Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Názov kurzu Kód kurzu počet dní

Dátumy kurzov

jeseň 2018

Skúšky December 2018 Skúšky
Marec
2019
registrujte sa informujte sa
ACCA F1-Accountant in Business AB 4 18. - 21 September CBE CBE
ACCA F2-Management Accounting MA 5 22. - 26. Október CBE CBE
ACCA F3-Financial Accounting FA 5 19. - 23. November CBE CBE
ACCA F4 - Corporate and Business Law LW 5 22. - 26. Október CBE CBE
ACCA F5 - Performance Management PM 5

19. - 23. November

8. December

6. Marec
ACCA F6 - Taxation TX 5  19. - 23. November

4. December

5. Marec
ACCA F7 - Financial Reporting FR 5 12. - 16 November

6. December

7. Marec
ACCA F8 - Audit and Assurance AA 5 12. - 16 November

3. December

4. Marec
ACCA F9 - Financial Management FM 5 19. - 23. 
November

7. December

8. Marec
SBL - Strategic Business Leader SBL 8 12. - 15.
20. - 23.
November
4. December 5. Marec
SBR - Strategic Business Reporting SBR 5 19. - 23. November

6. December

7. Marec
ACCA P5 - Advanced Performance Management APM 5 12. - 16. November 5. December 6. Marec
ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance AAA 4 5. - 9. November 3. December 4. Marec

FIA - Základný certifikát v účtovníctve

Názov kurzu počet dní Dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4

available on request

FIA FMA/F2 - Management Accounting 5 available on request
FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 available on request

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)

Názov kurzu počet dní

Jar 2019 (Bratislava)

registrujte sa informujte sa
Part I. 2 11. - 12. Marec
Part II. 2 25. - 26. Marec
Part III. 3 24. - 26. Apríl
Revision course 3 13. - 15. Máj
Mock exam 1/2 27. Máj
Official exam 1/2 7. June

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

CIMA Paper

  No. of Days

Full Course

Note Registration
  RC
Certificate level BA1 - - - Study materials only
BA2 -

-

- Study materials only
BA3

-

- - Study materials only
BA4 - - - Study materials only
Operational level

E1

3

-

- Full course

P1

2

-

- Revision course
F1 3+2 15.-17.10. 25.-26.10. Full or Revision course
Management level E2 3 - - Full course
P2 3+2 10.-12.10 18.-19.10. Full or Revision course
F2 5 - - Full or Revision course
Názov kurzu Paper Počet dní Úvod

Part I.

Part II.

Záver

Exam Registrujte sa Informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 2 6 September
Online webinár

October
2018

November
2018

November
2018
Zaverečný online webinár
December
2018
 
Názov kurzu počet dní

 

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2019/2020 10 II. Q 2019 III. Q 2019 IV. Q 2019 I. Q 2020

9. apríl

28. máj

20. jún

19. september

15. október

12. november

10. december

21. január

13. február

10. marec

Názov kurzu počet dní

I. Q 2018

II. Q 2018

III. Q 2018

IV. Q 2018 registrujte sa informujte sa
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2018 -
zmeny, novely štandardov a načo si dať pozor
0,5      

16. október

27. november

Nové účtovné štandardy IFRS 9, 15 a 16 - teória a prax 
1       13. december
Názov kurzu počet dní Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 4 Jar 2019 Jar 2019 Jar 2019 Jar 2019
Škola dane z príjmov 4 17. máj 7. jún 14. jún 19. jún

Projektový manažment

Názov kurzu počet dní

I.Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 18. - 22.
Február 

24. -28.
Jún

-  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 11. - 14.
Február 
3. - 6. Jún - -  

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

Názov kurzu Dní Webinár Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 4 registrujte sa
Certificate in HR Practice 9 TBC 18.-19.3.
2019
30.-31.5.
2019
24.-25.6.
2019
26.-27.9.
2019
8.11.
2019
Názov kurzu Dní Webinár Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10 TBC0 04.02. 2019 05.02. 2019 29.-30.4. 2019 6.-7.6. 2019 12.-13.9. 2019 24.-25.10. 2019
Názov kurzu Počet dní Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Prípadové
Štúdia
registrujte sa informujte sa
HR Akadémia 8 7.-8.
február
2019
12.-13.
marec
2019
11.-12.
apríl
2019
27.-28.
máj
2019
TBC
Názov kurzu počet dní

 I.Q 2018

II.Q 2018

III.Q  2018

IV.Q 2018 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 - - - -
Zvládanie stresu  1 - - - 3.december
Vyrovnávanie sa s neistotou  1 - -

-

4.december
Riešenie konfliktov  1 - - - -
Názov kurzu počet dní

 

      registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2        
Názov kurzu  

 

registrujte sa informujte sa
Manažérske zručnosti  

 

Názov kurzu        

 

registrujte sa informujte sa
Komunikačné zručnosti        

 

Názov kurzu        

 

registrujte sa informujte sa
Analytické zručnosti        

 

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov      

Dátum

            Registrujte sa

PwC's HR Coffee Time

Business Breakfast

Aké zmeny nastanú v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia?

Business Breakfast 

     

16.október

20. november

27. november

04. december

           

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Sledujte nás