TCFD

TCFD

Pracovná skupina pre finančné zverejnenia súvisiace s klímou (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) je autorom štandardov na zverejňovanie informácií o udržateľnosti TCFD. Špecifikom TCFD štandardov je zameranie na klimatickú zmenu a súvisiace vplyvy organizácie.

Služby PwC v oblasti udržateľnosti

 

Sledujte nás