ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich medzinárodných účtovných a audítorských inštitúcií. Takmer 100-ročná existencia ACCA je dôkazom, že si vybudovala dobré meno svojou kvalitou a jedinečnosťou.

S rastúcim dôrazom na etický kódex, regulačné opatrenia a legislatívu v rámci finančníckej profesie rastie aj dopyt po finančníkoch so skúsenosťami a vysokým etickým štandardom. Preto tak zamestnávatelia ako aj klienti kladú zvýšenú pozornosť týmto profesijným kvalifikáciám.

Ako získať ACCA kvalifikáciu

Na získanie kvalifikácie ACCA - a teda aj členstvo v organizácii ACCA - je potrebné:

 • študenti ACCA musia zložiť 13 skúšok (Deväť základných a ďalšie štyri voliteľné. Pokiaľ ste absolvovali určité odbory počas vysokoškolského štúdia, môžete požiadať o uznanie až deviatich skúšok),
 • doložiť relevantnú odbornú prax,
 • a absolvovať profesijný etický modul.

Písomné skúšky sa konajú v júni, v marci, v septembri a v decembri. Skúšky BT Biznis a technológie (Business andTechnology), MA Manažérske účtovníctvo (Management Accounting),  FA Finančné účtovníctvo (Financial Accounting) a LW Právo (Corporate and Business Law) môžu byť absolvované kedykoľvek v priebehu roka formou počítačových skúšok (Computer Based Exams, CBE), ktoré je možné vykonať v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave a Košiciach.

V rámci kvalifikácie ACCA je povinné absolvovať profesijný etický modul (Professional Ethics Module). Ide o on-line školiaci program, počas ktorého reagujú študenti na rôzne eticky náročné situácie. Etický modul odporúčame absolvovať pred zložením skúšky SBL Strategický Biznis Líder (Strategic Business Leader).

Kľúčovou súčasťou kvalifikácie ACCA je získanie relevantnej odbornej praxe. Kvalifikácia ACCA vám zaistí vynikajúce predpoklady pre náročnú a zaujímavú kariéru v oblasti financií alebo účtovníctva, ale tieto teoretické znalosti je nutné doplniť praktickými skúsenosťami – čo vlastne platí pre akýkoľvek typ odborného štúdia.

Formy štúdia

Študentom ACCA ponúkame niekoľko foriem štúdia. Vyberte si z nasledujúcich troch študijných možností tú, ktorá najviac zodpovedá vašim osobným potrebám.

ACCA Success - úplny kurz

ACCA Success je overená kombinácia domáceho štúdia a intenzívneho blokového kurzu vyvinutá Akadémiou PwC.
Študijný program je navrhnutý tak, aby naši študenti mali najlepšie možné šance na absolvovanie všetkých skúšok na prvý pokus. Naše výsledky dokazujú, že to funguje.

Plánovanie študijného času je dôležité, preto vám pripravíme študijný plán a poskytneme podporu pri štúdiu aj mimo samotného kurzu. Okrem elektronickej verzie študijného textu a zbierky príkladov vám tiež poskytneme kurzové poznámky písané našimi lektormi. 

Napriek tomu, že kladieme dôraz na kontinuálne vzdelávanie, chápeme, že najviac úsilia budete venovať štúdiu najmä v posledných týždňoch pred skúškou. To je presne ten čas, kedy budú prebiehať blokové kurzy, aby ste v čase absolvovania skúšky mali všetky vedomosti čerstvé vo svojej mysli.

Po kurzoch sa naši lektori uistia, že učivo si budete opakovať efektívne. Ako? Na konci kurzu absolvujete cvičnú skúšku a lektori vám poskytnú detailnú spätnú väzbu o tom, na ktoré oblasti učiva sa máte sústrediť. Dostanete tiež užitočné tipy a rady, ako zvládnuť skúšku.

CBE centrum

Akreditované centrá Akadémie pre počítačové skúšky ACCA (Computer Based Exams, CBE) sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. 

Počítačovou formou sa realizujú nasledujúce skúšky:

 • BT     Business and Technology
 • MA    Management Accounting
 • FA     Financial Accounting
 • LW    Corporate and Business Law

Počítačové skúšky sa realizujú kedykoľvek v priebehu roka, čo dáva študentom väčšiu flexibilitu najmä v začiatkoch štúdia. Výsledky sú známe ihneď po skončení testu. 

V prípade neúspechu je možné skúšku neobmedzene opakovať.

Pre viac informácií o počítačových skúškach alebo by ste sa chceli prihlásiť na tieto skúšky, kontaktujte prosím Akadémiu

Podpora pri štúdiu ACCA

Skúsený tím Akadémie je študentom neustále k dispozícii, pripravený riešiť akékoľvek požiadavky a zodpovedať otázky týkajúce sa štúdia. Táto podpora je pre študentov Akadémie zdarma a zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

 • Prihlásenie študentov na základné alebo opakované skúšky priamo v ACCA v Glasgowe
 • Vybavenie všetkých záležitostí ohľadom uznania skúšok a problémov s prijatím ku skúškam v ACCA
 • Poradenstvo pri e-learningu – testy a hodnotenie
 • Informácie o výsledkoch skúšok
 • Počítačové skúšky (CBE) – prihlásenie a celkové zaistenie
 • Príprava celkového prehľadu študijných výsledkov pre vášho zamestnávateľa
 • Príprava študijného plánu a rozvrhu

Študijné materiály ACCA

Akadémia je schváleným dodávateľom materiálov London School of Business & Finance (LSBF). Ponúkame vám tieto študijné materiály: 

 • Sada študijných materiálov LSBF (učebnica a zbierka príkladov).
 • Kurzové poznámky pripravené lektormi Akadémie PwC.
 • Prístup do platformy LSBF (zahrňuje plný prístup k on-line videám, tréningom a testom).

Ak si želáte objednať materiály pre samoštúdium, kontaktujte nás.

Ceny kurzov a skúšok

Ak sa rozhodnete pre štúdium ACCA s Akadémiou PwC, môžete výrazne ušetriť na vstupných poplatkoch! Ako akreditovaný Platinum Learning Provider registrujeme našich študentov do ACCA za zvýhodnenú cenu. Poplatok za výnimky zo skúšok, ak Vám budú udelené, je tiež výrazne nižší.

 • registračný poplatok je 45 EUR + VAT (namiesto 89 GBP)
 • poplatok za výnimky je 45 EUR + VAT (namiesto 86 GBP a 114 GBP)

(Zvyčajne získajú absolventi ekonomických študijných odborov výnimky z 3 predmetov. To pre Vás znamená úsporu približne 220 EUR pri zahájení štúdia.)

Na základe našich skúseností sme pre jednotlivé kurzy zvolili optimálny počet školiacich dní, ktoré vás dostatočne pripravia na príslušnú skúšku. Prípravné kurzy ACCA organizujeme v Bratislave. Zároveň vám ponúkame možnosť zúčastniť sa akéhokoľvek ACCA kurzu v rámci krajín CEE.

Cena kurzu zahŕňa študijné materiály London School of Business & Finance podľa príslušnej formy štúdia. Každý set obsahuje učebnicu, zbierku príkladov a poznámky ku kurzu, tzv. course notes.

ACCA v súčasnosti ponúka možnosť absolvovať skúšky PM a vyššie až 4 krát v roku. Počítačové skúšky AB, FA, MA a LW je možné absolvovať kedykoľvek počas roka. 

Prípravné kurzy ACCA prebiehajú 3 krát ročne:

 • v máji - príprava na skúšky v júni
 • v auguste - príprava na skúšky v septembri
 • v novembri - príprava na skúšky v decembri
ACCA  level ACCA kurz Počet dní Cena kurzu Poplatok za skúšku
Diploma in Accounting and Business AB Accountant in Business 4 480 € 90 €
MA Management Accountant 5 585 € 90 €
FA Financial Accountant 5 585 € 90 €
Advanced Diploma in Accounting and Business LW Corporate and Business Law 5 585 € 110 €
PM Performance Management 5 585 € 130 €
TX Taxation 5 690 € 130 €
FR Financial Reporting 5 690 € 130 €
AA Audit and Assurance 5 690 € 130 €
FM Financial Management 5 690 € 130 €
Strategic Professional level SBL Strategic Business Leader 8 1,320 € 225 €
SBR Strategic Business Reporting 5 890 € 185 €
APM Adv. Performance Management 5 890 € 185 €
AAA Adv. Audit and Assurance 5 890 € 185 €

ACCA – kontaktné údaje

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 200 000 členov a 500 000 študentov vo viac než 190 krajinách. Sieť ACCA tvorí 92 kancelárií a centier.

ACCA Connect
110 Queen Street
Glasgow
G1 3BX
United Kingdom

T: +44 (0)141 582 2000
E: info@accaglobal.com

 

Ponuka Akadémie v spolupráci s ACCA

Výhody vášho ACCA štúdia

 • Know-how, ktoré je dôkazom, že ste v danej oblasti dosiahli kvalifikačný štandard.
 • Networking s ostatnými študentmi a členmi.
 • Kontinuálne vzdelávanie.
 • Unifikované sylaby upravované v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi.
 • Širšie znalosti v oblastí daní, konzultingu, strategického plánovania, všeobecného manažmentu.
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce.

ACCA kvalifikácia v skratke

 • Študenti ACCA získajú kvalifikáciu v priemere za 4-5 rokov.
 • Ten, kto už má relevantnú kvalifikáciu, môže byť od skúšok ACCA oslobodený.
 • Prvé štyri skúšky sú elektronické a môžete sa na nich zúčastniť kedykoľvek počas roka v našom akreditovanom centre.
 • Písomné testy sa konajú štyrikrát za rok, v marci, júni, septembri a decembri, vždy v rovnakom case na celom svete a s rovnakým obsahom.
 • Pre získanie kvalifikácie registrovaného certifikovaného účtovníka a audítora sa vyžaduje najmenej trojročná prax v odbore.

Výhody štúdia ACCA s Akadémiou

 • Kurzy v blokoch so skúsenými školiteľmi, členmi ACCA, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním konzultácií a školení.
 • Kvalitné študijné materiály vydavateľstva First Intuition s doplnkovým materiálom dostupným on-line a poznámky ku kurzom vypracované PwC.
 • Administratívna podpora pri každom kroku Vášho štúdia (registrácia, komunikácia so zástupcami ACCA, zápis na skúšky, konzultácie ohľadom Vášho študijného plánu).
 • Autorizované centrum pre počítačové skúšky (AB, FA, MA, LW) v Bratislave a Košiciach.
 • CPD body pre členov ACCA: za účasť na školeniach a seminároch Akadémie môžu naši študenti získať CPD body (Continuing Professional Development).
 • Úspešnosť skúšok študentov Akadémie je výrazne vyššia než celosvetový priemer.
 • Najvyššie ocenenie ACCA pre poskytovateľov vzdelávania: Platinum Approved Learning Partner.

Čo hovoria naši absolventi?

„Naša spolupráca s PwC Akadémiou začala v roku 2013, keď sme do študijného programu na získanie kvalifikácie FIA prihlásili malú skupinku našich zamestnancov. Na základe veľmi dobrých skúseností s priebehom výučby, spätnej väzby od účastníkov kurzu a nimi dosiahnutých výsledkov sa odvtedy táto prvotná skupinka našich absolventov daného programu rozrástla na takmer desaťnásobok. PwC Akadémia nám pomohla vybudovať vzdelávaciu schému pre kontinuálny rozvoj našich odborných zamestnancov. Teraz po 3 rokoch máme každoročne vyše 250 študentov v študijných programoch na získanie medzinárodne uznávaných kvalifikácií, a to vrátane FIA, ACCA a DipIFR. Uvedené študijné programy sú významnou súčasťou nášho programu na udržanie si talentovaných pracovníkov. Naša miera úspešnosti je vynikajúca – vyše 85 %. Naozaj si veľmi ceníme konzultatívny prístup a administratívnu podporu zo strany PwC Akadémie.“

Mikuláš Chovanec, CEE & MEA Statutory Accounting Manager

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás