Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

CIPD – medzinárodná kvalifikácia v HR na Slovensku

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

Vďaka členstvu v CIPD budete priebežne oboznamovaní s vývojom v rýchlo sa meniacej oblasti personalistiky, čo vám na pracovisku zabezpečí profesionálne uznanie. Inštitút poskytuje podporu ľuďom zodpovedným za riadenie a osobný rozvoj zamestnancov v rámci organizácií - jeho cieľom je podporovať neustále zvyšovanie výkonnosti a zlepšovania výsledkov spoločností prostredníctvom ľudských zdrojov, formovať myslenie, implementovať nové postupy a budovať personálny potenciál v rámci profesie. Certifikáty CIPD pridávajú odborníkom v oblasti personalistiky uznanie a znak profesionálnej spôsobilosti, lepšie kariérne vyhliadky a mnoho iných výhod.
 

Kvalifikácia CIPD vám pomôže získať kľúčové vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských zdrojov a profesionálne uznanie s medzinárodným certifikátom.

CIPD Associate Diploma in People Management - úroveň 5

Ak máte záujem rozvíjať sa v oblasti riadenia ľudských zdrojov, CIPD Associate Diploma in People Management je kvalifikácia presne pre vás. Kvalifikácia vás prepojí s kolegami z HR brandže a poskytne vám stratégie, ktoré potrebujete, aby ste si rozšírili svoje vedomosti a zručnosti a aby ste sa presadili v ďalšej etape vašej HR kariéry. 

Úroveň 5 je vhodná pre ľudí s maximálne 10-ročnou odbornou praxou, ktorí riadia rôzne oblasti HR – napr. nábor, odmeňovanie, vedenie talentov, vzťahy so zamestnancami, analýzy alebo pracujú ako HR biznis partneri či vedú celú oblasť HR, túžia rásť a mať väčší vplyv na podnikanie.


 

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management - úroveň 7 

Úroveň 7 je ideálny tréning pre ďalší rozvoj vašej HR kariéry. Poskytne vám širší pohľad na výzvy, ktorým HR v súčasnosti čelí, pomôže vám rozvíjať si schopnosti, vyhodnocovať efektívnosť HR modelov a postupov a zlepšiť si svoje plánovacie a analytické zručnosti a riešenie problémov.

Úroveň 7 je program vhodný pre HR odborníkov so skúsenosťami viac ako 10 rokov v seniornejších pozíciách s cieľom rozšíriť a prehĺbiť si schopnosti a vedomosti pri stanovovaní HR stratégie, ktorí majú záujem ovplyvňovať ľudí s cieľom pracovať na svojom rozvoji.   

 

Core Units - CIPD Associate Diploma in People Management - úroveň 5
Onlne live sessions Online live workshop dates Register Information
Intro

 

1 17 Dec 
L5C01 Organisational performance and culture in practice  3 17,24,31 Jan 2022
L5C02 Evidence based practice 2  1,8, March 2022 
L5C03 Professional behaviours and valuing people 1 11 Apr 2022
Specialist pathway units     
L5SH1 Employment relationship management 2 11,18 May 2022 
L5SH2 Talent management and workforce planning  3 17,24,30 June 2022
L5SH3 Reward for performance and contribution  3 26 Sep, 3,10 Oct 2022 
Additional specialist unit   
L50S7 Leadership management development  3 11,18,25 Nov 2022
Core Units - CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management - úroveň 7
Onlne live sessions Online live workshop dates Register Information
Intro

 

1 22 Oct 
7C001 Work and working lives in a changing business environment 2 29 Oct, 5 Nov 
7C002 People management and development strategies for performance  3 14, 21, 28 Jan 
7C003 Personal effectiveness, ethics and business acumen  3 25 Feb, 4, 11 March 
7C004 Business research in people practice  2 9, 16 Apr
Specialist pathway units     
7HR01 Strategic employment relations  2 20, 27 May, 3 June
7HR02 Resourcing and talent management to sustain success 3 27 June, 4, 11 July
7HR03 Strategic reward management  3 5, 12, 19 Sep
Additional specialist unit   
70S03 Technology enhanced learning  3 24, 31 Oct, 7 Nov 

Lektorka CIPD školení

Vanda Šinková má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti vedie CIPD Center of Excellence pre Akadémie PwC v strednej a východnej Európe a vyučuje CIPD kvalifikáciu v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Vanda viedla HR oddelenie PwC na Slovensku, bola zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov, ako aj za riadenie zmien a rozvoj talentov.

 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás