Globálne tržby PwC vzrástli na rekordných 35,9 miliárd dolárov

okt 14, 2016

 

· Počet zamestnancov dosiahol rekordnú úroveň 223-tisíc  

· Viac ako 15 800 zamestnancov sa venuje technologických službám

· Viac ako 500 miliónov dolárov investovala spoločnosť do kvality a rozvoja služieb

· Až 11 milliónov hodín venovali zamestnanci tréningom a školeniam

· PwC prijalo viac ako 26-tisíc nových absolventov a viac ako polovicu tvoria ženy

· PwC sa stalo najsilnejšou globálnou B2B značkou

 

Bratislava, 4. október 2016 – Spoločnosť PwC vykázala za fiškálny rok ukončený 30. júna 2016 celkové globálne hrubé tržby vo výške 35,9 mld. USD. Pri konštantných výmenných kurzoch vzrástli celkové globálne tržby PwC o 7 %.

 

„Sila našej značky, príležitosti, ktoré poskytujeme našim ľuďom, kvalita našich služieb a pozornosť, ktorú venujeme potrebám nášho okolia, sú súčasťou našej firemnej kultúry v PwC  a toho, ako meriame náš úspech,“  hovorí Bob Moritz, CEO, PricewaterhouseCoopers International Ltd. „Náš rast naprieč všetkými trhmi a službami je dôkazom, že naším zámerom je budovať dôveru a riešiť závažné problémy.

 

„Chceme zabezpečiť rast v budúcnosti a preto investujeme významne do technológií, aby sme zlepšili kvalitu našich služieb a aby sme dokázali podporiť našich ľudí. Svet sa rýchlo mení a my plánujeme služby, aby sme pokryli potreby našich záujmových skupín teraz aj v budúcnosti. Či sú to daňové alebo audítorské služby budúcnosti, poradenstvo v oblasti transformácie, blockchain alebo rozšírená realita - implementujeme stratégiu, aby sme vyšli v ústrety potrebám nášho okolia a ambíciám našich ľudí.“

 

„Žijeme v dobe bezprecedentného dohľadu verejnosti a verejnosť dnes očakáva od biznisu viac. Venujeme našu pozornosť tomu, ako lepšie naplniť potreby, ktoré od nás očakávajú nielen záujmové skupiny, ale aj spoločnosť ako celok. Toto je zohľadnené aj v našej misii a vo firemnej kultúre, ktorú budujeme naprieč celou sieťou a aj v tejto globálnej výročnej správe,“ hovorí Bob Moritz.

 

 

Tržby:

Vyšší rast tržieb zaznamenali rozvíjajúce sa trhy, obzvlášť Ázia, kde tržby narástli o 10 %, najmä v Indii a Číne. V Severnej Amerike a Karibiku vzrástli tržby o 8 % podporené silným rastom v Spojených štátoch, na našom najväčšom trhu na svete. Pričom v Južnej a Strednej Amerike vzrástli tržby o 9 %.

V západnej Európe bol rast stabilný na úrovni 6 % a v strednej a východnej Európe robustný na úrovni 10 %.

 

Slúžiť potrebám kapitálového trhu je hlavnou úlohou auditu a značky PwC. Dopyt po našich službách auditu je stále silný, napriek veľkej konkurencii a cenovému tlaku naprieč všetkými teritóriami. Vo finančnom roku 2016 rástli tržby auditu o 6 % na 15,3 miliárd dolárov.  Auditové služby v širšom zmysle ako audit IT a riadenie rizík sú oblasti, kde PwC zvyšuje aj investície a aj inovácie.

 

Poradenské služby narástli globálne o 8 % na 11,5 miliárd dolárov a ich rast bol spôsobený zvyšujúcim sa dopytom klientov na stratégiu siete a tiež rastom širokého spektra služieb ako sú forenzné služby a služby v oblasti transakcií. Najmä rast služieb v oblasti počítačovej bezpečnosti, digitálnej a dátovej analytiky je výsledkom doterajších investícií. Silný rast transakčných služieb bol pozitívne ovplyvnený daňovými službami, tržby narástli o 7 % na 9,1 miliárd dolárov. Navyše pokračuje silný dopyt na korporátne poradenstvo, transferové oceňovanie a dodržiavanie právnych noriem. Kvalita ostáva vedúcou silou všetkých činností v PwC na svete. Vo finančnom roku 2016 investovali spoločnosti siete PwC 500 miliónov dolárov na zvýšenie kvality služieb.

 

Ľudia:

Spoločnosti siete PwC prijali rekordný počet nových zamestnancov v počte 58 081 vo finančnom roku 2016 vrátane 26 780 absolventov. Spolu narástol počet zamestnancov o 7 % na viac ako 223-tisíc ľudí.

Najväčší nárast vykázali rýchlo rastúce trhy v Ázii a v strednej a východnej Európe. Až 83 % ľudí hovorí, že sú hrdí na to, že pracujú pre PwC. Viac ako polovica nových zamestnancov sú ženy. Bolo vymenovaných 665 nových partnerov a tretí rok po sebe rastie počet žien medzi nimi, pričom teraz dosahuje ich podiel medzi partnermi 27 %.

 

„Dali sme si vážny záväzok venovať sa diverzite a inklúzii v PwC. Urobili sme veľký pokrok, zvýšili sme počet žien medzi partnermi firmy a dosiahli sme najvyšší podiel líderiek v našej histórii v našom globálnom tíme, ale ešte stále máme veľa pred sebou. Pevne veríme, že diverzita skúseností a kultúry zlepšuje kvalitu práce pre našich klientov,“ uzatvára Bob Moritz.

 

Komunity:

Vo finančnom roku 2016 firmy siete PwC a jej ľudia darovali 63 milliónov dolárov pre rozvoj komunitných aktivít a odpracovali viac ako 820-tisíc hodín profesionálne a v rámci dobrovoľníckych aktivít. (Údaje sa vzťahujú na 21 vedúcich firiem PwC siete).

 

Koniec

 

Poznámky

Globálna výročná správa pre finančný rok 2016 je publikovaná dnes a je dostupná formou videa, infografiky a príbehov na tejto linke:

www.pwc.com/annualreview

 

O PwC

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše 223 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk.

 

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2016 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Sledujte nás