Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

názov kurzu kód kurzu počet dní dátumy kurzov jar 2019  skúšky jún 2019 skúšky
september
2019
registrujte sa informujte sa
ACCA -Accountant in Business AB 4 9. - 12. apríl CBE CBE
ACCA -Management Accounting MA 5

11. - 15. marec

13. - 17. máj

CBE CBE
ACCA -Financial Accounting FA 5

18. - 22. marec

8. - 12. apríl

20. - 24. máj

CBE CBE
ACCA - Corporate and Business Law LW 5 3. - 7. jún CBE CBE
ACCA - Performance Management PM 5

6. - 10. máj

20. - 24. máj

5. jún

4. september
ACCA - Taxation TX 5 20. - 24. máj

4. jún

3. september
ACCA - Financial Reporting FR 5 5. - 9. august

6. jún

5. september
ACCA - Audit and Assurance AA 5

13. - 17. máj

12. - 16. august

3. jún

2. september
ACCA - Financial Management FM 5 20. - 24. máj

7. jún

6. september
SBL - Strategic Business Leader SBL 8

13.-16. máj

21.-24. máj

4. jún 3. september
SBR - Strategic Business Reporting SBR 5

13. - 17. máj

12. - 16. august

6. jún

5. september
ACCA - Advanced Performance Management APM 5 13. - 17. máj 5. jún 4. september
ACCA - Advanced Audit and Assurance AAA 4 5. - 9. august

3. jún

2. september

FIA - Základný certifikát v účtovníctve

názov kurzu počet dní dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
AB - Accountant in Business 4

available on request

MA - Management Accounting 5 available on request
FA - Financial Accounting 5 available on request

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)

názov kurzu počet dní

jar 2019 (Bratislava)

jeseň 2019 (skupina 1) jeseň 2019 (skupina 2) registrujte sa informujte sa
Part I. 3 20. - 22. Marec

12. – 13. september

16. – 18. september
Part II. 3 10. - 12. Apríl

23. – 24. september

14. – 15. október
Part III. 2 9. - 10. Máj

16. – 18. október

21. – 23. október
Revision course 2 16. - 17. Máj

13. – 15. november

11. – 12. november
Mock exam 1/2 27. Máj

25. november

25. november
Official exam 1/2 7. Jún

6. december

6. december

6. december

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

CIMA Paper

  No. of Days

Full Course

Note Registration
  RC
Certificate level BA1 - - - Study materials only
BA2 -

-

- Study materials only
BA3

-

- - Study materials only
BA4 - - - Study materials only
Operational level

E1

3

-

- Full course

P1

2

-

- Revision course
F1 3+2 15.-17.10. 25.-26.10. Full or Revision course
Management level E2 3 - - Full course
P2 3+2 10.-12.10 18.-19.10. Full or Revision course
F2 5 - - Full or Revision course

ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

názov kurzu paper počet dní úvod

part I.

part II.

záver

exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 2 6 tbc

tba

tba

tba december
2019
 
názov kurzu počet dní

 

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2019/2020 10 II. Q 2019 III. Q 2019 IV. Q 2019 I. Q 2020

9. apríl

28. máj

20. jún

19. september

15. október

12. november

10. december

21. január

13. február

10. marec

názov kurzu počet dní

I. Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2018 registrujte sa informujte sa
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2019 -
zmeny, novely štandardov a načo si dať pozor
0,5      

22. október

28. november

názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 2019 4 10. 9.  18. 9. 10. 10. 16. 10.
Škola dane z príjmov 2019 4 28. 5. 4. 6. 11. 6. 20. 6.

Projektový manažment

názov kurzu počet dní

I.Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 18. - 22.
február

24. - 28.
jún

-  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 11. - 14.
február 
3. - 6. jún - -  

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

názov kurzu počet dní webinár unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 registrujte sa
Certificate in HR Practice 9 TBC 18.-19.3.
2019
30.-31.5.
2019
24.-25.6.
2019
26.-27.9.
2019
8.11.
2019
názov kurzu počet dní webinár unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10 25.04.2019  29.-30.4. 2019 6.6. 2019 7.6. 2019 12.-13.9. 2019 24.-25.10. 2019 5.- 6.12. 2019
názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 prípadová
štúdia
registrujte sa informujte sa
HR Akadémia 8 20.-21.
jún
2019
16.-17.
september
2019
17.-18.
október
2019
21.-22.
november
2019
TBC
Názov kurzu počet dní

 I.Q 2019

II.Q 2019

III.Q  2019

IV.Q  2019 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 - - - -
Zvládanie stresu  1 - - - -
Vyrovnávanie sa s neistotou  1 - -

-

-
Riešenie konfliktov  1 - - - -
Umenie Stratégie 1 - 25. jún - -
Názov kurzu počet dní

 

      registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2        
Názov kurzu  

 

registrujte sa informujte sa
Manažérske zručnosti  

 

Názov kurzu        

 

registrujte sa informujte sa
Komunikačné zručnosti        

 

Názov kurzu        

 

registrujte sa informujte sa
Analytické zručnosti        

 

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov      

Dátum

            Registrujte sa

FraudForum 

      

16. apríl

 

           

 

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Sledujte nás