TCFD

Pracovná skupina pre finančné zverejnenia súvisiace s klímou (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) je autorom usmernení na dobrovoľné zverejňovanie informácií o udržateľnosti TCFD. Špecifikom TCFD štandardov je zameranie na klimatickú zmenu a súvisiace vplyvy organizácie.

Sledujte nás