Kalendár seminárov a školení

Financie

Názov kurzu počet dní III. Q 2015 IV. Q 2015 I. Q 2016 II. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5

28.sept-2.okt

 

24.-25. okt (webinar)   4.-8.apríl
ACCA F5 - Performance Management 5  

9.-13.nov, 26.-27. nov/resit

31.okt-1.nov (webinar)

  2.- 6.máj
ACCA F6 - Taxation 5   21.-22.nov (webinar)    23.- 27.máj
ACCA F7 - Financial Reporting 5  

16.-20.nov

31.okt-1.nov (webinar)

  9.-13.&16.-20.apr
ACCA F8 - Audit and Assurance 5   2.-6. nov 24.-25.okt (webinar)   25.- 29.apríl
ACCA F9 - Financial Management 5  

16.-20.nov

21.-22.nov (webinar)

  23.- 27.máj
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4   7.-8.nov (webinar)   2.- 5.máj
ACCA P2 - Corporate Reporting 5   14.-15. nov (webinar)   16.-20.máj
ACCA P3 - Business Analysis 5  

2.-6.nov

31.okt-1.nov (webinar)

  23.-27.máj
ACCA P5 - Advanced Performance Management 5   21.-22.nov (webinar)   2.- 6.máj
ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance 5  

26.-30.okt

31.okt-1.nov (webinar)

  9.-13.máj
Názov kurzu počet dní I. Q
2016
II. Q
2016
III. Q
2016
IV. Q
2016
registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 17.-18. marec TBA TBA TBA
FIA MA1 - Management Information 2 -

11.-12. apríl

25.-26. apríl (KE)

9.10. jún

TBA TBA
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 14.-16. marec

TBC

12.-14. sept

TBA

FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 -

18.-20. máj

23.-25. máj

13.-15. jún

20.-22. jún

TBA TBA
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4 - 11.-14. apríl TBA

TBA

FIA FMA/F2 - Management Information 5 14.-18. marec

11.-16. apríl

13.-17. jún

20.-24. jún

TBA

TBA

FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 14.-18. marec

18.-22. apríl

9.-13. máj

TBA

TBA

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ACCA Diploma in IFRS - DipIFR 10

10.-11.mar (BA)

21.-22.mar (BA)

20.-22.apr (BA)

11.-13.máj (BA)

12.-13. sept (BA)

22.-23. sept (BA)

26.-28. sept (KE)

 

17.-19. okt (BA)

10.-13. okt (KE)

14.-16. nov (BA)

9.-11. nov (KE)

 
Názov kurzu počet dní

   I. Q    2015

 II. Q   2015

III. Q 2015

IV. Q 2015

registrujte sa informujte sa
CIMA E1 - Organisational Management 3 TBA
8.-10. jún
TBA TBA
CIMA P1 - Management Accounting TBA TBA TBA TBA TBA
CIMA F1 - Financial Reporting and Taxation 3+2 webex TBA TBA

14.-16. sept.

21.-22. sept.

TBA
CIMA E2 - Project and Relationship Management 3 TBA TBA 7.-9. sept. TBA
CIMA P2 - Advanced Management Accounting

3+2

webex

16.-18. marec

26.-27. marec

TBA TBA TBA
CIMA F2 - Advanced Financial Reporting

3+2

webex

TBA

15.-17. jún

24.-25. jún

TBA TBA
Preparatory training for Operational level case study TBA TBA TBA TBA

8.-9. okt.

12.-13. okt.

15.-16. okt.

Preparatory training for Management level case study TBA TBA TBA TBA

15.-16. okt.

19.-20. okt.

22.-23.okt.

CIMA pre právnikov          
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 6

 

 

 

  okt/nov  
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2015, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2016 0,5

27. január

 

     
Odložená daň podľa IAS 12, vrátane účtovného zobrazenia neistých daňových pozícií v IFRS účtovnej závierke. 0,5   14. apríl    
Výkaz peňažných tokov a súvisiace zverejnenia podľa IAS 7. Zverejnenia k finančným nástrojom podľa IFRS 7, oceňovanie a zverejnenia podľa IFRS 13. 0,5   21. jún    
Podmienky pre odúčtovanie finančného majetku podľa IFRS, vrátane faktoringu a reverzného faktoringu. Štátne dotácie.  0,5     22. sept.  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky. 0,5       13. okt.
Nový štandard o účtovaní leasingu podľa IFRS. 0,5       14. dec.
Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 10

21.apr

19.máj

16.jún

12.júl

13.sept

20.okt

24.nov

13.dec

21.feb

23.mar

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Zmeny v oblasti DPH platné od 1. januára 2016 0,5 9. feb

 

 

 

 

Škola DPH 6  

6.apr

13.apr

20.apr

27.apr

4.máj

11.máj

   
Škola dane z príjmov 4    

2.jún

9.jún

16.jún

23.jún

 

Projektový manažment & Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík

Názov kurzu počet dní

I.Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 4 - 2.-5. máj - 24.-27. okt.  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4- -

2.-5. máj

- 24.-27. okt.  
Project Management in Business 2   TBC      
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Profesijná kvalifikácia CISA® 6      

4. október

11. október

20. október

8. november

15. november

29. november

 

Ľudské zdroje a kurzy manažérskych zručností

Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

rok 2017 registrujte sa informujte sa
Certificate in HR Management 10,5

17. jún (webex)

27.-29. jún

9. sept

20.-21. okt

1.-2. dec

12.-13. jan
   

24. okt

2.-4. nov

15. dec

26.-27. jan

2.-3. marec

3.-4. apr

Certificate in HR Practice 10,5

16. jún (webex)

23.-24. jún

 

5.-7. sept

27.-28. okt

28. nov

16.-17. jan
     

14. feb

27.-28. feb

24.-26. apr

1.-2. jún

26. jún

7.-8. sept

Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2 TBA TBA TBA TBA
Názov kurzu počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
Školenie Vizuálna komunikácia 2 TBA

TBA

TBA

TBA

Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
HR Kontroling 1     TBC

TBC

 

 

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Daňové oddelenie budúcnosti – ste pripravení? 0,5   7. jún  

 

 

Názov počet dní

I. Q 2016

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa
Akadémia - klubový večer CIPD 0,5   21. jún