Prieskum PwC a HN medzi majiteľmi a rodinnými firmami na Slovensku 2014

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s denníkom Hospodárske noviny už po druhý krát realizujú prieskum medzi majiteľmi slovenských firiem a rodinnými firmami na Slovensku. V tomto ročníku prieskumu sa zameriavame na štyri aktuálne témy:

  • Aké sú špecifiká a charakteristiky súkromného podnikania na Slovensku?
  • Prekážky pri podnikaní v medzinárodnom kontexte
  • Možnosti financovania ďalšieho rastu a získavania kapitálu
  • Plánovanie nástupníctva a zapojenie rodiny

Vyjadrite Váš názor na aktuálne témy, ktoré sa týkajú súkromného podnikania na Slovensku. Vaše odpovede by sme uvítali do 16. mája 2014. Záverečná správa z prieskumu bude publikovaná v júni 2014 ako špecializovaná časť denníka Hospodárske noviny. V mene PwC a denníka HN Vám vopred ďakujem za Váš čas a záujem podporiť túto tému.

Pokračovať k dotazníku