Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

Názvo kurzu Dátumy Registrácia Informácie
ACCA - Performance Management 15-19.5.2023    
ACCA - Taxation
09.-12.5.+15.5.    
ACCA - Financial Reporting
22-26.05.2023
ACCA - Audit and Assurance
2.-5.5.2023
ACCA - Advanced Performance Management
22-26.05.2023
ACCA - Advanced Financial Management
22-26.05.2023
ACCA- Advanced Audit and Assurance 15.-18.5.2023
ACCA - Strategic Business Reporting
24.-28.4.2023
ACCA - Strategic Business Leader
24-26.04. + 02-4.5.+ 22-23.05.2023
názov kurzu termíny kurzov  registrujte sa informujte sa
FIA FA2 13. - 15.03.2023
FIA FA2  24. - 26.05. 2023
FIA MA2
17. - 19.04. 2023
FIA MA2 
26. - 28.06. 2023
FIA FA
06. - 10.3. 2023
FIA MA
03. - 07.04. 2023
FIA MA 19. - 23. 06.2023
názov kurzu počet dní termíny kurzu jar 2023 registrujte sa informujte sa
Part I. 2

27. – 28. marec

Part II. 3

17. – 19. apríl

Part III. 2

4. – 5. máj

Opakovací kurz 3

15. – 17. máj

Cvičná skúška 0,5

29. máj

Oficiálna skúška 0,5 jún 2023
Mini MBA - face-to-face  Termíny jar (forma: online) Termíny leto (forma: face2face) registrujte sa informujte sa
 Business Mapping, Ethics & Corporate Governance 31.01.2023 9 - 11. 5 2023
 Corporate & Business Strategy 01. 02 - 02.02.2023 9 - 11. 5 2023
Enabled Organisation 01. - 02.03..2023 8. - 9.6.2023
Accounting Basics & Financial Management 20. - 21.04.2023 29. - 30.6. 2023
Marketing in the Digital Age 10. - 11.05.2023 12. - 13.7. 2023
Leadership in the 21st Century 06.06.2023 27.9. 2023
Project Management in Everyday Business 27. - 28.06.2023 12. - 13.9. 2023
Innovation & Creative Thinking 19.09.2023 11.10.2023
Linking it All Together – Preparing a Business Plan 20.09.2023 12.10.2023
ADIT názov modulu Termíny modulu 1 Termíny modulu 2 Registration Information

Modul 1 - Princípy medzinárodného zdaňovania 

 

Modul 2 - Transfer pricing

Introductory webinar  28 February 2023 (16.00 - 17.00)  
7, 14, 21, 28 March 2023 (9.00 - 12.30) 7, 14, 21, 28 March 2023 (13.30 - 17.00)
4, 11, 18, 25 April 2023 (9.00 - 12.30) 4, 11, 18, 25 April 2023 (13.30 - 17.00)
2, 3, 9, 10 May 2023 (9.00 - 12.30) 2, 3, 9, 10 May 2023 (13.30 - 17.00)
Exam
June 2023 June 2023
názov kurzu počet dní termíny kurzu 2022 registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 6

I. Modul

IAS 1, IAS 8, IAS 34

17. apríl 2023

II. Modul IAS 16, IAS 38, IAS 40

27. apríl 2023

III. Modul IAS 2, IFRS 15 9. máj 2023
IV. Modul IAS 12, IAS 37, IAS 19, IAS 24 29. máj 2023
V. Modul IFRS 16, IAS 20, IAS 23, IFRS 5 9. jún 2023
VI. Modul  IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9

26. jún 2023

Názov školenia

Termín školenia

Registrácia Informácie

IFRS 16 - Najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu

9. jún 2022
(9.00 - 12.00 h.)

Zabezpečovacie účtovníctvo (Hedge accounting). 

25. apríl 2023
(9.00 - 12.00 h.)

Požiadavky na nefinančný reporting a ESG so zameraním na EU Taxonómiu 12. október 2022
(9.30 - 12.30 h.)
IFRS Open – Účtovná závierka za r. 2022: zmeny, novely a na čo si dať pozor

24. november 2022
(9.30 - 12.30 hod.)

7. december 2022
(9.30 - 12.30 hod.)

EÚ Taxonómia - Vykazovanie zosúladených hospodárskych aktivít 12. október 2022
(13.00 - 16.00 hod.)

