM 5

18. - 22. november

2. - 6. december
ACCA - Taxation TX 5 18. - 22. november 2. - 6. december
ACCA - Financial Reporting FR 5 11. - 15. november 2. - 6. december
ACCA - Audit and Assurance AA 5

18. - 22. november

2. - 6. december
ACCA - Financial Management FM 5 11. - 15. november 2. - 6. december
SBL - Strategic Business Leader SBL 8 - 2. - 6. december
SBR - Strategic Business Reporting SBR 5

11. - 15. november

2. - 6. december
ACCA - Advanced Performance Management APM 5 28. - 31. október 2. - 6. december
ACCA - Advanced Audit and Assurance AAA 4 - 2. - 6. december
názov kurzu počet dní dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
AB - Accountant in Business 4

23.-26. september

MA - Management Accounting 5 21.-25. október
FA - Financial Accounting 5

14.-18. október

18.-22. november

názov kurzu počet dní

jar 2020 (Bratislava)

jeseň 2020 (Bratislava) registrujte sa informujte sa
Part I. 3 12. - 13. marec

10. – 11. september

Part II. 3 23. - 25. marec

24. – 25. september

Part III. 2 15. - 17. apríl

14. – 16. október

Revision course 2 11. - 12. máj

9. – 11. november

Mock exam 1/2 25. máj

23. november

Official exam 1/2 5. jún tbc
mini MBA II. Q 20 III. Q 20 IV. Q 20 Registrujte sa Informujte sa
Modul I&II 28. - 30. apríl    
Modul III 25. - 26. máj    
Modul IV 11. - 12. jún    
Modul V   21. - 22. september  
Modul VI&VII     21. - 23. október
Modul VIII&IX     23. - 24. november
   

ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

názov kurzu paper počet dní

part I.

part II.

exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 2 6

apríl 2020

máj 2020

jún
2020
 
názov kurzu počet dní dátum registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 6

I. Modul

29. apríl

30. apríl

II. Modul

27. máj

28. máj

 III. Modul

8. jún

9. jún

názov kurzu počet dní

I. Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019 registrujte sa informujte sa
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2019 -
zmeny, novely štandardov a načo si dať pozor
0,5      

22. október

 

školenie plne obsadené  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2019 - 
zmeny, novely štandardov a načo si dať pozor
0,5      

28. november

 

IFRS 16 - Leasing  1       12. december
názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6 registrujte sa informujte sa
Daňová Akadémia 6 tbc tbc tbc tbc tbc tbc

Projektový manažment

názov kurzu počet dní

I.Q 2020

II. Q 2020

III. Q 2020

IV. Q 2020

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 16. - 20. marec

-

 
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 - 27. - 30. apríl - -  
Základy projektového manažmentu 2  

8. - 9. apríl

29. - 30. jún

   

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

názov kurzu počet dní webinár unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 registrujte sa
Certificate in HR Practice 9 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
názov kurzu počet dní webinár 5CHR 5DVP 5UIN 5RMT 5RST 5ICM registrujte sa
Certificate in HR Management   24.2. 27.-28.2. 23.3. 24.3. 23.-24.4. 11.-12.6. 9.-10.7.
názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 registrujte sa informujte sa
HR Akadémia 8 16.-17.
december
2019
16.-17.
január
2020
11.-12.
február
2020
10.-11.
marec
2020
HR Akadémia 2020 BA 8 18. - 19. marec  27. - 28. apríl  12. - 13. máj  16. - 17. jún 
HR Akadémia 2020 KE 8 25. - 26. máj  25. - 26. jún  17. - 18. september  15. - 16. október 
Názov kurzu počet dní

 I.Q 2020

II.Q 2020

III.Q  2020

IV.Q  2020 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 - - - -
Zvládanie stresu  1 2. marec - - -
Vyrovnávanie sa s neistotou  1 - 23. jún

-

-
Riešenie konfliktov  1 - 22. jún - -
Umenie Stratégie 1 4. marec - - -

Semináre, stretnutia a diskusie

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu sk_academy@pwc.com, PwC Slovakia

Sledujte nás