Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Názov kurzu počet dní Dátumy kurzov jar 2017 Skúšky marec 2017 Skúšky jún 2017 registrujte sa informujte sa
ACCA F1-Accountant in Business 4 10.-13. apríl CBE CBE
ACCA F2-Management Accounting 5

20.-24. marec

24.-28. apríl

8.-12. máj

CBE CBE
ACCA F3-Financial Accounting 5

13.-17.február

13.-17. marec

15.-19. máj

CBE CBE
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5 3.-7. apríl CBE CBE
ACCA F5 - Performance Management 5 15.-19. máj

8. marec

7. jún
ACCA F6 - Taxation 5 1.-5. máj

9. marec 

8. jún
ACCA F7 - Financial Reporting 5 22.-26. máj

7. marec

6. jún
ACCA F8 - Audit and Assurance 5 15.-19. máj

6. marec

5. jún
ACCA F9 - Financial Management 5

1.-5. máj

22.-26. máj

10. marec

9. jún
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4 9.-12. máj 8. marec 7. jún
ACCA P2 - Corporate Reporting 5 8.-12. máj

7. marec

6. jún
ACCA P3 - Business Analysis 5 22.-26. máj 9. marec  8. jún

FIA - Základný certifikát v účtovníctve

Názov kurzu počet dní Dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4

available on request

FIA FMA/F2 - Management Accounting 5 available on request
FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 available on request

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)

Názov kurzu počet dní

Jar 2018 Bratislava

registrujte sa informujte sa
Part I. 2 12. - 13. Marec
Part II. 2 26. - 27. Marec
Part III. 3 23. - 25. Apríl
Revision course 3 9. - 11. Máj
Mock exam 1/2 28. Máj
Official exam 1/2 8. Jún

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

CIMA Paper

  No. of Days

Full Course

Note Registration
  RC
Certificate level BA1 - - - Study materials only
BA2 -

-

- Study materials only
BA3

-

- - Study materials only
BA4 - - - Study materials only
Operational level

E1

3

12-14.9.

- Full course

P1

2

-

2.,3.11. Revision course
F1 5 11.-13.10. 26.,17.10. Full or Revision course
Management level E2 3 June 2018 - Full course
P2 5 March 2018 Full or Revision course
F2 5 8.-10.11. 27.,28.11. Full or Revision course
Názov kurzu Paper počet dní

Part I.

Part II.

Revision

Exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 1 6

22-23 Marec

19-20 Apríl

3-4
Máj
Jún 2018  
Názov kurzu počet dní

 

      registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2017/2018 10 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2018

25.apr

25.máj

22.jún

11.júl

26.sept

26.okt

23.nov

12.dec

15.feb

15.mar

IFRS Akadémia 2018/2019 10 II. Q 2018 III. Q 2018 IV. Q 2018 I. Q 2019

26. apr

24. máj

21. jún

 

18. sept

18. okt

13. nov

11. dec

21. feb

19. mar

18. apr

Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2016, zmeny v dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016 0,5

7. február

 

     
US GAAP 0,5 20. marec      
IFRS 15 - Účtovanie výnosov vrátane praktických príkladov 0,5   25. máj    
Testovanie vlastností fin. nástrojov pre účely ocenenia umorovanou hodnotou (SPPI test) podľa IFRS 9  0,5    20.   jún    
Modelovanie opravných položiek podľa IFRS 9 v praxi 0,5     19. september  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor I. 0,5      

19. október

IFRS 17 Poistné zmluvy 0,5       9. november
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor II. 0,5       28. november
Účtovanie lízingu po novom - IFRS 16 0,5       14. december
Názov kurzu počet dní Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 4 10. apríl 17. apríl 24. apríl 10. máj
Škola dane z príjmov 4 17. máj 7. jún 14. jún 19. jún

Projektový manažment

Názov kurzu počet dní

I.Q 2018

II. Q 2018

III. Q 2018

IV. Q 2018

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 3 12. - 16. Marec  9. - 13. Apríl 25. - 29. jún -  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 3 19. - 22. Marec 23. - 26 Apríl  - -  

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

Názov kurzu Dní Webinár Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 4 registrujte sa
Certificate in HR Practice 9 19.4. 2018 26.-27.4. 2018 6.-7.6. 2018 13.-14.9. 2018 29.-30.10. 2018 10.12. 2018
Názov kurzu Dní Webinár Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10 15.5. 2018 30.5. 2018 31.5.-1.6. 2018 27.6. 2018 6.-7.9. 2018 25.-26.10.  2018 6.-7.12. 2018
Názov kurzu počet dní

 IIQ 2017

IIIQ 2017

IVQ  2017

IQ 2018 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 28. jún   5.december  
Zvládanie stresu  1     6.december  
Vyrovnávanie sa s neistotou  1 29. jún  

 

marec
Riešenie konfliktov  1       marec
Názov kurzu počet dní

 

      registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2        
Názov kurzu  

 

registrujte sa informujte sa
Manažérske zručnosti  

 

Názov kurzu        

 

registrujte sa informujte sa
Komunikačné zručnosti        

 

Názov kurzu        

 

registrujte sa informujte sa
Analytické zručnosti        

 

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní

2017

registrujte sa

Prinesie navrhovaná legislatíva nový rozmer podpory R&D aktivít na Slovensku?
1
17. október 2017

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Sledujte nás