Novým lídrom auditu v PwC sa stáva Alica Pavúková

27/06/16

Bratislava 27. jún 2016Alica Pavúková sa stáva novým lídrom oddelenia auditu poradenskej spoločnosti PwC na Slovensku od 1. júla 2016. Je členkou Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA) a absolventom kvalifikácie CPA - kvalifikovaného účtovníctva pre USA. Absolvovala 6-mesačný pobyt v PwC v Cambridge vo Veľkej Británii a 18-mesačný pobyt ako manažérka v PwC v Melbourne v Austrálii. Má rozsiahle skúsenosti s auditom priemyselných spoločností, servisných centier a inštitúcií verejného sektora. Riadi veľké portfólio auditových zákaziek ako kľúčový audítorský partner vykonávaných podľa medzinárodných audítorských štandardov podľa legislatívy SR, partnerom PwC Slovensko sa stala v roku 2006. V sieti PwC v strednej a východnej Európe zastáva pozíciu lídra pre diverzitu a inklúziu. 

PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na svete a na Slovensku podľa rebríčka TREND Top poradenské spoločnosti týždenníka TREND podľa ekonomických údajov za roky 2012, 2013, 2014. Contry managing partner PwC na Slovensku je Todd Bradshaw, lídrom daňového poradenstva je Christiana Serugová a lídrom poradenstva je Alexander Šrank.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 157 krajinách sveta s vyše 208 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

© 2016 PwC. Všetky práva vyhradené.

Todd Bradshaw
Country Managing Partner, PwC
Tel.: +421 (0) 2 59350 111
todd.bradshaw@sk.pwc.com

Mariana Butkovská
marketing & communications leader, PwC
Tel.: +421 (0) 2 59350 111
Mobil: +421 (0)904 941 500
mariana.butkovska@sk.pwc.com

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás