Nový partner Martin Gallovič na oddelení auditu v PwC

26/06/17

 

Bratislava 26. júna 2017

Martin Gallovič sa stáva novým partnerom na oddelení auditu v poradenskej spoločnosti PwC na Slovensku od 1. júla 2017. Je zodpovedný za audit finančných inštitúcií, hlavne bánk a poisťovní a za služby účtovného poradenstva. Od roku 2014 vedie tím poskytujúci služby účtovného poradenstva v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) ako aj v súlade so slovenskými postupmi účtovania. Pravidelne školí v rámci PwC Akadémie témy, týkajúce sa v súčasnosti platných aj pripravovaných IFRS štandardov. V rokoch 2004 – 2011 pracoval na oddelení auditu v PwC Los Angeles.

PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na svete a na Slovensku podľa rebríčka TREND Top poradenské spoločnosti týždenníka TREND podľa ekonomických údajov za roky 2012, 2013, 2014, 2015. Country managing partner PwC na Slovensku je Todd Bradshaw, lídrom auditu je Alica Pavúková, lídrom daňového poradenstva je Christiana Serugová a lídrom poradenstva je Alexander Šrank. 

 

Martin Gallovic

Martin Gallovič, partner PwC

Kontaktujte nás

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás