Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

Názvo kurzu Kód kurzu Dátumy Registrácia Informácie
ACCA leto 2022
ACCA - Corporate and Business Law LW 15 -18.08.2022
ACCA - Performance Management PM 15 -19.08.2022
ACCA - Advanced Audit and Assurance AAA 16 -19.08.2022
ACCA - Financial Reporting FR 15 - 19.08.2022
ACCA- Audit and Assurance AA 23 - 26.08.2022
ACCA - Financial Management FM 22 - 26.08.2022
ACCA - Advanced Performance Management APM 22 - 26.08.2022
ACCA jeseň 2022
ACCA - Corporate and Business Law F4 (LW)
28.11 - 1.12.2022
ACCA - Performance management F5 (PM) 7 - 11.11.2022
ACCA - Taxation F6 (TX) 7 - 11.11.2022
ACCA - Financial Reporting
F7 (FR) 14 - 18.11.2022
ACCA- Audit and Assurance F8 (AA) 14 - 18.11.2022 (17. neučí sa)
ACCA - Financial Management F9 (FM) 7 - 11.11.2022
ACCA - Advanced Performance Management P5 (APM) 31.10. - 4.11.2022
ACCA - Strategic Business Reporting
SBR 21 - 25.11.2022
názov kurzu kód kurzu termíny kurzov  registrujte sa informujte sa
FIA FA2 - Maintaining Financial Records FA2 14-16.03.2022
FIA MA2 - Managing Costs and Finance MA2 19-21.04.2022
FIA FA2 - Maintaining Financial Records
FA2 6-8.06.2022
FIA MA2 - Managing Costs and Finance
MA2 13-15.06.2022
FA - Financial Accounting F3 21-25.03.2022

MA - Management Accounting

F2 20-24.06.2022
MA - Management Accounting F2 8-14.04.2022
FA - Financial Accounting F3

13-17.06.2022

Názov kurzu Kód kurzu Dátumy Registrácia Informácie
FIA FA2 - Maintaining Financial Records FA2 17.-19.10.2022
FIA MA2 - Managing Costs and Finance MA2 19.-21.09.2022

MA - Management Accounting

F2 12-16.12.2022
FA - Financial Accounting F3

19-23.09.2022

názov kurzu počet dní termíny kurzu jar 2022 termíny kurzu jeseň 2022 registrujte sa informujte sa
Part I. 2

17. – 18. marec

19. – 20. september 
Part II. 3

6. – 8. apríl

11. + 13. - 14. 
október 
Part III. 3

20. – 22. apríl

26. – 27. október
Opakovací kurz 2

9. – 10. máj

9. – 11. november
Cvičná skúška 0,5

23. máj

21. november
Oficiálna skúška 0,5 jún 2022 december 2022
Mini MBA - face-to-face  Termíny registrujte sa informujte sa
Leadership in the 21st Century  5.-6.10.2022
Project Management in Everyday Business 23.11.2022
Enabled Organisation 13.-14.12.2022
Accounting Basics & Financial Management 18.-19.01.2023
Marketing in the Digital Age 7.-8.02.2023
Business Mapping, Ethics & Corporate Governance 7.-8.03.2023
Innovation & Creative Thinking, Linking it All Together - Preparing a Business Plan
18-19.04.2023
Case study Paper
May 2023
ADIT názov modulu Termíny modulu 1 Termíny modulu 2 Registration Information

Modul 1 - Princípy medzinárodného zdaňovania 

 

Modul 2 - Transfer pricing

13 September Intro webinar - 1 hour / 2 groups - 4pm - CET  

20, 27 September
(9:30 - 12:30)

20, 27 September
(13:30 - 17:00)

4, 11, 18, 25, 31 Oktober
(9:30 - 12:30)

4, 11, 18, 25, 31 Oktober
(13:30 - 17:00)

8 November
(9:30 - 12:30)

8 November
(13:30 - 17:00)

Revision dates: twice a week - Mondays and Tuesdays

 

14, 15, 21, 22 November
(9:30 - 12:30)
14, 15, 21, 22 November
(13:30 - 17:00) 
názov kurzu počet dní termíny kurzu 2022 registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 6

I. Modul

IAS 1, IAS 8, IAS 34

17. október

II. Modul IAS 16, IAS 38, IAS 40

25. október

III. Modul IAS 2, IFRS 15 4. november
IV. Modul IAS 12, IAS 37, IAS 19, IAS 24 22. november
V. Modul IFRS 16, IAS 20, IAS 23, IFRS 5 5. december
VI. Modul  IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9

15. december

Názov školenia

Termín školenia

Registrácia Informácie

IFRS 16 - Najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu

9. jún 2022
(9.00 - 12.00 h.)

Zabezpečovacie účtovníctvo (Hedge accounting). 

25. apríl 2023
(9.00 - 12.00 h.)

Požiadavky na nefinančný reporting a ESG so zameraním na EU Taxonómiu 12. október 2022
(9.30 - 12.30 h.)
IFRS Open – Účtovná závierka za r. 2022: zmeny, novely a na čo si dať pozor

24. november 2022
(9.30 - 12.30 hod.)

7. december 2022
(9.30 - 12.30 hod.)

EÚ Taxonómia - Vykazovanie zosúladených hospodárskych aktivít 12. október 2022
(13.00 - 16.00 hod.)
názov kurzu

modul 1

Daň z príjmov právnických osôb

modul 2

Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie, transkacie s tovarom

modul 3

Transakcie so službami, odpočítanie dane a ďalšie 

registrujte sa informujte sa
Daňová Akadémia 27.10.2022 
(9.00 - 16.00 h.)
8.11.2022
(9.00 - 17.00 h.)

14.11.2022
(9.00 - 13.00 h.)

16.11.2022
(9.00 - 13.00 h.)

názov kurzu

modul 1

 

modul 2

 

registrujte sa informujte sa
Úvod do DPH 27.9.2022
(9.00 - 12.00 h.)
28.9.2022
(9.00 - 12.00 h.)

Projektový manažment

názov kurzu počet dní termíny kurzu  registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5

5. - 9. september 

21. - 25. november 

 
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 3. - 6. október  
Akadémia projektového riadenia 2 20. - 21. júl
Názov kurzu Termíny 2022/2023 registrujte sa informujte sa
Yellow Belt

3 - 4 November

Yellow&Green Belt

12, 19 & 26 October
2, 9 & 16 November 
14 December 
Black Belt course 11, 18, 25 January
1, 8, 15, 22 February
1, 8, 15 March
Názov kurzu Termíny registrujte sa informujte sa
PRINCE2® Foundation 5. - 7.12.2022
PRINCE2® Practitioner začiatok septembra

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

Názov kurzu Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Registration Information

HR Akadémia

 

22 - 23
November 2022
26 - 27
Január 2023
27 - 28
Február 2023
30 - 31
Marrec 2023
Typ kurzu Názov kurzu termíny kurzov registrujte sa informujte sa
Otvorená skupina pre verejnosť Self-Empowerment & Riešenie konfliktov

04.10.2022

Uzatvorená skupina pre max. 20 účastníkov Self-Empowerment & Riešenie konfliktov 05.10.2022
Core Units Online live workshop dates Register Information
Intro 29.11.2022    
Modul I. 

1., 6., 13.12.2022

Modul II.  17., 24.1.2023
Modul III.  3., 10.3.2023
Modul IV. 17., 24.4.2023
Modul V. 30.5, 6., 13.6.2023
Modul VI.  14., 17., 21.7.2023 
Modul VII.  8., 13., 22.9.2023 
Case Study + Guided Learning Hours  N/A
Core Units Online live workshop dates Register Information
Intro 31.1.2023
Modul I. 2., 9.,16.2.2023 
Modul II. 28.4., 5. 5. 2023
Modul III.

17., 24., 31.3.2023

Modul IV. 

23., 30.6.2023

Modul V. 8., 15.9.2023
Modul VI. 10., 16., 24.11.2023
Modul VII. 12., 19., 26.1.2023
Modul VIII. 1., 8., 15.3.2023
Case study + Guided Learning Hours N/A
Názov kurzu Domáca úloha pred začiatkom kurzu

Úvodný webinár

Individuálne stretnutia Workshop, 1. časť Workshop 2. časť Workshop 3. časť Skúška na nečisto Individuálne stretnutia: Exam dates Registrácia Info
CIMA CFO Program 14. február 2022  16. február 2022 17 - 18 & 24 - 25 február 2022 28. február 2. marec 14-16. marec 11-12. & 28-29. apríl 9. máj 12-13. a 16-17. máj

25-27. máj

 18. júl
2022
19. júl
2022
20-22. 
júl 2022 
 27-29.
júl
2022
8-10.
 august 2022
20-21. október, 27-28. október 2022  6. november 2022 7-10. november 2022 23-25. november 2022
Úvodný seminár začína o 9:00, naživo vysielané online workshopy prebiehajú od 8:30 do 15:00.
Po zahájení kurzu sa s každým účastníkom dohodnú individuálne stretnutia.
     

This programme is deliver only for closed groups. If are you interested in, let us know. 

 

  Termíny
registrujte sa informujte sa
Financie pre nefinančných profesionálov 23. - 24.08.2022

Spracovanie a vizualizácia dát s pomocou PowerBI Termíny
registrujte sa informujte sa
Práca s dátami

jesenná skupina - 18.10.2022

zimná skupina - 6.12.2022

Vizualizácia dát

jesenná skupina - 20.10.2022

zimná skupina - 8.12.2022

Praktický workshop

jesenná skupina - 24.10.2022

zimná skupina - 12.12.2022

Vytváranie hodnôt spoločnosti diverzitou, rovnosťou a inklúziou Termíny
registrujte sa informujte sa
Modul 1 - I&D stratégia a kultúra

4.10.2022 
 9.00 - 12.00 hod 

Modul 2 - Implementácia I&D, práca s bariérami

4.10.2022
13.00 - 16.00 hod

Modul 3 - Riadenie, meranie a komunikácia

5.10.2022
 9.00 - 12.00 hod.

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás