Firmy s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu si prevzali ocenenia Leading HR Organisation 2017

20/10/17

 

Bratislava, 20. október 2017 - Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov už šiesteho ročníka ocenenia Leading HR Organisation, ktorá oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.

Podkladom na vyhodnotenie boli výsledky štúdie HR Controlling, ktorú spoločnosť PwC Slovensko realizuje každý rok.
 

„Jedinečnosť našej štúdie spočíva v tom, že prepája kľúčové HR indikátory s finančnými ukazovateľmi spoločnosti a mapuje ich vzájomné prepojenie a vplyv. Tak vieme vyhodnotiť efektivitu riadenia ľudského kapitálu nielen z pohľadu investícií do ľudských zdrojov, ale aj vplyvu na celkové firemné výsledky"

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje PwC

 

Štúdia analyzuje takmer 100 HR indikátorov, ktoré sú priamo aj nepriamo prepojené na výkon celej organizácie. Mapuje všetky oblasti riadenia ľudských zdrojov. Najčastejšie sledovanými a porovnávanými oblasťami sú odmeňovanie, nábor zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, fluktuácia a absencia.

Pre spoločnosti môže byť štúdia a jej výsledky strategickým nástrojom, ktorý im umožní nielen sa porovnať v rámci svojho sektora, ale aj sledovať svoj vývoj v čase. Vďaka stabilite ukazovateľov a preverenej metodike táto štúdia a vzájomné porovnanie výsledkov v jednotlivých ročníkoch poskytnú spoločnosti obraz o vlastnom smerovaní, o tom, či prijaté opatrenia boli efektívne a pomôže im plánovať ďalšie kroky, prípadne ďalšie investície.

Každý útvar HR zbiera pri svojej práci veľké množstvo dát. Na slovenskom trhu sú to však najmä stredne veľké a veľké spoločnosti, prípadne globálne spoločnosti, ktoré tieto dáta hlbšie analyzujú. Pritom sledovanie týchto dát, ich vývoj v čase a vzájomné súvislosti a ovplyvňovanie môžu poskytnúť špecialistom v oblasti ľudských zdrojov jedinečné možnosti potvrdzovať hypotézy a spolu s manažmentom prinášať vhodné riešenia do budúcnosti.

Pre menšie spoločnosti je štúdia príležitosťou inšpirovať sa úspešnými spoločnosťami na trhu a plánovať svoje smerovanie. Na začiatok stačí zvoliť niekoľko základných indikátorov, ktoré sú v aktuálnom čase pre firmu dôležité a začať zbierať a analyzovať dáta.
 

V šiestom ročníku získali titul Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu 2017 tieto spoločnosti:

  • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
  • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
  • Volkswagen Slovakia, s. r. o., v sektore Automobilový priemysel
  • Atos IT Solutions and Services, s. r. o., v sektore Informačné technológie
  • Slovenské cukrovary, s. r. o., v sektore Výroba

 

 

Cenu si prevzal Radim Koběrský a Michal Fusek z Atos IT Solutions and Services (foto zľava doprava), Marián Bilík za Allianz – Slovenská poisťovňa, Katarína Baďurová za spoločnosť Stredoslovenská energetika. Ceny odovzdala Ľudmila Guerin, líder Poradenstva pre ľudské zdroje (štvrtá sprava). Za Volkswagen Slovakia si prevzala cenu Martina Piecková (tretia sprava), Martin Dobiáš za ČSOB (druhý sprava) a Andrej Köböl za Slovenské cukrovary (prvý sprava).

 

„Teší nás, že mnohé spoločnosti svoje ocenenie obhájili už po niekoľkýkrát za sebou. Rovnako sa však tešíme, že v niektorých sektoroch máme úplne nových víťazov. V oboch prípadoch je to ocenenie predstaviteľom ľudských zdrojov za ich prácu, zodpovednosť, náročnú prácu, angažovanosť a dobrú stratégiu. Každý z nich prispieva k rozvoju nielen svojej spoločnosti, ale aj celého trhu“

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje PwC

 

Aj prostredníctvom svojich štúdií spoločnosť PwC podporuje špecialistov na ľudské zdroje, aby boli pre vedenie spoločnosti odborným partnerom pri rozhodovaní a prinášali efektívne riešenia podporené dátami z trhu. Efektívne riadenie ľudských zdrojov nie je možné bez ich vzájomnej spolupráce.

 

O PwC

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

 

@2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

 

O PwC

 

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk

 

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

 

@2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

 

O PwC

 

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk

 

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

 

@2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás