Taxonómia EÚ

Nariadenie EÚ o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, nazývané aj nariadenie o taxonómii. Ide o systém klasifikácie hospodárskych činností, ktorý určuje, ktoré podnikateľské aktivity sú považované za udržateľné. Na základe toho budú mať udržateľné činnosti napr. uľahčený prístup k financovaniu. Taxonómia EÚ zároveň stanovuje nové povinnosti pre vykazovanie nefinančných informácií.

Prečítajte si Dodržiavanie regulačných predpisov >

Sledujte nás