Sledujte nás

Aktuálne

Geopolitické riziká rastú a dôvera šéfov firiem v globálny rast klesá

Globálny prieskum spoločnosti PwC generálnych riaditeľov ukazuje, že tretina z nich (35 %) predpokladá rast svojej firmy v tomto roku, čo je o 4 percentuálne body menej ako minulý rok (39 %) a o jeden menej ako v roku 2013.

Koniec operatívneho lízingu pre spoločnosti reportujúce v súlade s IFRS

Najnovší dlho očakávaný štandard IFRS 16 zo stredy 13. januára 2016 prináša povinné účtovanie operatívneho lízingu na súvahe. Toto opatrenie nadobudne účinnosť od 1. januára 2019 a môže výrazne ovplyvniť spôsob financovania nákupu majetku v približne 100 spoločnostiach na Slovensku, ktoré reportujú v súlade s IFRS, pretože operatívny lízing bude účtovaný rovnako ako finančný lízing.

PwC Slovensko je najväčšia poradenská firma

Spoločnosť PwC Slovensko obhájila pozíciu jednotky na trhu a po tretí krát je najväčšou poradenskou firmou na slovenskom trhu podľa týždenníka TREND. S tržbami vyše 41 miliónov eur za rok 2014 zaznamenala medziročný nárast 23 %. PwC Slovensko audituje 38 firiem v rebríčku najväčších firiem TREND TOP 200.

Daňové zaťaženie podnikov na Slovensku o 10 percentuálnych bodov vyššie ako celosvetový priemer i priemer EÚ & EFTA

Podľa výsledkov 10. ročníka štúdie Paying Taxes, ktorú vydala skupina Svetovej banky a PwC sa elektronizácia daňovej správy stala najčastejšou reformou daňových systémov vo svete v uplynulom roku.

Najlepšie platí sektor informačných a komunikačných technológií, ktorý v tomto roku predbehol dlhodobo prvú farmáciu

Oddelenie poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC vydalo výsledky v poradí už 23. ročníka prieskumu odmeňovania realizovaného medzi spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku.

Re-inventing the wheel: Alternatívy transformácie automobilového priemyslu

Globálne megatrendy a nové revolučné očakávania a predstavy dramaticky menia takmer každý aspekt automobilového priemyslu. V tomto krátkom dokumente sme upriamili našu pozornosť na niekoľko potenciálnych scenárov budúceho vývoja trhu.

Aká je aktuálna situácia na trhu v odmeňovaní?

Platová štúdia PayWell 2015