 

názov kurzu

modul 1

Daň z príjmov právnických osôb

modul 2

Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie, transkacie s tovarom

modul 3

Transakcie so službami, odpočítanie dane a ďalšie 

registrujte sa informujte sa
Daňová Akadémia máj 2023 máj 2023

jún 2023

názov kurzu

modul 1

 

modul 2

 

registrujte sa informujte sa
Úvod do DPH 27.9.2022
(9.00 - 12.00 h.)
28.9.2022
(9.00 - 12.00 h.)

Projektový manažment

názov kurzu počet dní termíny kurzu  registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5

27.2 - 3.3. 2023 

 
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4 Jar 2023  
Akadémia projektového riadenia 2 14 - 15. marec
Názov kurzu Termíny 2022/2023 registrujte sa informujte sa
White Belt

22 March 2023

   
Yellow Belt

25 - 26 May 2023

Yellow&Green Belt

12, 19, 26 April 2023 3, 5, 10, 17 May 2023 23 June 2023 
Black Belt course 11, 18, 25 January 2023 1, 8, 15, 22 February 2023 1, 8, 15 March 2023
Názov kurzu Termíny registrujte sa informujte sa
PRINCE2® Foundation 30. január - 1. február 2023
PRINCE2® Practitioner 27-28. apríl 2023
Prince Foundation 31.5.2023 - 2.6.2023    

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

Názov kurzu Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Registration Information

HR Akadémia

 

23-24 March 2023 26-27 Apr 2023 26-26 May 2023 22-23 June 2023
Názov kurzu termíny kurzov registrujte sa informujte sa
Vyrovnávanie sa s neistotou

29.3.2023

Core Units Online live workshop dates Register Information
Intro 6 Mar 2023    
Modul I. 

7., 9., 15. 3.2023

Modul II.  17., 24.4.2023
Modul III.  30.5., 6.6.2023
Modul IV. 11., 18.7.2023
Modul V. 31.10., 7., 14.11.2023
Modul VI.  12., 19., 26.9.2023
Modul VII.  15., 22., 29.1.2024
Case Study + Guided Learning Hours  N/A
Core Units Online live workshop dates Register Information
Intro 31.1.2023
Modul I. 2., 9.,16.2.2023 
Modul II. 28.4., 5. 5. 2023
Modul III.

17., 24., 31.3.2023

Modul IV. 

23., 30.6.2023

Modul V. 8., 15.9.2023
Modul VI. 10., 16., 24.11.2023
Modul VII. 12., 19., 26.1.2023
Modul VIII. 1., 8., 15.3.2023
Case study + Guided Learning Hours N/A
Názov kurzu Domáca úloha pred začiatkom kurzu

Úvodný webinár

Individuálne stretnutia Workshop, 1. časť Workshop 2. časť Workshop 3. časť
Workshop 4. časť Skúška na nečisto Individuálne stretnutia: Exam dates Registrácia Info
CIMA CFO Program 13. február 2023 14. február 2023 15. - 17 február 2023 1. - 3. marec 2023 15. - 17. marec 2023 20. - 21. apríl 2023

27. - 28. apríl 2023 7. máj 2023 11. - 12. a 15. máj 2023

24. - 26. máj 2023

Úvodný seminár začína o 9:00, naživo vysielané online workshopy prebiehajú od 8:30 do 15:00.
Po zahájení kurzu sa s každým účastníkom dohodnú individuálne stretnutia.
     

This programme is deliver only for closed groups. If are you interested in, let us know. 

 

  Termíny
registrujte sa informujte sa
Financie pre nefinančných profesionálov 30. - 31.01.2023
Spracovanie a vizualizácia dát s pomocou PowerBI Termíny
registrujte sa informujte sa
Práca s dátami

20. január 2023

Vizualizácia dát

24. január 2023

Praktický workshop

26. január 2023

Vytváranie hodnôt spoločnosti diverzitou, rovnosťou a inklúziou Termíny
registrujte sa informujte sa
Modul 1 - I&D stratégia a kultúra

13.03.2023
 9.00 - 16.00 hod 

Modul 2 - Implementácia I&D, práca s bariérami

13.03.2023
 9.00 - 16.00 hod 

Modul 3 - Riadenie, meranie a komunikácia

14.3.2023 (9.00 - 12.00 hod.)

Názov kurzu Modul 1: Riadenie seba Modul 2: Riadenie ostatných Registrujte sa Informujte sa
Tímové zdravie pre manažérov 22. marec 2023 (9:00 - 12:00) 22. marec 2023 (13:00 - 16:00)

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás