Kalendár seminárov a školení

Financie

Názov kurzu počet dní Dátumy kurzov jar 2017 Skúšky marec 2017 Skúšky jún 2017 registrujte sa informujte sa
ACCA F1-Accountant in Business 4 10.-13. apríl CBE CBE
ACCA F2-Management Accounting 5

20.-24. marec

24.-28. apríl

8.-12. máj

CBE CBE
ACCA F3-Financial Accounting 5

13.-17.február

13.-17. marec

15.-19. máj

CBE CBE
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5 3.-7. apríl CBE CBE
ACCA F5 - Performance Management 5 15.-19. máj

8. marec

7. jún
ACCA F6 - Taxation 5 1.-5. máj

9. marec 

8. jún
ACCA F7 - Financial Reporting 5 22.-26. máj

7. marec

6. jún
ACCA F8 - Audit and Assurance 5 15.-19. máj

6. marec

5. jún
ACCA F9 - Financial Management 5

1.-5. máj

22.-26. máj

10. marec

9. jún
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4 9.-12. máj 8. marec 7. jún
ACCA P2 - Corporate Reporting 5 8.-12. máj

7. marec

6. jún
ACCA P3 - Business Analysis 5 22.-26. máj 9. marec  8. jún
Názov kurzu počet dní Dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4

available on request

FIA FMA/F2 - Management Accounting 5 available on request
FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 available on request
Názov kurzu počet dní

Jeseň 2017 Bratislava

registrujte sa informujte sa
Part I. 2 13. - 14. September
Part II. 2 21. - 22. September    
Part III. 3 16. - 18. Október    
Revision course 3 14. - 16. November    
Mock exam 1/2 27. November    
Official exam 1/2 December 2017    
Názov kurzu Paper počet dní

Part I.

Part II.

Revision

Exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 1 6

20-21 September

19-20 October

14-15 November December 2017  
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2016, zmeny v dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016 0,5

7. február

 

     
US GAAP 0,5 20. marec      
IFRS 15 - Účtovanie výnosov vrátane praktických príkladov 0,5   25. máj    
Testovanie vlastností fin. nástrojov pre účely ocenenia umorovanou hodnotou (SPPI test) podľa IFRS 9  0,5    20.   jún    
Modelovanie opravných položiek podľa IFRS 9 v praxi 0,5     19. september  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor I. 0,5      

19. október

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor II. 0,5       28. november
Účtovanie lízingu po novom - IFRS 16 0,5       14. december
Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2016/2017 10

21.apr

19.máj

16.jún

12.júl

13.sept

20.okt

24.nov

14.február

23.marec

12. apríl

IFRS Akadémia 2017/2018 10 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2018

25.apr

25.máj

22.jún

11.júl

26.sept

26.okt

23.nov

12.dec

15.feb

15.mar

Názov kurzu počet dní Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 4 15. máj 30. máj 6. jún 13. jún
Škola dane z príjmov 4 20. apríl 27. apríl 4. máj 11. máj

Projektový manažment & Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík

Názov kurzu počet dní

I.Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 6.-10. marec 29.-31. máj a 1.-2. jún - -  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 5 6.-10. marec

29. - 31. máj a 1.-2. jún

- -  
Project Management in Business 2   TBC      
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Profesijná kvalifikácia CISA® 6

20.marec

28.marec

5.apríl

12.apríl

27.apríl

3.máj

   

 

Profesijná kvalifikácia CISA® 6

 

 

28. september

5. október

12. október

26. október

2. november

7. november

 

Ľudské zdroje a kurzy manažérskych zručností

Názov kurzu Dní Intro Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul5 Modul  6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10,5 12.6. 2017 16.6. 2017 4.-5.9. 2017 23.10. 2017 27.-28.11. 2017 15.-16.1. 2018 5.-6.3. 2018
Názov kurzu Dní Intro Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul5 Modul  6 Modul  7 registrujte sa
Certificate in HR Practice 10,5 12.5. 2017 22.5. 2017 23.5. 2017 19.6. 2017 20.6. 2017 8.9. 2017 30.-31. 10. 2017 30.11-1.12.2017
Názov kurzu počet dní

2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Behaviorálna ekonómia 2

7. marec

14. marec

Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2

TBA

TBA TBA TBA
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Vizuálna komunikácia 2

7. apríl

21. apríl

TBA

TBA

TBA

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 registrujte sa
Robotics Process Automation 0,5 9. mar      
Názov počet dní I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 registrujte sa
Business Continuity Management 0,5 31.mar