Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Prieskum medzi rodinnými firmami 2016

 

Hlavné zistenia z globálneho prieskumu medzi rodinnými firmami, ktorý bol vykonaný od 9. mája do 19. augusta 2016. Analýzu kompletných výsledkov tohto prieskumu nájdete v anglickom jazyku na stránke www.pwc.com/fambizsurvey2016

 

65%

Rodinných podnikov má v správnej rade ľudí, ktorí nie sú členmi rodiny

Súhlasí s tým, že rodinné a obchodné stratégie sú vzájomne zladené, no neoficiálne dôkazy naznačujú, že skutočnosť zďaleka nezodpovedá želaniam


Rodinných firiem nemá pripravený plán na zabezpečenie nástupníctva a len u 12 % siaha tento plán po tretiu generáciu

Rodinných podnikov sa cíti ohrozených revolučnými zmenami, ktoré so sebou prináša éra digitalizácie.


Desať krokov k efektívnemu plánovaniu nástupníctva

Dr. Dominik von Au zastáva v PwC Nemecko funkciu lídra pre oblasť riadenia rodinných firiem. Vďaka úzkej spolupráci so zavedenými rodinnými firmami získal vo svojej práci bohaté skúsenosti pri zabezpečovaní hladkého a efektívneho prechodu medzi generáciami. Požiadali sme ho, aby zhrnul tajomstvo úspešného nástupníctva.

V oblasti vedenia firmy

  1. Zbierajte skúsenosti mimo rodinnej firmy
  2. Vypracujte strategický plán pre strednodobý horizont
  3. Rozšírte proces rozhodovania
  4. Posilnite úlohu dozornej rady
  5. Ujasnite si, čo bude odchádzajúca generácia robiť

 

Čítať viac...

V oblasti vlastníckych práv

  1. Začnite včas
  2. Komunikujte, komunikujte a ešte raz komunikujte medzi sebou
  3. Zoznámte sa s danou problematikou
  4. Investujte do vzdelania
  5. Rozložte svoje bohatstvo do viacerých oblastí

Čítať viac...

O prieskume

Toto je 8. ročník prieskumu o rodinných podnikoch, ktorý sme uskutočnili v PwC, a je zo všetkých najrozsiahlejší a najkomplexnejší. V období od 9. mája 2016 do 19. augusta 2016, sme zrealizovali 2 802 napoly štruktúrovaných telefonických, online a osobných rozhovorov s vyššími riadiacimi pracovníkmi rodinných podnikov pôsobiacich v 50 krajinách celého sveta a v najrozmanitejších sektoroch od poľnohospodárstva, maloobchod až po výrobu.

 

Kontaktujte nás

Sledujte nás