Prieskum medzi rodinnými firmami 2016

 

Hlavné zistenia z globálneho prieskumu medzi rodinnými firmami, ktorý bol vykonaný od 9. mája do 19. augusta 2016. Analýzu kompletných výsledkov tohto prieskumu nájdete v anglickom jazyku na stránke www.pwc.com/fambizsurvey2016

 

65%

Rodinných podnikov má v správnej rade ľudí, ktorí nie sú členmi rodiny

Súhlasí s tým, že rodinné a obchodné stratégie sú vzájomne zladené, no neoficiálne dôkazy naznačujú, že skutočnosť zďaleka nezodpovedá želaniam


Rodinných firiem nemá pripravený plán na zabezpečenie nástupníctva a len u 12 % siaha tento plán po tretiu generáciu

Rodinných podnikov sa cíti ohrozených revolučnými zmenami, ktoré so sebou prináša éra digitalizácie.


Desať krokov k efektívnemu plánovaniu nástupníctva

Dr. Dominik von Au zastáva v PwC Nemecko funkciu lídra pre oblasť riadenia rodinných firiem. Vďaka úzkej spolupráci so zavedenými rodinnými firmami získal vo svojej práci bohaté skúsenosti pri zabezpečovaní hladkého a efektívneho prechodu medzi generáciami. Požiadali sme ho, aby zhrnul tajomstvo úspešného nástupníctva.

O prieskume

Toto je 8. ročník prieskumu o rodinných podnikoch, ktorý sme uskutočnili v PwC, a je zo všetkých najrozsiahlejší a najkomplexnejší. V období od 9. mája 2016 do 19. augusta 2016, sme zrealizovali 2 802 napoly štruktúrovaných telefonických, online a osobných rozhovorov s vyššími riadiacimi pracovníkmi rodinných podnikov pôsobiacich v 50 krajinách celého sveta a v najrozmanitejších sektoroch od poľnohospodárstva, maloobchod až po výrobu.

 

Kontaktujte nás

Sledujte nás