CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

Vďaka členstvu v CIPD budete priebežne oboznamovaní s vývojom v rýchlo sa meniacej oblasti personalistiky, čo vám na pracovisku zabezpečí profesionálne uznanie. Inštitút poskytuje podporu ľuďom zodpovedným za riadenie a osobný rozvoj zamestnancov v rámci organizácií - jeho cieľom je podporovať neustále zvyšovanie výkonnosti a zlepšovania výsledkov spoločností prostredníctvom ľudských zdrojov, formovať myslenie, implementovať nové postupy a budovať personálny potenciál v rámci profesie. Certifikáty CIPD pridávajú odborníkom v oblasti personalistiky uznanie a znak profesionálnej spôsobilosti, lepšie kariérne vyhliadky a mnoho iných výhod.

Ponuka Akadémie v spolupráci so CIPD

Akadámia je akreditovaným poskytovateľom kvalifikácií CIPD a má status Centre of Excellence pre Akadémie PwC v regióne strednej a východnej Európy. V súčasnosti Vám ponúkame dva študijné programy CIPD:

Základný certifikát v HR (CIPD Certificate in Human Resource Practice - CHRP)

Odporúčaný pre najtalentovanejších pracovníkov a budúcich lídrov HR tímov ako stimul na ich udržanie a profesionálny rozvoj.


 

HR Akadémia

HR Akadémia je študijný program v slovenskom jazyku vhodný pre ľudí z biznis prostredia so záujmom rozšíriť si HR vedomosti a zručnosti.

 

Certifikát v HR manažmente (CIPD Certificate in Human Resource Management - CHRM)

Kvalifikácia je vhodná pre tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty.

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Martin Šalgo

Obchodný manažér Akadémie , PwC Slovakia

Tel: +421 903 412 225

Sledujte nás