CIPD – medzinárodná kvalifikácia v HR na Slovensku

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

Vďaka členstvu v CIPD budete priebežne oboznamovaní s vývojom v rýchlo sa meniacej oblasti personalistiky, čo vám na pracovisku zabezpečí profesionálne uznanie. Inštitút poskytuje podporu ľuďom zodpovedným za riadenie a osobný rozvoj zamestnancov v rámci organizácií - jeho cieľom je podporovať neustále zvyšovanie výkonnosti a zlepšovania výsledkov spoločností prostredníctvom ľudských zdrojov, formovať myslenie, implementovať nové postupy a budovať personálny potenciál v rámci profesie. Certifikáty CIPD pridávajú odborníkom v oblasti personalistiky uznanie a znak profesionálnej spôsobilosti, lepšie kariérne vyhliadky a mnoho iných výhod.

Kvalifikácia CIPD vám pomôže získať kľúčové vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských zdrojov a profesionálne uznanie s medzinárodným certifikátom.

CIPD Associate Diploma in People Management - úroveň 5

Ak máte záujem rozvíjať sa v oblasti riadenia ľudských zdrojov, CIPD Associate Diploma in People Management je kvalifikácia presne pre vás. Kvalifikácia vás prepojí s kolegami z HR brandže a poskytne vám stratégie, ktoré potrebujete, aby ste si rozšírili svoje vedomosti a zručnosti a aby ste sa presadili v ďalšej etape vašej HR kariéry. 

Úroveň 5 je vhodná pre ľudí s maximálne 10-ročnou odbornou praxou, ktorí riadia rôzne oblasti HR – napr. nábor, odmeňovanie, vedenie talentov, vzťahy so zamestnancami, analýzy alebo pracujú ako HR biznis partneri či vedú celú oblasť HR, túžia rásť a mať väčší vplyv na podnikanie.

CIPID 5

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management - úroveň 7 

Úroveň 7 je ideálny tréning pre ďalší rozvoj vašej HR kariéry. Poskytne vám širší pohľad na výzvy, ktorým HR v súčasnosti čelí, pomôže vám rozvíjať si schopnosti, vyhodnocovať efektívnosť HR modelov a postupov a zlepšiť si svoje plánovacie a analytické zručnosti a riešenie problémov.

Úroveň 7 je program vhodný pre HR odborníkov so skúsenosťami viac ako 10 rokov v seniornejších pozíciách s cieľom rozšíriť a prehĺbiť si schopnosti a vedomosti pri stanovovaní HR stratégie, ktorí majú záujem ovplyvňovať ľudí s cieľom pracovať na svojom rozvoji.   

CIPID 7

Lektorka CIPD školení

Vanda Šinková má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti vedie CIPD Center of Excellence pre Akadémie PwC v strednej a východnej Európe a vyučuje CIPD kvalifikáciu v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Vanda viedla HR oddelenie PwC na Slovensku, bola zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov, ako aj za riadenie zmien a rozvoj talentov.

 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás