Akadémia Hodnota za Audit

Akadémia Hodnota za Audit je modulárny študijný program  v slovenskom jazyku komplexne pokrývajúci vybrané aspekty kvality a efektívnosti auditu.
 

 • Flexibilný modulárny študijný program v trvaní viac ako 3 školiacich a konzultačných dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku vybraných otázok výkonu auditu (interného, vnútorného, procesného).

 • Prinášame návod a pomôcky, ako zapojiť ľudí, procesy a nástroje do dátových analýz a ako efektívne analyzovať a adresovať príčiny chýb identifikovaných auditom.

 • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do  vybraných okruhov.
   

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 

Martin Srnka
Martin pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 14 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. V PwC Slovensko vedie tím špecialistov v oblasti dátových analýz a spracovania dát. Martin  je medzinárodný certifikovaný IT auditor (CISA) a Vládny auditor.

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.  

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Modul 1
Spolupracujúci audítor

22. Júl 2022

Metodická časť
(9:00 – 12:30)

 • Aké sú očakávania auditovanej osoby?

 • Základy spolupráce

 • Vytváranie hodnoty pre Váš audit

 • Nezávislosť a objektivita

 • Vytváranie synergií

Praktická časť
(13:30 - 16:00)

 • Nástroje a techniky  dobrej spolupráce
 • Príklady analýzy a adresovania príčin

Následná individuálna odborná konzultácia (podľa dohody)

   

Modul 2
Dátové analýzy pre audítorov

23. Sept 2022

Metodická časť
(9:00 – 12:30)

 • Čo znamenajú dátové analýzy? 
 • Vývoj využívania údajov

 • 5 krokov dátovej analýzy

 • Metodika dátovej analýzy

 • Typy dátových analýz

 • Rámec dátovej analýzy

 • Budúcnosť dátových analýz

Praktická časť
(13:30 - 16:00)

 • Využitie dátových analýz interným audítorom

 • Príklady softvérových nástrojov

 • Príklady dátových analýz

Následná individuálna odborná konzultácia (podľa dohody)

   

 

Modul 3
Analýza základnej príčin

14. Okt. 2022

Metodická časť
(9:00 – 12:30)

 • Typy príčin

 • Techniky testovania

 • Koncepty procesnej analýzy

 • Identifikácia a meranie základnej príčiny 

 • Nástroje analýzy základnej príčiny

Praktická časť
(13:30 - 16:00)

 • Príklady analýzy a adresovania príčin
 • Príkladové štúdie

Následná individuálna odborná konzultácia (podľa dohody)

   

 

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 630 EUR + DPH

Vybraný modul: 260 EUR + DPH


Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás