Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

názov kurzu kód kurzu počet dní termíny kurzov jeseň 2020  skúšky
2020
termíny kurzov jar 2021 skúšky
2021
registrujte sa informujte sa
ACCA -Business and Technology BT 3 23. - 25. september CBE 7. – 9. apríl CBE
ACCA -Management Accounting MA 5 12. - 16. október CBE

22. - 26. marec

19. - 23. apríl

14. – 18. jún

CBE
ACCA - Financial Accounting FA 5

19. - 23. október

26. - 30. október

CBE

15. - 19. marec

12. - 16. apríl

10. – 14. máj

CBE
ACCA - Corporate and Business Law LW 5 5. - 9. október CBE 14. – 18. jún CBE
ACCA - Performance Management PM 5 16. - 20. november 9. december 10. - 14. máj tbc
ACCA - Taxation TX 5 16. - 20. november 8. december 10. - 14. máj tbc
ACCA - Financial Reporting FR 5 16. - 20. november 10. december 17. - 21. máj tbc
ACCA - Audit and Assurance AA 5

10. - 14. august

9.- 13. november

7. december 17. - 21. máj tbc
ACCA - Financial Management FM 5 16. - 20. november 11. december 3. - 7. máj tbc
SBL - Strategic Business Leader SBL 8 tbc 8. december

26. - 28. apríl

5. - 7. máj

17. - 18. máj

tbc
SBR - Strategic Business Reporting SBR 5

3. - 7. august

9.- 13. november

10. december 17. - 21. máj tbc
ACCA - Advanced Performance Management APM 5 2. - 6. november 9. december 3. - 7. máj tbc
ACCA - Advanced Audit and Assurance AAA 5

3. - 7. august

2. - 6. november

7. december 10. - 14. máj tbc
názov kurzu počet dní termíny kurzov jar 2021 registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3

17. – 19. február

10. - 12. marec

24. - 26. máj

FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3

10. – 12. február

14. - 16. apríl

16. - 18. jún

BT - Business and Technology 4

7. – 9. apríl

MA - Management Accounting 5

22. - 26. marec

19. - 23. apríl

14. – 18. jún

FA - Financial Accounting 5

15. - 19. marec

12. - 16. apríl

10. – 14. máj

názov kurzu počet dní termíny kurzu jeseň 2021 registrujte sa informujte sa
Part I. 3

9. – 10. september

Part II. 3

22. – 24. september

Part III. 2

14. – 15. október

Revision course 3

10. – 12. november

Mock exam 1/2

22. november

Official exam 1/2 december
mini MBA termíny kurzu 2021 termíny kurzu 2020/2021 registrujte sa informujte sa
Modul I&II 10. - 12. máj 25. - 27. november
Modul III 27. - 28. máj 14. - 15. december
Modul IV 23. - 24. jún 21. - 22. január
Modul V 20. - 21. september 22. - 23. február
Modul VI&VII 20. - 22. október 17. - 19. marec
Modul VIII&IX 22. - 23. november 26. - 27. apríl
názov kurzu Modul/Paper Live Online webináre jar 2021

Opakovací prezenčný kurz

ADIT skúška registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

MODUL II.

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

10.3.

17.3.

24.3.

7.4.

14.4.

21.4.

28.4.

4.5.

25. - 26. máj

10. jún
2021

(registrácia do 16. marca)

 
názov kurzu počet dní termíny kurzu 2021 registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 6

I. Modul

IAS 1, IAS 8, IAS 34

29. marec

II. Modul IAS 16, IAS 38, IAS 40

13. apríl

III. Modul IAS 2, IFRS 15 22. apríl
IV. Modul IAS 12, IAS 37, IAS 19, IAS 24 3. máj
V. Modul IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9 14. máj
VI. Modul  IFRS 16, IAS 20, IAS 23, IFRS 5

27. máj

názov kurzu počet dní termíny  kurzu registrujte sa informujte sa
IFRS 16 - najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu 0,5 10. jún 
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2020 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor 0,5 28. október
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2020 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor 0,5

25. november

názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 registrujte sa informujte sa
Daňová Akadémia 3 2. jún 8. jún

17. jún (doobeda)

18. jún (doobeda)

Projektový manažment

názov kurzu počet dní

termíny kurzu jar 2021

termíny kurzu jeseň 2021

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5

15. - 19. marec

7. - 11. jún

25. - 29. október  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 28. jún - 1 júl 4. - 7. október   
Základy projektového manažmentu 2

8. - 9. marec

21. - 22. jún

22. - 23. november

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 registrujte sa informujte sa

HR Akadémia

2020/2021

8 26. – 27. november 21. – 22. január 25. – 26. február 25. – 26. marec

HR Akadémia

2021

8 29. – 30. apríl 27. – 28. máj 22. – 23. jún 15. – 16. júl
Názov kurzu počet dní termíny kurzov 2021 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 16. jún
Zvládanie stresu  1

15. jún

Vyrovnávanie sa s neistotou  1 -
Riešenie konfliktov  1 14. jún
Umenie Stratégie 1 -

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás