ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich medzinárodných účtovných a audítorských inštitúcií. Takmer 100-ročná existencia ACCA je dôkazom, že si vybudovala dobré meno svojou kvalitou a jedinečnosťou.

S rastúcim dôrazom na etický kódex, regulačné opatrenia a legislatívu v rámci finančníckej profesie rastie aj dopyt po finančníkoch so skúsenosťami a vysokým etickým štandardom. Preto tak zamestnávatelia ako aj klienti kladú zvýšenú pozornosť týmto profesijným kvalifikáciám.

Ponuka Akadémie v spolupráci s ACCA

Výhody vášho ACCA štúdia

 • Know-how, ktoré je dôkazom, že ste v danej oblasti dosiahli kvalifikačný štandard.
 • Networking s ostatnými študentmi a členmi.
 • Kontinuálne vzdelávanie.
 • Unifikované sylaby upravované v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi.
 • Širšie znalosti v oblastí daní, konzultingu, strategického plánovania, všeobecného manažmentu.
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce.

 

Na získanie kvalifikácie ACCA - a teda aj členstvo v organizácii ACCA - je potrebné:

 • zložiť 14 skúšok (pokiaľ ste absolvovali určité odbory počas vysokoškolského štúdia, môžete požiadať o uznanie až deviatich skúšok),
 • doložiť relevantnú odbornú prax
 • a absolvovať profesijný etický modul.

Písomné skúšky sa konajú v júni a v decembri. Študenti môžu zložiť maximálne štyri skúšky v priebehu jedného semestra. Skúšky F1 Účtovník v podnikaní (Accountant in Business), F2 Manažérske účtovníctvo (Management Accounting),  F3 Finančné účtovníctvo (Financial Accounting) a F4 Právo (Corporate and Business Law) môžu byť absolvované kedykoľvek v priebehu roka formou počítačových skúšok (Computer Based Exams, CBE), ktoré je možné vykonať v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave a Košiciach.

V rámci kvalifikácie ACCA je povinné absolvovať profesijný etický modul (Professional Ethics Module). Ide o on-line školiaci program, počas ktorého reagujú študenti na rôzne eticky náročné situácie. Etický modul odporúčame absolvovať pred zložením skúšky P1 Profesionálny účtovník (Professional Accountant).

Kľúčovou súčasťou kvalifikácie ACCA je získanie relevantnej odbornej praxe. Kvalifikácia ACCA vám zaistí vynikajúce predpoklady pre náročnú a zaujímavú kariéru v oblasti financií alebo účtovníctva, ale tieto teoretické znalosti je nutné doplniť praktickými skúsenosťami – čo vlastne platí pre akýkoľvek typ odborného štúdia.

Študenti ACCA musia doložiť celkovo tri roky relevantnej odbornej praxe a splniť 13 výkonnostných cieľov (deväť základných cieľov a ďalšie štyri voliteľné z 11 možností).

Na získanie kvalifikácie ACCA - a teda aj členstvo v organizácii ACCA - je potrebné:

 • zložiť 14 skúšok (pokiaľ ste absolvovali určité odbory počas vysokoškolského štúdia, môžete požiadať o uznanie až deviatich skúšok),
 • doložiť relevantnú odbornú prax
 • a absolvovať profesijný etický modul.

Písomné skúšky sa konajú v júni a v decembri. Študenti môžu zložiť maximálne štyri skúšky v priebehu jedného semestra. Skúšky F1 Účtovník v podnikaní (Accountant in Business), F2 Manažérske účtovníctvo (Management Accounting),  F3 Finančné účtovníctvo (Financial Accounting) a F4 Právo (Corporate and Business Law) môžu byť absolvované kedykoľvek v priebehu roka formou počítačových skúšok (Computer Based Exams, CBE), ktoré je možné vykonať v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave a Košiciach.

V rámci kvalifikácie ACCA je povinné absolvovať profesijný etický modul (Professional Ethics Module). Ide o on-line školiaci program, počas ktorého reagujú študenti na rôzne eticky náročné situácie. Etický modul odporúčame absolvovať pred zložením skúšky P1 Profesionálny účtovník (Professional Accountant).

Kľúčovou súčasťou kvalifikácie ACCA je získanie relevantnej odbornej praxe. Kvalifikácia ACCA vám zaistí vynikajúce predpoklady pre náročnú a zaujímavú kariéru v oblasti financií alebo účtovníctva, ale tieto teoretické znalosti je nutné doplniť praktickými skúsenosťami – čo vlastne platí pre akýkoľvek typ odborného štúdia.

Študenti ACCA musia doložiť celkovo tri roky relevantnej odbornej praxe a splniť 13 výkonnostných cieľov (deväť základných cieľov a ďalšie štyri voliteľné z 11 možností).

 

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 188 000 členov a 480 000 študentov vo viac než 180 krajinách. Sieť ACCA tvorí 92 kancelárií a centier.

Ponuka Akadémie v spolupráci s ACCA

 

Výhody vášho ACCA štúdia

 • Know-how, ktoré je dôkazom, že ste v danej oblasti dosiahli kvalifikačný štandard.
 • Networking s ostatnými študentmi a členmi.
 • Kontinuálne vzdelávanie.
 • Unifikované sylaby upravované v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi.
 • Širšie znalosti v oblastí daní, konzultingu, strategického plánovania, všeobecného manažmentu.
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce.

Čítať viac...

ACCA kvalifikácia v skratke

 • Študenti ACCA získajú kvalifikáciu v priemere za 4-5 rokov.
 • Ten, kto už má relevantnú kvalifikáciu, môže byť od skúšok ACCA oslobodený.
 • Prvé štyri skúšky sú elektronické a môžete sa na nich zúčastniť kedykoľvek počas roka v našom akreditovanom centre.
 • Písomné testy sa konajú dvakrát za rok, v júni a decembri, vždy v rovnakom case na celom svete a s rovnakým obsahom.
 • Pre získanie kvalifikácie registrovaného certifikovaného účtovníka a audítora sa vyžaduje najmenej trojročná prax v odbore.

Čítať viac...

Výhody štúdia ACCA s Akadémiou

 • Kurzy v blokoch so skúsenými školiteľmi, členmi ACCA, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním konzultácií a školení.
 • Kvalitné študijné materiály vydavateľstva London School of Business and Finance s doplnkovým materiálom dostupným on-line a poznámky ku kurzom vypracované PwC.
 • Administratívna podpora pri každom kroku Vášho štúdia (registrácia, komunikácia so zástupcami ACCA, zápis na skúšky, konzultácie ohľadom Vášho študijného plánu).
 • Autorizované centrum pre počítačové skúšky (F1, F2, F3, F4) v Bratislave a Košiciach.
 • CPD body pre členov ACCA: za účasť na školeniach a seminároch Akadémie môžu naši študenti získať CPD body (Continuing Professional Development).
 • Úspešnosť skúšok študentov Akadémie je výrazne vyššia než celosvetový priemer.
 • Najvyššie ocenenie ACCA pre poskytovateľov vzdelávania: Platinum Approved Learning Partner.

Čítať viac...

Študentom ACCA ponúkame niekoľko foriem štúdia. Vyberte si z nasledujúcich troch študijných možností tú, ktorá najviac zodpovedá vašim osobným potrebám.

1. ACCA Success - úplny kurz

ACCA Success je overená kombinácia domáceho štúdia a intenzívneho blokového kurzu vyvinutá Akadémiou PwC.
Študijný program je navrhnutý tak, aby naši študenti mali najlepšie možné šance na absolvovanie všetkých svojich skúšok na prvý pokus . Naše výsledky dokazujú , že to funguje .
Plánovanie študijného času je dôležité , preto vám pripravíme študijný plán a poskytneme podporu pri štúdiu aj mimo samotného kurzu. Okrem študijného textu a zbierky príkladov vám tiež poskytneme kurzové poznámky písané našimi lektormi , elektronické verzie študijných materiálov a interaktívny e - learningový program.
Napriek tomu, že kladieme dôraz na kontinuálne vzdelávanie , chápeme , že najviac úsilia budete venovať štúdiu najmä v posledných týždňoch pred  skúškou . To je presne ten čas, kedy budú prebiehať blokové kurzy, aby ste v čase absolvovania skúšky mali všetky tipy a triky od lektora  čerstvé vo svojej mysli .
Po kurzoch sa naši lektori uistia , že učivo si budete opakovať efektívne . Ako? Na konci kurzu absolvujete cvičnú skúšku a lektori vám poskytnú detailnú spätnú väzbu o tom , na ktoré oblasti učiva sa máte sústrediť. Dostanete tiež užitočné tipy a rady, ako zvládnuť skúšku.

2. WebEx Live Online – e-learning s virtuálnym kurzom

 • Kompletná sada študijných materiálov (študijný text, zbierka príkladov, kurzové poznámky)
 • 2 dňový virtuálny kurz (WebEx) zameraný na precvičenie otázok a techniky skúšky
 • Možnosť pýtať sa otázky lektora počas kurzu
 • Kurzy vedené najlepšími lektori Akadémie
 • Rozšírený študijný program formou e-learningu s prístupom na portál "MyKaplan" (online študijný materiál, video tutorial, audio komentáre k najdôležitejším témam, preskúšanie prostredníctvom testov s viacerými možnosťami, články, priebežné testy)
 • Prístup k aplikáciám a e-knihám pre smart phone alebo tablet
 • Časovo výhodné a nákladovo úsporné riešenie, vhodné najmä pre tých, ktorí opakujú skúšku

3. Home Study Premium Option - samoštúdium s podporou

 • Kompletná sada študijných materiálov (študijný text, zbierka príkladov, kurzové poznámky)
 • Rozšírený študijný program formou e-learningu vrátane prístupu na portál "MyKaplan" (online študijný materiál, video tutorial, audio komentáre k najdôležitejším témam, preskúšanie prostredníctvom testov s viacerými možnosťami, články, priebežné testy)
 • Prístup k aplikáciám a e-knihám pre smart phone alebo tablet
 • Možnosť študovať vlastným tempom

Na základe našich skúseností sme pre jednotlivé kurzy zvolili optimálny počet školiacich dní, ktoré vás dostatočne pripravia na príslušnú skúšku. Prípravné kurzy ACCA organizujeme v Bratislave. Zároveň vám ponúkame možnosť zúčastniť sa akéhokoľvek z ACCA kurzov v rámci krajín CEE.

Cena kurzu zahŕňa študijné materiály London School of Business & Finance podľa príslušnej formy štúdia.

ACCA v súčasnosti ponúka možnosť absolvovať skúšky F5 a vyššie (okrem F6 Czech) až 4 krát v roku. Počítačové skúšky F1 - F4 je možné absolvovať kedykoľvek počas roka. 

Prípravné kurzy ACCA prebiehajú 2 krát ročne:

 • od marca do mája - príprava na skúšky v júni/septembri
 • od septembra do novembra - príprava na skúšky v decembri/marci

Akreditované centrá Akadémie pre počítačové skúšky ACCA (Computer Based Exams, CBE) sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. 

Počítačovou formou sa realizujú nasledujúce skúšky:

ACCA/FIA

FA1            Recording Financial Transaction

MA1           Management Information

FA2            Maintaining Financial Records

MA2           Managing Costs and Finances

FAB (F1)     Accountant in Business

FMA (F2)    Management Accounting

FFA (F3)     Financial Accounting

F4              Corporate and Business Law

ACCA / FIA

 

Počítačové skúšky sa realizujú kedykoľvek v priebehu roka, čo dáva študentom väčšiu flexibilitu najmä v začiatkoch štúdia. Výsledky sú známe ihneď po skončení testu. 

V prípade neúspechu je možné skúšku neobmedzene opakovať.

Pre viac informácií o počítačových skúškach alebo by ste sa chceli prihlásiť na tieto skúšky, kontaktujte prosím Akadémiu

Maintaining Financial Records
Maintaining Financial Records
Managing Costs and Finances
Managing Costs and Finances
Financial Accounting
Corporate and Business Law
Corporate and Business Law

Skúsený tím Akadémie je študentom neustále k dispozícii, pripravený riešiť akékoľvek požiadavky a zodpovedať otázky týkajúce sa štúdia. Táto podpora je pre študentov Akadémie zdarma a zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

 • Prihlásenie študentov na základné alebo opakované skúšky priamo v ACCA v Glasgowe
 • Vybavenie všetkých záležitostí ohľadom uznania skúšok a problémov s prijatím ku skúškam v ACCA
 • Poradenstvo pri e-learningu – testy a hodnotenie
 • Informácie o výsledkoch skúšok
 • Počítačové skúšky (CBE) – prihlásenie a celkové zaistenie
 • Príprava celkového prehľadu študijných výsledkov pre vášho zamestnávateľa
 • Príprava študijného plánu a rozvrhu

Akadémia je schváleným dodávateľom materiálov vydavateľstva Kaplan. Ponúkame vám tieto študijné materiály: 

 • študijný text Kaplan (zahrňuje plný prístup k on-line školeniu a testom)
 • skúšková sada Kaplan (testy z predchádzajúcich rokov, otázky a odpovede)
 • Kaplan študijné poznámky do vrecka (užitočné, jednoducho prenosné študijné poznámky)
 • študijné poznámky ku kurzom (vytvorené lektormi Akadémie)

Cena celého balíka potrebných študijných materiálov na jeden ACCA test je 120 € bez DPH. Ak si želáte objednať materiály pre samoštúdium, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Martin Šalgo
Obchodný manažér Akadémie
Tel: +421 2 59350 156
E-mail

Sledujte nás