Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

názov kurzu kód kurzu počet dní dátumy kurzov jeseň 2019  skúšky
december
2019
registrujte sa informujte sa
ACCA -Accountant in Business AB 4 23. - 26. september CBE
ACCA -Management Accounting MA 5

21. - 25. október

CBE
ACCA -Financial Accounting FA 5

14. - 18. október

18. - 22. november

CBE
ACCA - Corporate and Business Law LW 5 - CBE
ACCA - Performance Management PM 5

18. - 22. november

4. september
ACCA - Taxation TX 5 18. - 22. november 3. september
ACCA - Financial Reporting FR 5 11. - 15. november 5. september
ACCA - Audit and Assurance AA 5

18. - 22. november

2. september
ACCA - Financial Management FM 5 11. - 15. november 6. september
SBL - Strategic Business Leader SBL 8 - 3. september
SBR - Strategic Business Reporting SBR 5

11. - 15. november

5. september
ACCA - Advanced Performance Management APM 5 28. - 31. október 4. september
ACCA - Advanced Audit and Assurance AAA 4 - 2. september
názov kurzu počet dní dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
AB - Accountant in Business 4

23.-26. september

MA - Management Accounting 5 21.-25. október
FA - Financial Accounting 5

14.-18. október

18.-22. november

názov kurzu počet dní

jar 2020 (Bratislava)

jeseň 2020 (Bratislava) registrujte sa informujte sa
Part I. 3 12. - 13. marec

10. – 11. september

Part II. 3 23. - 25. marec

24. – 25. september

Part III. 2 15. - 17. apríl

14. – 16. október

Revision course 2 11. - 12. máj

9. – 11. november

Mock exam 1/2 25. máj

23. november

Official exam 1/2 tbc
tbc
mini MBA IV. Q 19 I. Q 20 II. Q 20 Registrujte sa Informujte sa
Modul I&II 13. - 15. november    
Modul III 10. - 11. december    
Modul IV   23. - 24. január  
Modul V   20. - 21. február  
Modul VI&VII   18. - 20. marec  
Modul VIII&IX     22. - 23. apríl
   

ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

názov kurzu paper počet dní úvod

part I.

part II.

záver

exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 2 6 tbc

tba

tba

tba december
2019
 
názov kurzu počet dní   registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2019/2020 6 IV. Q 2019 I. Q 2020

26. november

27. november

11. december

12. december

22. január

23. jamuár

 

názov kurzu počet dní

I. Q 2019

II. Q 2019

III. Q 2019

IV. Q 2019 registrujte sa informujte sa
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2019 -
zmeny, novely štandardov a načo si dať pozor
0,5      

22. október

 

školenie plne obsadené  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2019 - 
zmeny, novely štandardov a načo si dať pozor
0,5      

28. november

 

IFRS 16 - Leasing  1       12. december
názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 2019 4 tbc tbc tbc tbc
Škola dane z príjmov 2019 4 tbc tbc tbc tbc
názov kurzu máj 2019 jún 2019 september 2019 registrujte sa informujte sa
Úvod do problematiky kybernetickej bezpečnosti 20.5. 19.6. 11.9.  
Prevádzkovateľ základnej služby a Poskytovateľ digitálnej služby 30.5.

25.6.

18.9.
Štátna správa     25.9.

Projektový manažment

názov kurzu počet dní

I.Q 2020

II. Q 2020

III. Q 2020

IV. Q 2020

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 9. - 13. marec

-

 
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 - 27. - 30. apríl - -  
Základy projektového manažmentu 2 február máj september december

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

názov kurzu počet dní webinár unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 registrujte sa
Certificate in HR Practice 9 TBC 18.-19.3.
2019
30.-31.5.
2019
24.-25.6.
2019
26.-27.9.
2019
8.11.
2019
názov kurzu počet dní webinár 5DVP 5UIN 5CHR 5RMT 5RSC 5ICT registrujte sa
Certificate in HR Management 10 25.04.2019  29.-30.4. 2019 6.6. 2019 7.6. 2019 12.-13.9. 2019 24.-25.10. 2019 5.- 6.12. 2019
9.12.2019 12.-13.12 2019 21.1.2020 22.1.2020 27.-28.2.2020 23.-24.3.2020 23.-24.4.2020
názov kurzu počet dní modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 prípadová
štúdia
registrujte sa informujte sa
HR Akadémia 8 16.-17.
december
2019
16.-17.
január
2020
11.-12.
február
2020
10.-11.
marec
2020
TBC
Názov kurzu počet dní

 I.Q 2020

II.Q 2020

III.Q  2020

IV.Q  2020 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 - - - -
Zvládanie stresu  1 2. marec - - -
Vyrovnávanie sa s neistotou  1 - 23. jún

-

-
Riešenie konfliktov  1 - 22. jún - -
Umenie Stratégie 1 3. marec - - -
Názov kurzu počet dní

 

      registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2        
Názov kurzu  

 

registrujte sa informujte sa
Manažérske zručnosti  

 

Semináre, stretnutia a diskusie

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Sledujte nás